Naujienos

2019-12-31
Džiugių švenčių ir sėkmingų 2020-ųjų!
Šventes telydi džiugios akimirkos, o ateinantys metai teatveria naujus vartus.
2019-12-31
7–17 metų amžiaus vaikų sveikatos apžvalga
Vaiko sveikatos pažymėjimo duomenimis, sukauptais Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje, 2018–2019 mokslo metais mažiausiai normalaus kūno svorio vaikų buvo 11–13 m.
2019-12-30
Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: patiriami sunkumai ir skatinantys veiksniai
Naujos metodinės rekomendacijos „Grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo gairės“, tikimasi, padės spręsti grįžimo į darbą po onkologinės ligos proceso organizavimo klausimus.
2019-12-30
Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje – sveikos gyvensenos žinių klausimynas
Higienos institutas išleido 37-ąjį „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“.
2019-12-23
Skelbiami 2018–2019 mokslo metų vaikų sveikatos duomenys
Naujame informaciniame leidinyje „Vaikų sveikata 2018 m.“ pateikiami apibendrinti 7–17 m. mokinių sveikatos duomenys, sukaupti Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje.
2019-12-23
Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2018 m.”
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2018 m.“.
2019-12-23
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 19 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytos svarstymui vertinimo protokolo ir tiriamojo darbo baigiamosios ataskaitos bei metodinės rekomendacijos.
2019-12-23
Higienos instituto specialistai dalyvavo kūrybinėse statistikos ir dizaino dirbtuvėse
Higienos instituto specialistai konsultavo studentus Lietuvos statistikos departamento ir Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos kūrybinėse statistikos ir dizaino dirbtuvėse.
2019-12-23
Išanalizuota jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai
Higienos instituto atliktas tyrimas „Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai“ išryškino jaunimo gyvensenos problemines sritis.
2019-12-20
Tyrimas atskleidė nepakankamus infekcijų kontrolės žmogiškuosius išteklius
Higienos instituto specialistai atliko tyrimą, kurio metu vertinti stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai.
2019-12-20
Nustatytas Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei taikymas Europos šalyse
Sveikatos apsaugos ministerijoje pristatyta ir patvirtinta Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo efektyvumo ir taikymo Europos šalyse vertinimo ataskaita.
2019-12-20
Ar fizinio aktyvumo intervencija, teikiama pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje, duoda ekonominę naudą?
Higienos institutas atliko suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominį vertinimą.
2019-12-17
Mokymuose pristatytas rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose
Lapkričio 27 d. ir gruodžio 10 d. įvyko Higienos instituto organizuoti trijų dienų mokymai „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“.
2019-12-17
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2018”
Higienos institutas kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto Santaros klinikų filialu Vaikų ligonine parengė leidinį „Gimimų medicininiai duomenys 2018“.
2019-12-17
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 13 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas ir trys tiriamųjų darbų ataskaitos.
2019-12-17
Pristatome paskutinį šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Naujame žurnalo „Visuomenės sveikata“ (2019/4(87) numeryje daug dėmesio skiriama profesinės sveikatos ir vaikų bei jaunimo temoms.
2019-12-16
Apžvelgti sveikatos netolygumai pagal socioekonominius veiksnius
Pristatome naują Higienos instituto informacinį leidinį „Sveikatos netolygumai pagal socioekonominius veiksnius Lietuvos savivaldybėse 2018 m.“.
2019-12-13
Atviras darbas su jaunimu atveria galimybes sveikatos stiprinimui
Higienos instituto metodinės rekomendacijos „Sveikatos stiprinimo veikla ir jos vertinimo planavimas atvirąjį darbą su jaunimu vykdančiose įstaigose“ praplės specialistų kompetencijas.
2019-12-12
Tinklaveikos dalyviai diskutavo apie darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo svarbą
Gruodžio 10 d. Tinklaveikos dalyvių susitikime šalies įmonių ir įstaigų atstovai aptarė aktualius su darbuotojų psichikos sveikata susijusius klausimus.
