2018

Naujienos

2018-12-28
Skelbiami nacionaliniai 7–17 m. amžiaus vaikų sveikatos duomenys
Higienos instituto specialistai apibendrino 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenis, 2017–2018 mokslo metais sukauptus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje.
2018-12-28
Suteikiama žinių, susijusių su psichoaktyvių medžiagų vartojimo atpažinimu ir prevencija
Šiandien psichoaktyviųjų medžiagų – tabako, alkoholio ir narkotinių medžiagų – eksperimentinis ir pramoginis vartojimas viena didžiausių paauglių sveikatos problemų.
2018-12-28
Naujose metodinėse rekomendacijose – apie infekcijų prevenciją ir kontrolę socialinės globos įstaigose
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Infekcijų prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose“.
2018-12-27
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 21 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui metodinės rekomendacijos, tobulinimo programos aprašas ir kita.
2018-12-27
Pristatome leidinį apie netinkamos mitybos padarinius sveikatai
Higienos instituto specialistai parengė informacinį leidinį „Netinkamos mitybos padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai“.
2018-12-27
Tarptautiniame seminare – ypatingas dėmesys saugiai psichosocialinei darbo aplinkai
Gruodžio 20 d. Vilniuje įvyko tarptautinis seminaras „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam turinčių įtakos veiksnių darbo aplinka“.
2018-12-21
Linksmų švenčių ir sėkmingų 2019-ųjų!
Geros pradžios, naujos energijos, tikrų atradimų, drąsių idėjų, svarbių laimėjimų ir iššūkių, atveriančių daug naujų galimybių!
2018-12-19
Leidinyje informuojama ir patariama pamaininio darbo poveikio sveikatai klausimais
Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį „Pamaininis darbas ir sveikata“.
2018-12-19
Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje – dirbančios mamos darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo ypatumai
Higienos institutas išleido 35-ą „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Iš vaiko priežiūros atostogų grįžusių darbuotojų, derinančių darbą ir asmeninį gyvenimą, gerovės patyrimas“.
2018-12-19
Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2017 m.”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2017 m.“.
2018-12-19
Pristatome leidinį apie karščio padarinius Lietuvos gyventojams
Higienos institutas išleido naują „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą visuomenei supažindinti su karščio padariniais Lietuvos gyventojų sveikatai.
2018-12-18
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2017”
Higienos institutas kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikų filialo Vaikų ligonine parengė leidinį „Gimimų medicininiai duomenys 2017”.
2018-12-14
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 11 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui dvi metodinės rekomendacijos ir aprašas.
2018-12-11
Higienos institutas primena: atsargiai – fejerverkai!
Artėjant šventėms, Higienos institutas parengė infografiką „Atsargiai – fejerverkai!”, kuriame pateikiama informacija apie asmenis, patyrusius traumas dėl neatsargaus fejerverkų naudojimo.
2018-12-11
Kviečiame į tarptautinį seminarą saugios darbo aplinkos kūrimo tema
Kviečiame dalyvauti tarptautiniame seminare „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam turinčių įtakos veiksnių darbo aplinka“, kuris įvyks gruodžio 20 d. Vilniuje.
2018-12-10
Pristatytos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose naujovės
Gruodžio 7 d. Higienos institute įvyko seminaras „Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose naujovės“.
2018-12-07
Skelbiame piešinių konkurso „Kaip ežiukas nugalėjo peršalimą?“ nugalėtojus
Pasaulio supratimo apie antibiotikus savaitės ir Europos supratimo apie antibiotikus dienos minėjimo proga įvyko mokinių piešinių konkursas „Kaip ežiukas nugalėjo peršalimą?“.
2018-12-03
Kviečiame į seminarus draugiškos ir saugios darbo aplinkos klausimais
Gruodžio 7 d. Palangoje ir gruodžio 14 d. Birštone įvyks seminarai „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam turinčių įtakos veiksnių darbo aplinka“.
2018-11-26
Padaugėjo alerginių susirgimų, susijusių su klimato kaita
Tokia išvada pateikiama Higienos instituto parengtame penktajame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje.
2018-11-26
Išleista ketvirtoji Europos perinatalinės sveikatos ataskaita „Pagrindiniai nėščiųjų ir kūdikių sveikatos ir sveikatos priežiūros rodikliai 2015 m. “ (2018-11-26)
Kūdikių ir jų motinų sveikata vienas iš svarbiausių gyventojų sveikatos ir gerovės rodiklių. Nors negyvagimių ir kūdikių mirtingumas Europoje pastaraisiais dešimtmečiais itin mažėjo, tačiau dar...
