Vaikų sveikatos stebėsenos IS

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema (toliau- VSS IS) sukurta įgyvendinus „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos, skirtos sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui, sukūrimas ir įgyvendinimas“ – NOR-LT11-SAM-01-TF-01-001 projektą.
VSS IS nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V- 780 „Dėl vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo”

Informacinės sistemos valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Informacinės sistemos pagrindinis tvarkytojas – Higienos institutas

Kiti Informacinės sistemos tvarkytojai – savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.

Informacinės sistemos tikslai – Informacinių technologijų priemonėmis statistikos tikslais centralizuotai valdyti duomenis apie vaikų sveikatą ir rizikos veiksnius.

Duomenų teikėjai –  Registrų centras, Švietimo informacinių technologijų centras, Valstybinės ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras.

Asmens duomenų tvarkymas

 

Duomenų teikimas

 

Statistinė informacija

 

Teisinė informacija 

Daugiau informacijos galite gauti tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.butkute@hi.lt arba VSS IS portale http://vssis.hi.lt/