2019-12-09
Mokslo įrodymais grįstos fizinio aktyvumo intervencijos teikimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Higienos institutas parengė metodines rekomendacijas apie fizinio aktyvumo intervencijos teikimą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
2019-12-06
Visuomenės sveikatos biurų specialistai pasidalijo savižudybių prevencijos įgyvendinimo patirtimi
Gruodžio 3 d. Kaune įvyko praktinė konferencija-seminaras „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimui skirtų veiklų įgyvendinimo aptarimas“.
2019-12-05
Metodinės rekomendacijos suteiks daugiau žinių apie vaikų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimo planavimą
Metodinėse rekomendacijose „Vaikų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimo planavimas“ pateikiama moksliškai pagrįstos informacijos apie vaikų mirčių dėl nelaimingų atsitikimų priežastis.
2019-12-04
Atnaujintos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos
Higienos institutas atnaujino metodines rekomendacijas, skirtas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas rengiantiems specialistams.
2019-12-04
Pristatomi savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų svarbos vertinimo rezultatai
Naujame „Visuomenės sveikatos netolygumų“ serijos leidinyje apžvelgiami stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimo rezultatai.
2019-12-02
Baigėsi mokymai „Savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų metodologiniai aspektai“
Lapkričio 14 d. Panevėžyje, lapkričio 26 d. Alytuje ir lapkričio 28 d. Klaipėdoje Higienos instituto specialistai pravedė mokymus apie gyvensenos tyrimų metodologinius aspektus.
2019-11-22
Higienos institute – įvairių sveikatos sričių atstovai iš Kosovo
Lapkričio 21 d. Higienos institute lankėsi Pasaulio sveikatos organizacijos biuro Kosove (Prištinoje) atstovai ir Kosovo oro kokybės, visuomenės sveikatos ir kiti specialistai.
2019-11-20
Skelbiami sveikatos priežiūros paslaugų geografinio prieinamumo įvertinimo rezultatai
Naujame „Visuomenės sveikatos netolygumų“ serijos leidinyje apžvelgiami stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimo rezultatai.
2019-11-20
Gruodį prasideda tobulinimo kursai apie medicininio mirties liudijimo pildymą
Nuo gruodžio 12 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. apskričių centruose Higienos institutas organizuoja kursus „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų“.
2019-11-19
Nacionaline konferencija prasidėjo Europos supratimo apie antibiotikus dienos ir Pasaulinės supratimo apie antibiotikus savaitės minėjimas
Lapkričio 18 d. Vilniuje įvyko nacionalinė konferencija „Antimikrobinis atsparumas Lietuvoje ir jo mažinimo iniciatyvos”.
2019-11-18
Atkreipiamas visuomenės ir medikų dėmesys į antibiotikų vartojimą ir antimikrobinį atsparumą
Šiandien, lapkričio 18 d., minima Europos supratimo apie antibiotikus diena, o pasaulyje prasideda Pasaulinė supratimo apie antibiotikus savaitė.
2019-11-15
Apdovanotos darbuotojų sveikatą puoselėjančios įmonės
Lapkričio 14 d. Vilniuje įvyko mokslinė-praktinė konferencija „Profesinės sveikatos stiprinimas Lietuvos įmonėse“.
2019-11-15
Atnaujinti gyvensenos tyrimų klausimynai
Nuo šiol vykdant vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos apklausas bus naudojami atnaujinti klausimynai.
2019-11-14
Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena
Minint Pasaulinę diabeto dieną, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai parengė infografiką apie ligotumą cukriniu diabetu ir mirtingumą nuo jo Lietuvoje.
2019-11-11
Metodinės rekomendacijos suteiks daugiau žinių, kaip tinkamai užpildyti medicininį mirties liudijimą
Higienos instituto parengtose rekomendacijose „Medicininio mirties liudijimo pildymas“ pristatomos aktualios medicininio mirties liudijimo pildymo taisyklės.
2019-11-07
Gruodžio 5 d. Vilniuje vyks mokymai „Visuomenės sveikatos stebėsenai reikalingų duomenų šaltiniai ir juose skelbiami duomenys”
Higienos institutas organizuoja mokamus vienos dienos mokymus visuomenės sveikatos stebėsenai reikalingų duomenų šaltinių klausimais.