2018-11-19
Pagerbtos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, aktyviausiai sprendžiančios antimikrobinio atsparumo problemą
Lapkričio 14 d., minint Pasaulinę supratimo apie antibiotikus savaitę ir Europos supratimo apie antibiotikus dieną, Vilniuje įvyko nacionalinė konferencija „Tarpsektorinis bendradarbiavimas valdant...
2018-11-16
Prasidėjo kampanija #NesustokNebaigęs
Europos supratimo apie antibiotikus dienos, kasmet pažymimos lapkričio 18 d., proga pristatyta internetinė vaizdo kampanija #NesustokNebaigęs.
2018-11-15
Tinklaveikos susitikime aptartos darbuotojų saugos ir sveikatos aktualijos
Lapkričio 12 d. Kaune įvyko darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveikos susitikimas, kuriame dalyvavo įmonių, universitetų ir profesinių sąjungų atstovai.
2018-11-14
Informacinės dienos – apie draugišką darbo aplinką ir priemones jai sukurti
Lietuvoje vyksta švietimo ir mokymo renginiai „Draugiška dirbančiajam, saugi nuo streso ir jam įtaką darančių veiksnių darbo aplinka“, organizuojami Higienos instituto.
2018-11-13
Mikrobų atsparumas antibiotikams – visuomenės sveikatos problema, neturinti sienų
Lapkričio 12 d. prasidėjo Pasaulinė supratimo apie antibiotikus savaitė, o lapkričio 18 d. bus minima Europos supratimo apie antibiotikus diena.
2018-11-06
Profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai kviečiami dalyvauti apklausoje
Higienos institutas atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti Lietuvos profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų galimybes teikti tokias paslaugas mažoms įmonėms.
2018-11-05
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2017 / Health Statistics of Lithuania 2017” (2018-11-05)
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos sveikatos statistika 2017 / Health statistics of Lithuania 2017”.
2018-11-02
Įmonės kviečiamos dalyvauti apklausoje dėl profesinės sveikatos priežiūros paslaugų
Kviečiame įmones, kuriose dirba iki 100 darbuotojų, dalyvauti apklausoje, užpildant anketą „Profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo galimybių įmonėms nustatymas“.
2018-10-31
Patvirtinta nauja nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarka
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalios nauja nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarka.
2018-10-29
Kviečiame dalyvauti tyrime apie grįžimo į darbą po onkologinės ligos patirtį
Higienos institutas atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti darbuotojų grįžimo į darbą po onkologinės ligos patirtis, poreikius bei sunkumus.
2018-10-25
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Spalio 23 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Jame pristatytos svarstymui metodinės rekomendacijos:„Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ ir „Mitybos ir fizinio...
2018-10-23
EU-JAMRAI projekto įvadiniame seminare pristatyti projekto tikslai ir veikla
Spalio 18 d. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose įvyko seminaras „Hospitalinių šlapimo takų infekcijų prevencija“.
2018-10-22
Mokslinių tyrimų rezultatai apie daug cukraus turinčių maisto produktų poveikį sveikatai ir jų ribojimą – prieštaringi
Higienos instituto specialistai atliko gėrimų ir maisto produktų, turinčių didelį cukraus kiekį, poveikio žmonių sveikatai ir jo vartojimo mažinimo priemonių apžvalgą.
2018-10-18
Dalyvauta EBPO Sveikatos statistikos darbo grupės susitikime Paryžiuje
Spalio 10–11 d. Paryžiuje (Prancūzija) įvyko Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Sveikatos statistikos darbo grupės susitikimas, o spalio 12 d. – seminaras.
2018-10-17
Pristatyta apžvalga apie valymą ir dezinfekciją garais sveikatos priežiūros įstaigose
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje įvykusiame Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdyje pristatyta valymo ir dezinfekcijos garais apžvalgos ataskaita.
2018-10-05
Paskelbta 2018 m. hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaita
Higienos institutas parengė 2018 m. hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo ataskaitą. Higienos instituto koordinuojamas paplitimo tyrimas bendrojo pobūdžio ligoninėse (įskaitant slaugos ir...
