• Titulinis
  • „Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 2(57)

„Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 2(57)

Titulinis

Redaktorių taryba ir kolegija

Turinys / Contents
 

Redakcijos skiltis

Senstanti Lietuvos bendruomenė: faktai, galimybės ir iššūkiai visuomenės sveikatai

Literatūros apžvalgos

Smurto prieš moteris paplitimas ir priežastys
Loreta Stonienė, Vaida Aguonytė, Laura Narkauskaitė

Gydytojų profesinės autonomijos etinės problemos: Lietuvos atvejis
Rytis Virbalis, Eugenijus Gefenas

Originalūs straipsniai

Šeimos gydytojų požiūris į bendradarbiavimą su visuomenės sveikatos sektoriumi
Romualdas Gurevičius, Jolanta Valentienė, Sandra Kutkaitė

Visuomenės sveikatos specialistų požiūris į bendradarbiavimą su pirminės sveikatos priežiūros sektoriumi
Romualdas Gurevičius, Sandra Kutkaitė, Jolanta Valentienė.

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų žinios ir įgūdžiai 
Vytenė Jankauskienė, Virginija Kanapeckienė, Laura Narkauskaitė, Rolanda Valintėlienė

Ujimo/priekabiavimo dažnis Vilniaus ir Klaipėdos darbo vietose pagal ekonomines veiklas ir profesijas
Birutė Pajarskienė, Ieva Vėbraitė, Jurgita Andruškienė, Arnoldas Jurgutis 

Vilniaus ligoninių administracijos darbuotojų ir gydytojų sergamumas, dėl kurio laikinai netenkama darbingumo
Algimanstas Urbelis, Birutė Šimkūnienė

Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų, Lietuvoje 
Laura Narkauskaitė, Rasa Varvuolienė, Aušra Beržanskytė 

Vidutinio ir vyresnio amžiaus vairuotojų neuropsichologinių ypatumų bei vairavimo sunkumų sąsajos
Aistė Pranckevičienė, Auksė Endriulaitienė

Kauno ir Šiaulių miestų devintų klasių mokinių gyvensenos ypatumai
Aušra Baltkojytė, Linas Šumskas, Skirmantė Sauliūnė, Zita Sakalauskaitė

Dvynių antropometrinių rodiklių ir mitybos įpročių sąsajos
Asta Raskilienė, Janina Petkevičienė 

Visuomenės sveikatos praktikai

Visuomenės sveikatos specialistų ir slaugos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių (TUBIDU) projektas

Metodinė medžiaga

Kaip pildyti medicininį mirties liudijimą? 
 
Informacija straipsnių autoriams / Information to authors