2019-11-05
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika 2018 / Health Statistics of Lithuania 2018”
Naujame periodiniame leidinyje – pagrindiniai 2018 m. šalies sveikatos statistikos rodikliai ir trumpas gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
2019-10-29
Spalio 29-oji – Pasaulinė žvynelinės diena
Šią dieną, minimą nuo 2004 m., siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į žvyneline sergančių žmonių problemas, jų gyvenimo kokybę ir socialinę izoliaciją.
2019-10-25
Baigėsi mokymai „Hospitalinių infekcijų sukėlėjai, jų mikrobiologinė diagnostika ir atsparumo antibiotikams vystymosi mechanizmai“
Spalio 23–24 d. įvyko Higienos instituto organizuoti dviejų dienų mokymai hospitalinių infekcijų klausimais pagal specialistų kvalifikacijos tobulinimo programą.
2019-10-23
Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas atskleidė netolygumus tarp savivaldybių ir skirtumus tarp lyčių
Higienos instituto koordinuotas ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atliktas suaugusiųjų gyvensenos tyrimas atskleidė gyvensenos netolygumus tarp savivaldybių ir skirtumus tarp vyrų ir moterų.
2019-10-22
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Spalio 18 d. Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje pristatyta svarstymui tiriamojo darbo ataskaita, metodinės rekomendacijos, tiriamojo darbo projektas ir du tobulinimo programos aprašai.
2019-10-22
Tobulinama nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarka
Nuo 2020 m. sausio 1 d. keičiama nepageidaujamų įvykių stebėsenos tvarka.
2019-10-10
Skelbiami praėjusių metų visuomenės sveikatos Lietuvos savivaldybėse rodikliai
Naujame Higienos instituto leidinyje pateikiami 2018 m. visuomenės sveikatą miestų ir rajonų savivaldybėse atspindintys rodikliai.
2019-10-09
Tęsiamos JAHEE projekto veiklos
Spalio 3–4 d. Romoje (Italija) Higienos instituto atstovė dalyvavo JAHEE projekto 9-osios darbo grupės (WP9) susitikime ir visuotiniame šalių narių susirinkime.
2019-10-08
Baltijos regiono šalių profesinės sveikatos tinklo atstovai ir tarptautiniai ekspertai pasidalijo patirtimi
Spalio 3–4 d. Vilniuje įvyko 25-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo (BSN) ir Darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertų grupės (EG OSH) atstovų susitikimas.
2019-10-07
Alerginiai susirgimai, susiję su klimato kaita, dažniausi tarp vaikų
Ketvirtajame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje pateikiama su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje pernai apžvalga.
2019-10-04
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Spalio 2 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Jame pristatytos svarstymui keturios trumpojo vertinimo ataskaitos, išsamaus vertinimo ataskaita ir metodinės rekomendacijos.
2019-10-02
Klausimai-atsakymai, padedantys suprasti mirties priežasčių statistiką
Pateikiame 19 klausimų ir atsakymų į juos – informacinę pagalbos priemonę naudojantis mirties priežasčių statistika.
2019-09-30
Skelbiami vaikų regėjimo apžvalgos duomenys
Higienos instituto duomenimis, pernai 10 proc. (27 151) profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių mokyklą lankusių 7–17 amžiaus vaikų sirgo toliaregyste ir 11 proc. (30 495) trumparegyste.
2019-09-30
Lietuvoje apie 15 proc. pacientų į ligonines guldomi be būtinybės
Prie tokios išvados prieita išanalizavus išvengiamų hospitalizacijų situciją Lietuvoje 2018 m. ir pokyčius 2012–2018 m. Apie tai – naujame „Visuomenės sveikatos netolygumų“ serijos leidinyje.
2019-09-27
Kaip apsaugoti darbuotojų sveikatą, kai karšta
Rugsėjo 25 d. Higienos institute įvyko Tinklaveikos dalyvių susitikimas, kuriame analizuota, kaip apsaugoti darbuotojus ir jų sveikatą karščio sąlygomis.
2019-09-25
Gydytojai ir slaugytojai gilinosi į su darbu susijusių ligų atvejus
Rugsėjo 24 d. Kauno miesto poliklinikoje įvyko mokymai „Su darbu susijusios ir profesinės ligos: priežastys ir prevencija“.
