Naujienos

2020-12-30
Jaukių švenčių ir viltingų 2021-ųjų!
Ateinančiais metais visiems geros sveikatos, profesinės sėkmės ir asmeninės gerovės.
2020-12-29
Europos ligoninėse nemažėja karbapenemams atsparių Acinetobacter baumannii
Lapkričio mėnesį Europos Sąjungoje atliktas tyrimas, kuriuo siekta įvertinti karbapenemams atsparių Acinetobacter baumannii bakterijų epidemiologinę situaciją. Šiame tyrime dalyvavo ir Lietuva.
2020-12-29
Ketvirtojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – karščio padariniai sveikatai
Leidinyje „Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2019 m.“ nagrinėjamas Lietuvos gyventojų kreipimasis į gydymo įstaigas ir mirties atvejų skaičius šiltojo sezono metu.
2020-12-29
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 29 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2020-12-23
Organizuoti sveikatos technologijų ir intervencijų vertinimo mokymai
Higienos institutas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universtitetu ir Norvegijos visuomenės sveikatos institutu organizavo dvejus mokymus sveikatos technologijų vertinimo klausimais.
2020-12-22
Naujame leidinyje – praėjusių mokslo metų vaikų sveikatos duomenys
Leidinyje „Vaikų sveikata 2019 m.“ pateikiami Higienos instituto apibendrinti 2019–2020 mokslo metų 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenys.
2020-12-22
Pristatytos darbuotojų saugos ir sveikatos srities naujienos
Gruodžio 18 d. įvyko nuotolinis darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveikos susitikimas apie tai, kas nauja ir aktualu darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
2020-12-22
Skelbiama 7–17 m. amžiaus mokinių fizinio pajėgumo apžvalga
Apžvalgoje pateikiami ketverių mokslo metų duomenys apie mokinių, lavinusių fizinį aktyvumą pagrindinėje, parengiamojoje ir specialiojoje fizinio ugdymo grupėse.
2020-12-18
Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2019 m.”
Naujame leidinyje – praėjusių metų statistika, susijusi su patirtomis traumomis: 2 395 mirtys, 37 938 stacionaro ligoniai ir 468 405 sužalojimai ir apsinuodijimai.
2020-12-16
Konsultuota COVID-19 prevencijos ir valdymo darbo vietose klausimais
Gruodžo 15 d. Higienos instituto organizuotoje nuotolinėje konsultacijoje aptarti aktualūs klausimai dėl COVID-19 prevencijos ir valdymo darbo vietose.
2020-12-16
Baigėsi bakterijų atsparumo antibiotikams simbolio konkursas
Lapkritį baigėsi tarptautinis bakterijų atsparumo antibiotikams simbolio konkursas. Nugalėtoju paskelbtas Švedijos dizainerio Davido Ljungbergo sukurtas simbolis.
2020-12-14
Išleistas leidinys „Gimimų medicininiai duomenys 2019“
Higienos institutas kartu su Vilniaus universitetu ir šio universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligonine parengė leidinį, kuriame nagrinėjami praėjusių metų gimimų medicininiai duomenys.
2020-12-14
Gruodžio 18 d. – seminaras „Naujienos darbuotojų saugos ir sveikatos srityje“
Higienos institutas organizuoja darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveikos susitikimą apie tai, kas nauja ir aktualu darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
2020-12-14
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Gruodžio 11 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2020-12-11
40-ajame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje – ligoninių geografinio prieinamumo tyrimo apžvalga
Naujame leidinyje apžvelgiamas detalesnis šalies stacionarinių gydymo įstaigų geografinio prieinamumo tyrimas panaudojant šiuolaikines kartografavimo technologijas.
2020-12-10
Kviečiame į konsultaciją „COVID-19 prevencija ir valdymas darbo vietose“
Higienos institutas organizuoja internetinę konsultaciją kurios metu bus galimybė gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie tai, kaip darbe užkirsti kelią koronaviruso plitimui.