2018-10-04
Parengtas leidinys apie 2017 m. visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškuosius išteklius
Higienos institutas parengė leidinį „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2017 m.“ pagal Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenis.
2018-10-01
Higienos instituto kursai – indėlis į profesinės sveikatos specialistų bendruomenės gausinimą
Rugsėjo 28 d. Antakalnio poliklinikoje (Antakalnio g. 59, Vilnius) baigėsi penkių mėnesių kursai šios poliklinikos slaugytojoms, ketinančioms dirbti profesinės sveikatos specialistėmis įmonėse.
2018-10-01
Ketvirtajame serijos „Visuomenės sveikatos netolygumai“ numeryje – išvengiamų hospitalizacijų apžvalga
Ketvirtajame serijos „Visuomenės sveikatos netolygumai“ numeryje „Išvengiamos hospitalizacijos“ apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai.
2018-09-28
Gydytojai ir slaugytojai kėlė kvalifikaciją kursuose „Su darbu susijusios ir profesinės ligos: priežastys ir prevencija“
Rugsėjo 27 d. Karoliniškių poliklinikoje (Loretos Asanavičiūtės g. 27A, Vilnius) įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Su darbu susijusios ir profesinės ligos: priežastys ir prevencija“.
2018-09-28
Širdies diena primena apie ligų, nuo kurių mirštama daugiausiai, prevenciją ir kontrolę
Rugsėjo 29-oji – Pasaulinė širdies diena, kaskart primenanti žmonėms apie širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos ir kontrolės svarbą.
2018-09-27
Trečiasis „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris – apie Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos įgyvendinimą
Trečiojo Higienos instituto išleisto šiais metais „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos įgyvendinimas ir siekiami tikslai.
2018-09-27
Įvyko mokymai „Hospitalinių infekcijų sukėlėjai, jų mikrobiologinė diagnostika ir atsparumo antibiotikams vystymosi mechanizmai“
Rugsėjo 25–26 d. įvyko Higienos instituto organizuoti mokymai „Hospitalinių infekcijų sukėlėjai, jų mikrobiologinė diagnostika ir atsparumo antibiotikams vystymosi mechanizmai“.
2018-09-25
Kviečiame skaityti naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2018/3(82) nemažai dėmesio skiriama kovos su vėžiu ir jo prevencijos aktualijoms tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.
2018-09-24
Naujas leidinys – „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 m.“
Higienos institutas parengė leidinį „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 m.“, kuriame aprašomi šalies savivaldybėse visuomenės sveikatą atspindintys rodikliai.
2018-09-21
Seminare aptartas vaikams ir jaunimui skirtų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir iššūkiai
Rugsėjo 20 d. Higienos institute įvyko seminaras „Vaikams ir jaunimui skirtų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir iššūkiai“ visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, vykdantiems...
2018-09-20
Išleistas leidinys, kuriame apžvelgiami mažo fizinio aktyvumo padariniai žmonių sveikatai
Higienos institutas išleido naują „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su mažo fizinio aktyvumo padariniais Lietuvos gyventojų sveikatai.
2018-09-18
Pristatome leidinį apie rūkymo padarinius Lietuvos gyventojų sveikatai
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido pirmąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį. Jo tema – rūkymo padariniai sveikatai.
2018-09-13
Institute studentams pristatytos naudojamos informacinės sistemos
Rugsėjo 12 d. Higienos institute lankėsi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programos pirmakursiai.
2018-09-05
Varšuvoje dalyvauta EU-JAMRAI projekto seminare
Rugsėjo 3–4 d. Varšuvoje (Lenkija) įvyko Europos Sąjungos bendrųjų veiksmų antibiotikų vartojimo ir mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mažinimo (EU-JAMRAI) partnerių seminaras.
2018-09-05
Išleistas leidinys „Kraujo donorų registro duomenys 2017 m.“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius išleido leidinį „Kraujo donorų registro duomenys 2017 m.“.
2018-09-03
Trakuose susitiko Baltijos šalių sveikatos statistikai
Rugpjūčio 29–30 d. Trakuose įvyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos sveikatos statistikų susitikimas, skirtas Baltijos šalių sveikatos statistikų bendradarbiavimo 25-mečiui bei Baltijos šalių 100-mečiui.
2018-08-06
Skelbiami galutiniai duomenys apie 2017 m. Lietuvos gyventojų mirties priežastis
Higienos instituto specialiame leidinyje pateikiama apibendrinta informacija apie praėjusiais metais mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežastis.