2019-09-24
Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2019/3(86)
Trečio šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio (2019/3(86) temos – profesinė sveikata, vaikų ir jaunimo gyvensena bei pacientų ir šeimos gydytojų aktualijos.
2019-09-23
Kokiomis ligomis dažniausiai sergame?
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyrius parengė infografiką „Kokiomis ligomis sergame?”.
2019-09-23
Skelbiame naują leidinį apie visuomenės sveikatos priežiūros žmogiškuosius išteklius
Higienos instituto leidinys „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2016–2018 metais“ parengtas remiantis Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenimis.
2019-09-23
Lapkričio 27 d. Vilniuje pradedami trijų dienų mokymai „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“
Lapkričio 27 d. ir gruodžio 10 d. įvyks trijų dienų mokymai „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“.
2019-09-23
Gydytojai ir slaugytojai tobulinosi, kaip efektyviau atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas
Rugsėjo 20 d. Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centre įvyko gydytojų ir slaugytojų mokymai „Su darbu susijusios ir profesinės ligos: priežastys ir prevencija“.
2019-09-16
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Rugsėjo 12 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame svarstymui pristatytos dvi tiriamųjų darbų ataskaitos.
2019-09-16
Po karštos vasaros – apie karščio pasekmes sveikatai
Higienos institutas išleido naują „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, supažindinantį visuomenę su karščio padariniais Lietuvos gyventojų sveikatai.
2019-09-12
Higienos institute studentai domėjosi statistiniais rodikliais ir jų apskaičiavimu
Rugsėjo 11 d. Higienos institute lankėsi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programos pirmakursiai.
2019-09-11
Higienos institutui – Lietuvos statistikos 100-mečio gilė
Rugsėjo 9 d. Lietuvos statistikos 100-mečio minėjime Higienos institutas apdovanotas statulėle „Lietuvos statistikos 100-mečio gilė – tęsti, augti ir stiprėti“ už indėlį kuriant valstybės statistiką.
2019-08-30
Skelbiame Kraujo donorų registro 2018 m. duomenis
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius išleido leidinį „Kraujo donorų registro 2018 m. duomenys“.
2019-08-12
Kviečiama teikti pasiūlymus dėl parengto Atvirų duomenų rinkinių sąrašo
Informacinės visuomenės plėtros komitetas kviečia verslo ir visuomenės atstovus iki rugpjūčio 31 d. teikti pasiūlymus dėl preliminaraus viešojo sektoriaus institucijų tvarkomų atvirų duomenų sąrašo.
2019-08-05
Skelbiami galutiniai duomenys apie 2018 m. Lietuvos gyventojų mirties priežastis
Pagrindinės šalies gyventojų mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys, skelbiama Higienos instituto leidinyje „Mirties priežastys 2018“.
2019-08-02
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 m.” (2019-08-02)
Higienos instituto periodiniame sveikatos statistikos leidinyje „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 m.” – pagrindiniai praėjusių metų rodikliai.
2019-07-29
„Vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais“ – 2014–2018 m. apžvalga
Pirmajame šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais 2014–2018 m.
2019-07-04
Pristatomas Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinis klausimynas
Higienos institutas parengė metodines rekomendacijas „Kompiuterizuotos darbo vietos rizikos veiksnių identifikavimas“.
2019-07-01
Efektyvi sveikatos komunikacija – svarbus sveikatos stiprinimo komponentas
Naujose metodinėse rekomendacijose „Sveikatos informacijos komunikacija“ supažindinama su sveikatos informacijos parengimo, pateikimo ir sklaidos ypatumais.
2019-07-01
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Birželio 27 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame svarstymui pristatyti du tiriamųjų darbų projektai ir trys metodinės rekomendacijos.
2019-06-26
„Profesinės ligos Lietuvoje 2018 m.“: išsami statistinė informacija
Informaciniame leidinyje „Profesinės ligos Lietuvoje 2018 metais“ pateikiami išsamūs duomenys apie pernai nustatyta tvarka oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus.
2019-06-25
Skelbiamas antrasis šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Antrame 2019 m. žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeryje (2019/2(85) publikuojami šeši originalūs straipsniai.
2019-06-21
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Brželio 20 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Jame pristatytos svarstymui dvi metodinės rekomendacijos ir tobulinimo programa.