2020-12-07
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Guodžio 4 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2020-12-04
Pasaulio sveikatos organizacija atnaujino kaukių dėvėjimo gaires
Gruodžio 1 d. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė naujausiais moksliniais įrodymais atnaujintas gaires „Kaukių dėvėjimas COVID-19 kontekste“.
2020-12-03
Naujoje Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ataskaitoje – apie greitųjų COVID-19 antigeno testų panaudojimo galimybes
Paskelbta ataskaita, kurioje aprašomos greitųjų COVID-19 antigeno testų naudojimo galimybės, siekiant palengvinti šalims priimti sprendimus dėl šių testų naudojimo.
2020-12-02
Baigėsi kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Lapkričio 9–27 d. įvyko Higienos instituto Profesinės sveikatos centro organizuoti nuotoliniai 40 val. kursai, skirti profesinės sveikatos specialistams, galintiems dirbti įmonėje.
2020-11-27
Pristatomi hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose rezultatai
Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Hospitalinės infekcijos reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose 2019 m.“.
2020-11-23
Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo susitikime – veiklos aktualijos ir planai
Lapkričio 20 d. įvyko 26-asis Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos ir saugos tinklo ir Darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertų grupės atstovų susitikimas.
2020-11-23
Įvyko mokymai infekcijų kontrolės klausimais
Higienos institutas lapkričio 12–17 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms organizavo nuotolinius mokymus „COVID-19 prevencija ir valdymas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“.
2020-11-19
Nacionaline konferencija paminėta Europos supratimo apie antibiotikus diena ir Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitė
Lapkričio 18 d. įvyko dešimtus metus Higienos instituto kartu su Sveikatos apsaugos ministerija organizuojama nacionalinė konferencija antimikrobinio atsparumo tema.
2020-11-19
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras atnaujino kontaktą su COVID-19 sergančiaisiais turėjusių asmenų nustatymo ir valdymo rekomendacijas
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras trečią kartą atnaujino rekomendacijas apie sąlytį su COVID-19 užsikrėtusiaisiais turėjusių asmenų išaiškinimą ir valdymą.
2020-11-19
Naujame Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente – asmens apsaugos priemonių, skirtų COVID-19 prevencijai, techninės specifikacijos
Pasaulio sveikatos organizacija lapkričio 13 d. išleido dokumentą, kuriame pateikiamos rekomendacijos dėl asmens apsaugos priemonių, naudojamų COVID-19 prevencijai.
2020-11-19
Patalpų šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas COVID-19 pandemijos kontekste
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras lapkričio 10 d. atnaujino gaires, skirtas šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemoms uždarose patalpose COVID-19 pandemijos kontekste.
2020-11-18
Raginama susivienyti, kad išsaugotume antimikrobinius vaistus
Šiandien, lapkričio 18 d., Europoje jau tryliktą kartą minima Europos supratimo apie antibiotikus diena, o pasaulyje šeštą kartą – Pasaulio supratimo apie antimikrobinį atsparumą savaitė.
2020-11-16
Higienos institutas tęsia konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
Higienos institutas toliau teikia reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovams infekcijų kontrolės COVID-19 pandemijos metu klausimais.
2020-11-16
Seminare diskutuota apie nepageidaujamų įvykių stebėseną socialinės globos įstaigose
Lapkričio 13 d. įvyko Higienos instituto organizuotas nuotolinis seminaras-diskusija „Nepageidaujami įvykiai globos įstaigose“, skirtas globos įstaigų vadovams ir administratoriams.
2020-11-10
Išleistas leidinys „Lietuvos sveikatos statistika / Health Statistics of Lithuania“
Naujame periodiniame leidinyje – pagrindiniai 2019 m. šalies sveikatos statistikos rodikliai lentelėse ir diagramose bei gyventojų sveikatos rodiklių apibendrinimas lietuvių ir anglų kalbomis.