2018-08-03
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m.”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m.”.
2018-07-30
Apžvelgti tyrėjų įrodymai apie darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių mažinimą
Higienos institutas išleido 34-ą „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimas“.
2018-07-27
Įvertintas pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis prieinamumas Lietuvoje
Higienos institutas išleido 33-ią „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis prieinamumas Lietuvoje“.
2018-07-26
Išleistas naujas „Mokslo darbų“ serijos leidinys apie muzikantų darbo aplinką ir jos poveikį kaulų ir raumenų sistemai
Higienos institutas išleido 32-ą „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais“.
2018-07-16
Kaip mažinti karščio poveikio riziką dirbant lauke ir uždaroje patalpoje
Šylant klimatui, mūsų šalyje per pastaruosius penkis dešimtmečius vidutinė oro temperatūra padidėjo 0,7–1,0 °C. Lietuva, kurioje daug upių, ežerų ir dažnai lyja, yra perteklinės drėgmės zonoje.
2018-07-05
Visuomenės sveikatos būklė per šimtmetį: nuo epidemijų iki lėtinių ligų
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos išvakarėse Higienos institutas kviečia pažvelgti, kaip keitėsi Lietuvos žmonių sveikatos būklė per paskutinį mūsų istorijos šimtmetį.
2018-07-03
Išleistas leidinys „Health in the Baltic Countries 2016“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras kartu su Estijos nacionalinio visuomenės sveikatos vystymo institutu bei Latvijos ligų prevencijos ir kontrolės centru 25-ą kartą parengė sveikatos...
2018-06-29
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Birželio 28 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo „Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų...
2018-06-27
Mokslo tyrimai rodo – elektroninės cigaretės gali kelti riziką žmogaus sveikatai
Mokslo tyrimų rezultatai sudaro prielaidas teigti, kad elektroninių cigarečių vartojimas gali daryti neigiamą poveikį žmonių sveikatai.
2018-06-26
Higienos institutas prisideda prie tvarios Europos Sąjungos sveikatos informacijos sistemos kūrimo
Higienos institutas kartu su 31 Europos šalies specialistais dalyvauja tarptautiname projekte „3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos...
2018-06-22
Parengta pirmoji Clostridium difficile infekcijų Europos aktyvaus gydymo ligoninėse stebėsenos ataskaita
2016 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras pradėjo Clostridium difficile infekcijų stebėseną Europos Sąjungos aktyvaus gydymo ligoninėse pagal standartizuotą protokolą.
2018-06-20
Pristatome rekomendacijas, kaip stiprinti sveikatą profesinio mokymo įstaigose
Higienos institutas parengė metodines rekomendacijas „Sveikatos stiprinimo veikla profesinio mokymo įstaigose“.
2018-06-19
Aktuali sergamumo profesinėmis ligomis statistika – naujame leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2017 m.“
Higienos institutas parengė leidinį, kuriame pateikiami Lietuvos darbuotojų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys.
2018-06-18
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Birželio 14 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Posėdyje pristatyti svarstymui du tiriamųjų darbų projektai: „Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos...
2018-06-18
Išleistas antrasis šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Pristatome naują šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį (2018/Nr. 2(81)).
2018-06-14
Šalyje daugėja donorų, duodančių kraujo reguliariai
Higienos instituto tvarkomo Kraujo donorų registro duomenimis, per penkis šių metų mėnesius šalies kraujo donorystės įstaigos užregistravo 35 216 kraujo ar jo sudėtinių dalių donorų.
2018-06-13
Vaikų sveikatos stebėsenos mokyklose pokyčiai bei aktualijos aptarti su savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovais
Birželio 12 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto ir Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotas seminaras-diskusija „Vaikų sveikatos stebėsenos mokykloje aktualijos“.
2018-06-13
Naujame leidinyje – svarbiausios Higienos instituto 21-ojo veiklos dešimtmečio inovacijos
Minint Higienos instituto 21-ąjį veiklos dešimtmetį, išleistas informacinis leidinys „Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai. Higienos institutui 210 metų“.
2018-06-13
Lietuvos visuomenės sveikatos būklė gerėja
Higienos instituto, ištyrusio pastarojo šimtmečio šalies pokyčius, duomenimis, šiandien Lietuvos visuomenė gali pasigirti gerėjančia sveikata.