2019-06-21
Seminaro dalyviai analizavo, kaip Lietuvoje teikiamos profesinės sveikatos paslaugos
Birželio 20 d. Vilniuje įvyko seminaras-diskusija „Profesinės sveikatos paslaugų teikimas Lietuvoje, galimybės ir iššūkiai“, skirtas specialistams, dirbantiems darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
2019-06-20
Vaikų kūno masės indekso vertinimo 2018–2019 mokslo metais apžvalga
Vaiko sveikatos pažymėjimo duomenimis, 2018–2019 mokslo metais įvertintas 98 proc. (263 170) 7–17 m. amžiaus vaikų kūno masės indeksas.
2019-06-19
Paskelbta suvestinė savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita
Higienos institutas kasmet rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą. Paskelbta suvestinė 2018 m. ataskaita.
2019-06-14
Šiaurės-Baltijos šalių mirties priežasčių kodavimo grupės nariai susitiko Trakuose
Birželio 12–13 d. Trakuose susirinko Šiaurės-Baltijos šalių mirties priežasčių kodavimo grupė. Susitikime dalyvavo 22 įvairių valstybių atstovai.
2019-06-14
Birželio 14-oji – Pasaulinė kraujo donorų diena
Šiandien, birželio 14-ąją jau keturioliktą kartą minima Pasaulinė kraujo donorų diena. Jos tema – „Saugus kraujas visiems“.
2019-06-12
ECDC informuoja apie Naujojo Delio metalo-β-laktamazę gaminančių karbapenemams atsparių Enterobacteriaceae šeimos bakterijų protrūkį Italijoje 2018–2019 m.
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) praneša apie Naujojo Delio metalo-β-laktamazę (NDM) gaminančių karbapenemams atsparių Enterobacteriaceae šeimos bakterijų protrūkį.
2019-06-10
Pateikiama Lietuvos visuomenės sveikatos pokyčių per dešimtmetį apžvalga
Higienos institutas išleido leidinį „Lietuvos visuomenės sveikatos pokyčių apžvalga“, kuriame apžvelgiami šalies pokyčiai sveikatos srityje per praėjusį dešimtmetį.
2019-06-05
Susitikime svarstyti psichikos sveikatos gerinimo klausimai
Birželio 4 d. Radiacinės saugos centre (Kalvarijų g. 153, Vilnius) įvyko Sveikatos apsaugos ministerijos, visuomenės sveikatos biurų ir Higienos instituto atstovų susitikimas.
2019-06-04
„Higienos institutas 2018 metais“: svarbiausi darbai ir veiklos tendencijos
Kaip ir kasmet, parengtas ir išleistas leidinys apie praėjusių metų Higienos instituto veiklą. „Higienos institutas 2018 metais“ supažindina su pernai atliktais svarbiausiais darbais.
2019-05-30
Konferencijoje pristatytos hospitalinių infekcijų valdymo naujovės
Gegužės 29 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto kasmetinė mokslinė-praktinė konferencija „Hospitalinių infekcijų aktualijos“.
2019-05-22
Specialistai diskutavo apie vaikų mirtingumo nuo išorinių mirties priežasčių mažinimo iššūkius ir galimybes
Gegužės 20 d. Vilniuje įvyko Higienos instituto organizuotas renginys „Vaikų mirčių nuo išorinių mirties priežasčių mažinimas“.
2019-05-21
Parengtos metodinės rekomendacijos, skirtos šlapimo takų infekcijų, susijusių su kateterių naudojimu, prevencijai
Higienos institutas kartu su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru parengė metodines rekomendacijas šlapimo takų infekcijų prevencijos tema.
2019-05-16
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2018 m. (išankstiniai duomenys)“ (2019-05-16)
Naujame Higienos instituto leidinyje skelbiami išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.
2019-05-10
Apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių nariai aptarė veiklos perspektyvas
Gegužės 9 d. Higienos institute įvyko apskričių antimikrobinio atsparumo valdymo grupių seminaras.
2019-05-09
Higienos institute pravesti pirmieji kvalifikacijos tobulinimo kursai apie Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudojimo galimybes
Gegužės 7–8 d. Higienos institute pirmą kartą pravesti kvalifikacijos tobulinimo kursai visuomenės sveikatos specialistams pagal jo parengtą tobulinimo programą.