2020-11-10
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms organizuojami mokymai infekcijų kontrolės klausimais
Higienos institutas, reaguodamas į COVID-19 situaciją Lietuvoje bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų išreikštą personalo mokymų poreikį, lapkričio 12–17 d. rengia nemokamus nuotolinius mokymus.
2020-11-05
Sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimo prevencija, nustatymas ir valdymas COVID-19 kontekste
Pasaulio sveikatos organizacija parengė sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimo COVID-19 prevencijos, identifikavimo ir valdymo gaires.
2020-11-04
Paskelbtos naujos COVID-19 pacientų išleidimo iš gydymo įstaigos ir izoliacijos nutraukimo gairės
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras spalio 16 d. paskelbė dokumentą, kuriame pateikiamos rekomendacijos, kaip planuoti COVID-19 pacientų išrašymą ir izoliacijos nutraukimą.
2020-11-02
Atnaujintos infekcijų kontrolės rekomendacijos, kuriose – veiksmų planas nustačius įstaigoje COVID-19 atvejį
Higienos institutas, atsižvelgdamas į gaunamus paklausimus, atnaujino infekcijų kontrolės rekomendacijas, kuriose pateikiamas veiksmų planas, kada įstaigoje nustatomas COVID-19 atvejis.
2020-10-30
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos apklausiamos dėl mokymų
Higienos institutas vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausą, siekdamas išsiaiškinti mokymų infekcijų kontrolės klausimais poreikį.
2020-10-27
Higienos institutas atnaujina reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
Spalio 27 d. Higienos institutas atnaujino reguliarias konsultacijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovams infekcijų kontrolės COVID-19 pandemijos metu klausimais.
2020-10-26
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Spalio 23 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2020-10-26
Kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Higienos institutas kviečia į lapkritį vyksiančius mokamus nuotolinius kvalifikacijos tobulinimo kursus, skirtus profesinės sveikatos specialistams, galintiems dirbti įmonėje.
2020-10-21
Trečiojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais
Leidinyje „Vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais“ nagrinėjama 0–17 m. amžiaus vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais ir autizmu rodikliai Lietuvoje.
2020-10-16
Darbdaviai ir darbuotojai kviečiami įsitraukti į Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitę
Valstybinė darbo inspekcija kviečia įmones, įstaigas ir organizacijas dalyvauti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitėje, vyksiančioje spalio 19–23 d.
2020-10-16
Mokslinėje-praktinėje konferencijoje diskutuota apie infekcijos kontrolės vaidmenį ir svarbą asmens sveikatos priežiūros įstaigose
Spalio 15 d. įvyko Higienos instituto organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos „Hospitalinių infekcijų aktualijos COVID-19 pandemijos kontekste“ antroji dalis.
2020-10-15
Ką svarbu žinoti apie pneumonijų, susijusių su dirbtine plaučių ventiliacija, prevenciją
Higienos institutas kartu su Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centru išleido metodines rekomendacijas „Pneumonijų, susijusių su dirbtine plaučių ventiliacija, prevencija“.
2020-10-15
Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje pristatomi visuomenės sveikatos specialistų pokyčiai darbo rinkoje
39-ajame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje „Visuomenės sveikatos absolventų pasiskirstymas darbo rinkoje“ pateikiami 2019 m. Higienos institute atlikto tyrimo rezultatai.
2020-10-13
Programa „Švari priežiūra – saugesnė priežiūra“ mini 15 metų sukaktį
2005 m. spalio 13 d. Pasaulio sveikatos organizacija inicijavo programą „Švari priežiūra yra saugesnė priežiūra“. Šiandien šioje iniciatyvoje dalyvauja 142 šalys ir daugiau nei 23 000 ligoninių.
