Naujienos

2021-05-11
Metiniame leidinyje – Higienos instituto 2020 metų veiklos apžvalga
Kviečiame susipažinti su nauju leidiniu „Higienos institutas 2020 metais", kuriame pateikiama išsami Higienos instituto praėjusių metų veiklos ataskaita.
2021-05-07
Įmonės kviečiamos dalyvauti darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo konkurse
Valstybinė darbo inspekcija organizuoja nacionalinį 2021 m. darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo gerosios praktikos konkursą.
2021-05-06
Seminare aptartos saugias darbo vietas skatinančios priemonės
Gegužės 5 d. įvyko nuotolinis seminaras „Skatinkime saugių darbo vietų kūrimą!“, skirtas Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijai „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“.
2021-05-04
Gegužės 5-oji – Pasaulinė rankų higienos diena: sekundės gelbsti gyvybes – plauk rankas
Šių metų Pasaulinė rankų higienos diena atkreipia dėmesį, kaip svarbu užtikrinti rankų higieną konkrečiu sveikatos priežiūros teikimo momentu.
2021-04-28
Skelbiami išankstiniai duomenys apie 2020 m. mirusių Lietuvos gyventojų mirties priežastis
Pernai mūsų šalyje mirė 43 547 žmonės (21,3 tūkst. vyrų ir 22,2 tūkst. moterų).
2021-04-27
Kviečiame į nuotolinę konferenciją „Hospitalinių infekcijų ir COVID-19 infekcijos aktualijos“
Gegužės 20 ir 27 d. įvyks mokslinė-praktinė konferencija, kurioje bus supažindinta su hospitalinių infekcijų ir COVID-19 infekcijos epidemiologine situacija bei valdymu.
2021-04-26
Paskelbtos nemedikamentinių intervencijų taikymo paskiepytiems nuo COVID-19 infekcijos asmenims rekomendacijos
Balandžio 21 d. Europos ligų kontrolės ir prevencijos centras paskelbė laikinas rekomendacijas dėl COVID-19 vakcinacijos teikiamos naudos perduodant virusą ir taikant nemedikamentines intervencijas.
2021-04-23
Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių seminare aptarta jų veikla ir iniciatyvos
Balandžio 20 d. įvyko Higienos instituto organizuotas nuotolinis apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių seminaras. Jame pristatyti 2020 m. veiklos rezultatai ir pasidalyta patirtimi.
2021-04-22
Parengtos metodinės rekomendacijos „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas“
Naujame Higienos instituto leidinyje pristatoma profesinės gerovės vertinimo priemonė, pagrįsta mokslo įrodymais bei praktine patirtimi ir pritaikyta naudoti Lietuvoje.
2021-04-20
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų balandžio 16 d. dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2021-04-15
Seminare – apie saugių darbo vietų kūrimą
Visuomenės sveikatos biurų atstovai kviečiami dalyvauti gegužės 5 d. vyksiančiame nuotoliniame seminare „Skatinkime saugių darbo vietų kūrimą!“.
2021-04-13
Pasaulio sveikatos organizacija tęsia seminarų ciklą „COVID-19 prevencija ir kontrolė“
Balandžio 21 d. 15 val. kviečiama dalyvauti nuotoliniame seminare „Infekcijų prevencija ir kontrolė, visuomenės sveikata ir socialinės priemonės susirūpinimą keliančiose srityse“.
2021-04-12
Kviečiame dalyvauti seminare rankų higienos tema
Balandžio 21 d. įvyks Pasaulio sveikatos organizacijos ir UNICEF inicijuotas nuotolinis seminaras „Visuotinis rankų higienos priemonių prieinamumas. Kaip tai paversti realybe?“.
2021-04-06
Organizuojamas apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių seminaras
Balandžio 20 d. įvyks nuotolinis seminaras „Antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse“.
2021-04-02
Šviesių ir spalvingų Velykų!
Pasitinkame džiaugsmo šventę, aiškiai parodančią mums naujo gyvenimo grožį. Solidarumo, stiprybės, tikėjimo, naujų jėgų gyventi, kurti ir tobulėti.
2021-03-31
Infekcijų kontrolės specialistai tobulino kvalifikaciją infekcijų paplitimo tyrimo mokymuose
Kovo 25 ir 30 d. įvyko du nuotoliniai seminarai apie hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimą bendrojo pobūdžio bei palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse.
2021-03-29
Skelbiame mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalgą
2019–2020 m. m. 89 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 7–17 m. mokinių galėjo dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų – rodo Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenys.
2021-03-26
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje – apie COVID-19 pandemijos ir kitas aktualijas
Pirmojo šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje publikuojami moksliniai straipsniai ir kita informacija, kaip įprasta, kviečia susipažinti, kas šiandien aktualu visuomenės sveikatos srityje.
2021-03-25
Kursuose visuomenės sveikatos specialistai gilino žinias apie streso darbe valdymą
Kovo 18 d. įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Stresas ir psichosocialinės rizikos veiksniai darbe, jų valdymas“, skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistams.
2021-03-23
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Šių metų kovo 19 dieną įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
                 
Naujienų prenumerata