2019-05-03
Gegužės 5-oji – Pasaulinė rankų higienos diena – „Plauk rankas – saugok gyvybes“
Gegužės 5 d. vienuoliktus metus iš eilės pasaulyje minima Pasaulio sveikatos organizacijos inicijuota Rankų higienos diena.
2019-05-02
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Balandžio 30 d. Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje pristatytas tiriamojo darbo apie sveikatos įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškuosius išteklius projektas.
2019-05-02
Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos priežiūra“
Baigėsi balandžio 2–30 d. Higienos institute ir nuotoliniu būdu vykę kursai „Profesinės sveikatos priežiūra“ įmonių ir viešųjų įstaigų profesinės sveikatos specialistams.
2019-04-29
Skelbiami išankstiniai 2018 m. Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys
Higienos instituto specialistų parengtame leidinyje pateikiami apibendrinti išankstiniai duomenys apie pernai mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežastis.
2019-04-24
Rekomenduojama vienoda dirbančiųjų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos paslaugos, dalies rodiklio skaičiavimo metodika
Higienos institutas parengė metodinės rekomendacijas „Dirbančių asmenų, kuriems prieinamos profesinės sveikatos priežiūros paslaugos, dalies (procentais) rodiklio apskaičiavimas“.
2019-04-11
Konkursas „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2018“: paraiškų teikimas pratęstas iki gegužės 15 d.
Higienos instituto paskelbtame konkurse „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2018“ norinčios dalyvauti šalies įmonės ir įstaigos paraiškas gali teikti iki gegužės 15 d.
2019-04-09
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Balandžio 5 d. Higienos instituto Metodinės komisijos posėdyje pristatyta vieno tiriamojo darbo baigiamoji ataskaita, o kito – projektas, dvi metodinės rekomendacijos ir išsamaus vertinimo protokolas.
2019-04-04
Paskelbtos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose 2018 m. ataskaitos
Higienos institutas išanalizavo 2018 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose duomenis ir parengė ataskaitas.
2019-04-04
Išankstinis leidinys „Mirties priežastys 2018 m.“ bus paskelbtas kiek vėliau nei įprasta
Higienos institutas informuoja, kad išankstinio leidinio „Mirties priežastys 2018 m.“ paskelbimo data perkeliama iš 2019 m. balandžio 10 d. į balandžio 29 d.
2019-04-03
2017 metais sveikus dantis turėjo 18 procentų 7–17 metų vaikų
Užpernai atlikto profilaktinio sveikatos patikrinimo metu nustatyta, kad 18,2 proc. 7–17 metų amžiaus šalies mokinių (17,6 proc. mergaičių ir 19,2 proc. berniukų) dantys sveiki.
2019-03-22
Infekcijų kontrolės specialistai dalyvavo hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymuose
Kovo 21 d. Higienos institute įvyko mokymai „Hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimas“, kuriame infekcijų kontrolės specialistai gilinosi į aktualius šio tyrimo metodikos klausimus.
2019-03-22
Higienos institutas – viena iš daugiausiai statistinių rodiklių skelbiančių šalies įstaigų
Kovo 21 d. Lietuvos statistikos departamente įvyko Statistikos tarybos posėdis, kuriame pristatyta Oficialiosios statistikos 2018 metų darbų programos nuostatų vykdymo ataskaita.
2019-03-21
Žiniasklaidos atstovai kviečiami į nemokamą internetinį seminarą
Kovo 26 d. 11–13 val. Lietuvos laiku žiniasklaidos atstovai kviečiami į jiems skirtą internetinį seminarą „Antimikrobinis atsparumas. Europa prisideda kovojant su pasauliniu sveikatos iššūkiu“.
2019-03-20
Išleistas pirmasis šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris
Naujo žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio (2019/1(84)) „Redakcijos skilties“ tema – draugiškos darbo aplinkos be streso ir jam įtaką darančių veiksnių kūrimas.
2019-03-19
Skelbiamas konkursas „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2018“
Kviečiame šalies įmones dalyvauti Higienos instituto organizuojamame konkurse „Sveikatą puoselėjanti įmonė – 2018“.