2020-10-12
Mokslinėje-praktinėje konferencijoje sveikatos priežiūros specialistai dalijosi COVID-19 infekcijos valdymo patirtimi
Spalio 8 d. įvyko mokslinės-praktinės konferencijos „Hospitalinių infekcijų aktualijos COVID-19 pandemijos kontekste“ pirmoji dalis, kurioje aptarta COVID-19 infekcijos problematika.
2020-10-12
Projekto CHRODIS PLUS seminare – apie Lietuvoje sėkmingai išbandytas fizinio aktyvumo intervencijas
Spalio 6 d. įvyko nuotolinis seminaras „Fizinio aktyvumo intervencijos, skirtos mokyklinio amžiaus vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims. Patirtys ir perspektyvos“.
2020-10-09
Lietuvoje prasideda tėvų grupių mokymai pagal programą „Neįtikėtini metai“
Nuo spalio 14 d. savivaldybėse prasideda tėvų, auginančių 3–6 m. vaikus, kurie turi elgesio sunkumų, grupių susitikimai. Juose kviečiami dalyvauti tėveliai ir globėjai.
2020-10-08
Pradedama saugių darbo vietų kampanija „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“
Spalio 22 d. Vilniuje įvyks nemokama Europos 2020–2022 m. saugių darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“ atidarymo konferencija.
2020-09-30
Pristatomi mokinių KMI įvertinimo ir dantų bei žandikaulių būklės duomenys
Higienos instituto specialistai parengė 7–17 metų mokinių kūno masės indekso (KMI) įvertinimo ir dantų bei žandikaulių būklės apžvalgą.
2020-09-30
Skelbiami išankstiniai šių metų liepos mėn. duomenys apie mirties priežastis
Mirties atvejų ir jų priežasčių registro duomenimis, liepą užregistruotos 3 042 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtys, tarp jų 4 – nuo COVID-19 (birželį – 9 mirtys nuo COVID-19, gegužę – 26).
2020-09-28
Naujas leidinys – „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2019 m.“
Higienos instituto specialistų parengtame leidinyje „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2019 m.“ pateikiami ir aprašomi šalies savivaldybių visuomenės sveikatos rodikliai.
2020-09-25
Higienos instituto specialistai dalyvauja rinkimų komisijų narių mokymuose
Higienos instituto atstovai rinkimų komisijų narių mokymuose konsultuoja COVID-19 ligos plitimo prevencijos organizuojant ir vykdant 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus klausimais.
2020-09-24
Pristatomi operacinių žaizdų infekcijų epidemiologinės priežiūros chirurgijos skyriuose rezultatai
Higienos instituto specialistai parengė leidinį „Operacinių žaizdų infekcijos chirurgijos skyriuose“.
2020-09-24
Higienos instituto atstovai konsultuoja seminarų slaugos įstaigoms metu
Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamuose mokymuose apie koronaviruso (COVID-19) plitimo prevenciją ir kontrolę slaugos įstaigų darbuotojams konsultacijas teikia Higienos instituto ekspertai.
2020-09-23
Skelbiama statistinė informacija apie 2019 m. oficialiai patvirtintus profesinių ligų atvejus
Higienos institutas parengė ir išleido informacinį leidinį „Profesinės ligos Lietuvoje 2019 metais“.
2020-09-22
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Rugsėjo 18 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2020-09-22
Naujas „Visuomenės sveikatos“ žurnalo numeris: nuo sveikos gyvensenos iki ligoninių ir įmonių aktualijų
Pristatome trečiąjį šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį (2020/3(90)).
2020-09-18
Antrojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – su klimato kaita susijusios alerginės ligos
Leidinyje „Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo 2019 m. Lietuvoje apžvalga“ nagrinėjamos alerginių ligų tendencijos ir gyventojų ligotumo rodikliai.
2020-09-16
Naujame „Visuomenės sveikatos netolygumų“ leidinyje – išvengiamų hospitalizacijų apžvalga
Leidinyje apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai – netiesioginiai pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriai.