2018-06-12
Vasara įsibėgėja: specialistai ragina dirbti pasivaikščiojant
Vasara – puikus metas aktyviai judėti. Tad Sveikatos apsaugos ministerija ir Higienos institutas ragina pasirūpinti patogia avalyne ir pakviesti kolegas į darbo susitikimus pasivaikštant.
2018-06-11
Suomijoje aptarta Baltijos šalių tinklaveikos taikymo patirtis, kuriant sveikatą ir gerovę darbe
Birželio 7–8 d. Helsinkyje (Suomija), Suomijos profesinės sveikatos institute (FIOH) įvyko projekto „Bendradarbiavimo ir kompetencijų tinklas profesinei sveikatai, saugai ir gerovei darbe...
2018-06-07
Išleistas leidinys apie visuomenės sveikatą ir svarbius šalies istorinius momentus
Higienos institutas išleido informacinį leidinį „Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį“, skirtą atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.
2018-06-06
Birželio 8 d. Higienos instituto 210 metų jubiliejaus proga – konferencija „Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai“
Birželio 8 d. Higienos institutas, minėdamas 21-ąjį savo veiklos dešimtmetį, organizuoja konferenciją „Inovacijos pažangiai visuomenės sveikatos plėtrai“.
2018-06-01
Higienos instituto specialistė – apie rūkymo poveikį ir pagalbą telefonu norintiesiems mesti rūkyti
Gegužės 31 d., Pasaulinę be tabako dieną, renginyje „Diena be tabako“ Higienos instituto atstovė Raimonda Janonienė skaitė pranešimą apie elektroninių cigarečių poveikį sveikatai.
2018-06-01
Konferencijoje aptartos hospitalinių infekcijų aktualijos
Gegužės 29 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto ir Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės organizuota mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“.
2018-05-30
Gegužės 31-oji – Pasaulinė diena be tabako
Šiais metais Pasaulinė diena be tabako skirta atkreipti dėmesį į rūkymo sukeliamas širdies ir kraujagyslių ligas.
2018-05-30
Paskelbta 2017 m. suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita
Higienos institutas nuo 2015 m. kasmet rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą.
2018-05-21
Pradedama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos plėtra, apimanti ikimokyklinio ugdymo įstaigas
2018 m. gegužės 9 d. Higienos institutas ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį, pagal kurią Higienos institutas pradeda vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų...
2018-05-21
Vaikų fizinis pajėgumas 2016 metais
Apibendrinus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) sukauptus Vaiko sveikatos pažymėjimo (statistinės apskaitos forma Nr. 027-1/a) duomenis apie 7–17 m. amžiaus...
2018-05-16
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m. (išankstiniai duomenys)“
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017 m. (išankstiniai duomenys)”.
2018-05-14
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gegužės 10 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui ekonominio vertinimo protokolas „Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos...
2018-05-09
Renkama grupė į profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursus
2018 m. gegužės 17 d.–spalio 12 d. Higienos institutas organizuoja kursus „Profesinės sveikatos reglamentavimas“, „Profesinės sveikatos priežiūra“, „Sveikatos stiprinimas darbo vietose“ ir...
2018-05-08
Baigiamajame seminarų-diskusijų ciklo renginyje aptartos tinklaveikos galimybės stiprinant darbuotojų sveikatą
Gegužės 3 d. įvyko seminaras–diskusija „Darbuotojų sveikatos stiprinimas praktikoje. Tinklaveikos galimybės.“, kurį Higienos institutas organizavo bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės...
2018-05-04
Pasaulinė rankų higienos diena – „Plauk rankas – saugok gyvybes“
Jau devintus metus gegužės 5 dieną pasaulis minės Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) inicijuojamą rankų higienos dieną, kurios šūkis – „Plauk rankas – saugok gyvybes“. Šio judėjimo tikslas –...
2018-05-04
Europos saugių darbo vietų kampanijos „Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“ gerosios praktikos konkursas
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) kviečia įmones dalyvauti 14 kartą rengiamame Saugių darbo vietų kampanijos gerosios praktikos konkurse. Konkurso, kuris yra 2018–2019 m....
2018-05-03
Slaugytojus išsekina per didelis darbo krūvis ir konfliktai
Higienos instituto specialistai nustatė, jog slaugytojų, kurie dirba psichiatrijos, chirurgijos bei paliatyvios slaugos stacionaro skyriuose, profesinį perdegimą lemia didesnis darbo krūvis,...