2019-03-15
Registracija į kursus „Profesinės sveikatos priežiūra“ pratęsta iki kovo 22 d.
Iki kovo 22 d. pratęsta registracija į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos priežiūra“, kurie vyks balandžio mėnesį Higienos institute (Didžioji g. 22, Vilnius) ir nuotoliniu būdu.
2019-03-08
Su Kovo 11-ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena!
Saugokime iškovotą laisvę, vieni kitus, vertindami tai, ką turime, būkime vieningi ir geranoriški. Tegu ši diena įkvepia naujiems ir svarbiems darbams.
2019-03-05
Renkama nauja grupė į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos priežiūra“
Skelbiama registracija į kursus „Profesinės sveikatos priežiūra“, kurie vyks balandžio mėnesį Higienos institute (Didžioji g. 22, Vilnius) ir nuotoliniu būdu.
2019-03-01
Higienos instituto specialistai rengia vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų mažinimo planų gaires
Vasario 28 d. Vilniuje įvyko savivaldybių gydytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų susitikimas, kuriame aptartos vaikų mirčių nuo nelaimingų atsitikimų mažinimo planų gairės.
2019-02-26
Tinklaveikos dalyviai diskutavo, kaip skatinti darbdavius rūpintis darbuotojų sveikata
Vasario 25 d. Vilniuje įvyko darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveikos dalyvių seminaras-diskusija „Darbdavių skatinimas rūpintis darbuotojų sveikata“.
2019-02-25
Pristatyta nauja nepageidaujamų įvykių stebėsena ir jos plėtra
Vasario 22 d. Vilniuje įvyko seminaras „Nepageidaujamų įvykių stebėsena“, kurį organizavo Higienos institutas ir Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos.
2019-02-20
Tyrimas atskleidė Lietuvos suaugusiųjų gyvensenos skirtumus
Pirmą kartą Lietuvoje atlikto suaugusiųjų gyvensenos tyrimo rezultatai atskleidė ne tik esamą šalyje gyvensenos ir sveikatos elgsenos situaciją, bet ir gyvensenos įpročių skirtumus.
2019-02-15
Užsienio ekspertai įvertino Lietuvos sveikatos informacijos sistemą
Higienos institutas dalyvauja tarptautiniame projekte „3-iosios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos informacijai InfAct“.
2019-02-14
Pristatomi hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros padidėjusios rizikos skyriuose rezultatai
Higienos instituto specialistai parengė du leidinius: „Operacinių žaizdų infekcijos chirurgijos skyriuose“ ir „Hospitalinės infekcijos reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose“.
2019-01-28
Higienos instituto atstovai dalyvavo JAHEE projekto susitikimuose
Tęsiamos veiklos, pradėtos pernai pagal 3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programą „Bendrieji veiksmai sveikatos tolygumams“ (JAHEE).
2019-01-23
Dirbančių su jaunimu įstaigų ir visuomenės sveikatos biurų bendradarbiavimas plečia veiklos galimybes
Higienos instituto specialistai atliko tyrimą „Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimu integralumo raiška“.
2019-01-22
Pristatomi sveikatos stiprinimą įgalinančių veiksnių profesinio mokymo įstaigose tyrimo rezultatai
Higienos institutas išleido 36-ąjį „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Sveikatos stiprinimo veikla ir ją įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose“.
2019-01-10
Lanksčios darbo sąlygos – darbuotojų gerovės ir sveikatos stiprinimo prielaida
Higienos instituto specialistai parengė metodines rekomendacijas, kuriose pristatomi lanksčių darbo sąlygų galimi privalumai, trūkumai, tinkamo šių sąlygų sudarymo gairės ir geroji praktika.
2019-01-09
Pristatome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Išleistas ketvirtasis 2018 metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2018/4(83).
2019-01-02
Naujose metodinėse rekomendacijose – mitybos ir fizinio aktyvumo klausimynas bei jo taikymas
Higienos institutas parengė metodines rekomendacijas „Mitybos ir fizinio aktyvumo žinių klausimyno taikymas siekiant darbe stiprinti sveikatą“.
                 
Naujienų prenumerata