2020-09-14
Tradicinis susitikimas su Vilniaus universiteto studentais – nuotoliniu būdu
Rugsėjo 11 d. įvyko nuotolinis Higienos instituto atstovų ir Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos pirmo kurso magistrantų susitikimas.
2020-09-11
Skelbiami išankstiniai šių metų birželio mėn. duomenys apie mirties priežastis
Mirties atvejų ir jų priežasčių registro duomenimis, birželį užregistruotos 3 535 nuolatinių Lietuvos gyventojų mirtys, tarp jų 9 – nuo COVID-19 (gegužę buvo 26 mirtys nuo COVID-19, balandį – 32).
2020-09-09
Įsibėgėja programos „Neįtikėtini metai“ diegimas Lietuvoje
Rugsėjo 3 d. Vilniuje įvyko seminaras, kuriame pristatyta Higienos instituto vykdomo projekto „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“ eiga.
2020-09-02
Parengtas leidinys „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2019 metais“
Pristatome Higienos instituto leidinį, kuriame pateikiama statistinė informacija apie šalies visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymą praėjusiais metais.
2020-08-27
Skelbiami išankstiniai šių metų gegužės mėn. duomenys apie mirties priežastis
Higienos institutas skelbia išankstinę informaciją apie nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurių mirtys užregistruotos 2020 m. gegužę, mirties priežastis.
2020-08-24
Išleistas leidinys „Kraujo donorų registro 2019 m. duomenys“
Naujame leidinyje – praėjusių metų statistinė informacija apie šalies kraujo donorus ir atliktas donacijas.
2020-08-14
Higienos instituto darbuotojams įteiktos sveikatos apsaugos ministro padėkos už darbą karantino metu
Rugpjūčio 14 d. Higienos institute socialinės apsaugos ir darbo viceministras Algirdas Šešelgis Higienos instituto darbuotojams įteikė sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos padėkas.
2020-08-13
Skelbiami išankstiniai šių metų balandžio mėn. duomenys apie mirties priežastis
Higienos institutas skelbia išankstinę informaciją apie nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurių mirtys užregistruotos 2020 m. balandį, mirties priežastis.
2020-08-10
Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu
Rugpjūčio 6 d. įvykęs seminaras apie rankų higieną asmens sveikatos priežiūros įstaigose per COVID-19 ligos pandemiją užbaigė internetinių seminarų infekcijų prevencijos ir kontrolės temomis ciklą.
2020-08-07
Rekomendacijos gydytojams dėl Mokinio sveikatos pažymėjimo pildymo
Pristatome rekomendacijas sveikatos priežiūros specialistams, atliekantiems mokinių profilaktinį sveikatos patikrinimą, kaip tinkamai e. sveikatos priemonėmis užpildyti Mokinio sveikatos pažymėjimą.
2020-08-04
Kviečiame į tarptautinį seminarą „Rankų higiena asmens sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu“
Rugpjūčio 6 d. 15 val. sveikatos priežiūros specialistai kviečiami dalyvauti internetiniame seminare apie rankų higieną asmens sveikatos priežiūros įstaigose koronaviruso pandemijos metu.
2020-08-03
Infekcijų prevencija ir kontrolė ilgalaikės slaugos ir globos įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu
Liepos 30 d. įvykusio tarptautinio internetinio seminaro tema – infekcijų prevencija ir kontrolė ilgalaikės slaugos ir globos įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu.
2020-08-03
Ventiliacijos sistemų naudojimo sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu aspektai
Liepos 23 d. tarptautiniame internetiniame seminare pristatytos ventiliacijos sistemų naudojimo sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu aktualijos.
2020-08-03
Skelbiami galutiniai duomenys apie 2019 m. Lietuvos gyventojų mirties priežastis
Leidinyje „Mirties priežastys 2019“ pateikiami galutiniai apibendrinti duomenys apie 2019 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežastis.
2020-08-03
Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m.”
Naujame leidinyje pateikiami galutiniai pagrindiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.