2018-05-03
Rekomendacijos padės užkirsti kelią slaugytojų profesiniam perdegimui
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Slaugytojų profesinio perdegimo prevencija sveikatos priežiūros įstaigose“, kurių tikslas – padėti tikslinės grupės atstovams...
2018-04-27
Darbe pažeidžiamesni jauni darbuotojai, bet profesinės ligos nustatomos vyresniems
Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) duomenimis, pasaulyje dirba 541 milijonas 15–24 metų amžiaus žmonių – tai daugiau kaip 15 proc. pasaulio darbuotojų. Jauni darbuotojai labiau pažeidžiami dėl...
2018-04-25
Higienos instituto 2017 metų veiklos rezultatai – metiniame leidinyje
Kasmetinis leidinys „Higienos institutas 2017 metais“ supažindina skaitytojus su pagrindiniais 2017 m. Instituto veiklos rezultatais.
2018-04-23
Balandžio 24 d. startuoja Europos kampanija „Saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas“
Pavojingų medžiagų poveikis Europos darbo vietose paplitęs daug labiau, nei mano dauguma žmonių. Pavojingos medžiagos – tai ne tik cheminės medžiagos, bet ir darbo proceso metu išsiskiriantys...
2018-04-18
Seminaras-diskusija „Darbuotojų sveikatos stiprinimas praktikoje. Tinklaveikos galimybės“, 2018 m. gegužės 3 d.
Higienos institutas, bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės sveikatos institutu, kviečia į seminarą-diskusiją „Darbuotojų sveikatos stiprinimas praktikoje. Tinklaveikos galimybės“, kuris vyks...
2018-04-16
Skelbiami išankstiniai 2017 m. Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro parengtame leidinyje pateikiami apibendrinti išankstiniai duomenys apie 2017 m. mirusių...
2018-04-04
Pradedamas vykdyti 2018 m. suaugusiųjų gyvensenos tyrimas
Kovo mėn. visose Lietuvos savivaldybėse pradėtas vykdyti suaugusiųjų gyvensenos tyrimas, kurį planuojama baigti gegužės mėnesį. Tyrimą koordinuoja Higienos institutas, o apklausas savivaldybėse...
2018-04-04
Įgyvendinant projektą organizuotas antrasis seminaras-diskusija
Kovo 27 d. Vilniuje įvyko projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (toliau – Projektas) antrasis...
2018-04-04
Liuksemburge įvyko Mirties priežasčių statistikos techninės darbo grupės susitikimas
Kovo 15 d. Liuksemburge įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos Eurostat techninės darbo grupės „Mirties priežasčių statistika“ (TG COD) pasitarimas. Lietuvai šioje darbo grupėje atstovavo...
2018-03-29
Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupės pasidalijo patirtimi ir aptarė būsimus darbus
Kovo 23 d. įvyko Higienos instituto organizuotas seminaras „Antimikrobinio atsparumo valdymas apskrityse“, skirtas apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių vadovams ir jų atstovams....
2018-03-28
Higienos institute lankėsi Kirgizijos sveikatos specialistai
2018 m. kovo 19 d. Higienos institute lankėsi Kirgizijos sveikatos specialistai. Svečiai domėjosi Lietuvos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros patirtimi ir pasiekimais bei...
2018-03-26
Įvyko hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai
2018 m. kovo mėn. 15–17 dienomis Higienos institute įvyko vienos dienos trukmės hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai, organizuoti įgyvendinant Hospitalinių infekcijų epidemiologinės...
2018-03-22
Renkama grupė į profesinės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo kursus
2018 m. balandžio 16–27 d. Higienos institutas organizuoja kursus „Profesinė sveikata“ ir „Profesinės sveikatos priežiūros veiklos plėtra ir vertinimas“, kurie yra kvalifikacijos tobulinimo kursų...
2018-03-22
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2018/1(80))
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2018/1(80) publikuojami aštuoni originalūs straipsniai. Juose plėtojama profesinės sveikatos tematika: aptariamas fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą...
2018-03-15
Įvyko mokymai „Savivaldybės gyventojų gyvensenos tyrimo metodologiniai aspektai“
2018 m. kovo 6–9 d. Kėdainiuose, Vilniuje ir Klaipėdoje įvyko mokymai tema „Savivaldybės gyventojų gyvensenos tyrimo metodologiniai aspektai“, kuriuos vedė Higienos instituto specialistai.
2018-03-15
Diskutuota, kaip motyvuoti darbuotojus stiprinti sveikatą
Kovo 12 d. įvyko seminaras-diskusija „Darbuotojų motyvacija stiprinti sveikatą įvairiais amžiaus tarpsniais“, kurį Higienos institutas organizavo bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės sveikatos...
2018-03-09
Higienos instituto atstovai dalyvavo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro Hospitalinių infekcijų priežiūros tinklo susitikimuose
Šių metų kovo 5–7 d. Stokholme (Švedija) įvyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) organizuoti Hospitalinių infekcijų priežiūros tinklo (toliau – HAI-Net) susitikimai, kuriuose...
2018-03-05
Įgyvendinant projektą organizuotas seminaras-diskusija
Vasario 27 d. Vilniuje įvyko projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones“ (toliau - Projektas)...
2018-02-27
Seminaras-diskusija „Darbuotojų motyvacija stiprinti sveikatą įvairias amžiaus tarpsniais“, 2018 m. kovo 12 d.
Higienos institutas kviečia į seminarą-diskusiją „Darbuotojų motyvacija stiprinti sveikatą įvairias amžiaus tarpsniais“, kuris vyks 2018 m. kovo 12 d. viešbutyje „Comfort“, Kauno g. 14, Vilniuje.
2018-02-14
Sveikiname su Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio diena!
Sveikiname su išskirtine istorine Lietuvos švente – Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio diena.
2018-02-14
Visuomenės sveikatos būklė prieš šimtmetį ir dabar
Kviečiame palyginti pagrindinius visuomenės sveikatos būklės rodiklius prieš šimtmetį ir dabar. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Higienos instituto Sveikatos informacijos centro...
2018-02-07
Kviečiame teikti pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos technologijų vertinimo
Higienos institutas, vadovaudamasis Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos...
2018-02-06
Diskutuota apie pozityvų požiūrį į visų amžiaus tarpsnių darbuotojus
Vasario 2 d. įvyko seminaras-diskusija „Kaip formuoti pozityvų darbdavio požiūrį į visų amžiaus tarpsnių darbuotojus?“, kurį Higienos institutas organizavo bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės...
2018-02-02
Nyderlanduose aptarti veiksmai, padėsiantys plėtoti bendradarbiavimą sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemas
Sausio 22–23 dienomis Nyderlandų sveikatos, gerovės ir sporto ministerijoje (Hagoje) vyko Europos Sąjungos bendrųjų veiksmų antibiotikų vartojimo ir mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms...
2018-01-31
Pristatomi prarastų potencialių gyvenimo metų Lietuvoje 2014–2016 metais analizės rezultatai
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai išanalizavo mirtingumo dėl 26 priešlaikinių mirties priežasčių duomenis ir pateikia prarastų potencialių gyvenimo metų netolygumų...
2018-01-23
Parengtas profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašas
Siekiant plačiau paaiškinti profesinės sveikatos specialistų funkcijas, nustatytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose, Higienos instituto Profesinės sveikatos...
2018-01-19
Metodinės rekomandacijos – apie intervencijas, padedančias mažinti darbuotojų antsvorį (nutukimą)
Higienos institutas parengė ir išleido metodines rekomendacijas „Darbuotojų antsvorį / nutukimą mažinti padedančių individualaus konsultavimo intervencijų taikymas“.
2018-01-18
Seminaras-diskusija „Kaip formuoti pozityvų darbdavio požiūrį į visų amžiaus tarpsnių darbuotojus?“, 2018 m. vasario 2 d.
Higienos institutas, bendradarbiaudamas su Suomijos profesinės sveikatos institutu, kviečia į seminarą-diskusiją „Kaip formuoti pozityvų darbdavio požiūrį į visų amžiaus tarpsnių darbuotojus?“,...
2018-01-16
Metodinės rekomendacijos padės asmens sveikatos priežiūros įstaigose vertinti rankų higieną
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas „Rankų higienos vertinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Jomis siekiama pagerinti rankų higieną asmens sveikatos...
2018-01-11
Pirmą kartą skelbiami nacionaliniai Lietuvos mokinių sveikatos duomenys
Higienos instituto specialistai išleido pirmąjį informacinį leidinį ,,Vaikų sveikata 2016 m.“. Leidinyje publikuojama informacija apie 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius,...
                 
Naujienų prenumerata