2020-07-29
Kviečiame į tarptautinį seminarą „Infekcijų prevencija ir kontrolė ilgalaikės slaugos ir globos įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu“
Liepos 30 d. 15 val. Higienos institutas kviečia sveikatos priežiūros specialistus dalyvauti internetiniame seminare, kuriame bus pristatyti infekcijų prevencijos ir kontrolės aspektai.
2020-07-27
Vyksta registracija į kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“
Higienos institutas organizuoja mokamus kvalifikacijos tobulinimo kursus „Profesinės sveikatos specialisto kompetencijų tobulinimas“.
2020-07-23
Kviečiame į tarptautinį seminarą infekcijų kontrolės klausimais dėl COVID-19 ligos „Ventiliacijos sistemos ASPĮ“
Liepos 23 d. 15 val. Higienos institutas kviečia sveikatos priežiūros specialistus dalyvauti JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų bei PSO organizuojamame internetiniame seminare.
2020-07-21
Infekcijų kontrolės reikalavimų švelninimas teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu
Tęsiantis valstybės lygio ekstremaliajai situacijai šalyje dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės, žiniasklaidoje pasigirsta asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovų komentarai dėl paslaugų teikimo...
2020-07-20
Skelbiami išankstiniai šių metų kovo mėn. duomenys apie mirties priežastis
Higienos institutas skelbia išankstinę informaciją apie nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurių mirtys užregistruotos 2020 m. kovą, mirties priežastis.
2020-07-07
Rekomendacijos darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 patiriančius darbuotojus nuo užsikrėtimo
Pristatome Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijas darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu.
2020-07-02
Pradedamas tyrimas „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų ir mergaičių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas“
Nuo liepos Higienos instituto atliekamo tyrimo tikslas – įvertinti patyrusioms smurtą moterims ir mergaitėms teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir specialistų pasirengimą jas teikti.
2020-07-01
Atnaujinami tobulinimo kursai apie medicininio mirties liudijimo pildymą
Nuo liepos vėl organizuojami tobulinimo kursai „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų“. Jie vyks Panevėžyje, Telšiuose, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2020-06-30
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Birželio 30 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis.
2020-06-30
Nauja statistinių duomenų apie išorines mirties priežastis paieškos priemonė
Higienos instituto parengta statistinių duomenų apie išorines mirties priežastis paieškos priemonė suteiks jos vartotojui galimybę, pasirinkus atitinkamus parametrus, gauti daugiau informacijos.
2020-06-29
Pakeista išvadų ir rekomendacijų dėl mokinių dalyvavimo ugdymo procese teikimo tvarka
Nuo šių metų sausio 1 d. pakeista asmens sveikatos priežiūros specialistų išvadų ir rekomendacijų teikimo tvarka mokyklose.
2020-06-25
Vidaus patalpų oro ventiliacijos sistemų naudojimas COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras birželio 22 d. paskelbė rekomendacijas, kuriose moksliniai įrodymai apie COVID-19 ligos perdavimą ir vidaus patalpų oro ventiliacijos sistemų naudojimą.
2020-06-25
Paskelbta suvestinė 2019 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita
Higienos instituto specialistai parengė suvestinę praėjusių metų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą.
2020-06-19
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Birželio 18 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis.
2020-06-12
Pasaulinė kraujo donorų diena – COVID-19 apsuptyje
Poryt, birželio 14 d., minėsime Pasaulinę kraujo donorų dieną. Šių metų tema – „Saugus kraujas gelbsti gyvenimus“, o šūkis – „Duok kraujo ir padaryk pasaulį sveikesnį“.
2020-06-10
Skaitytojų dėmesiui – naujas „Visuomenės sveikatos“ žurnalo numeris
Pristatome antrąjį šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį (2020/2(89)).
2020-06-10
Naujas „Mokslo darbų“ leidinys: grįžimo į darbą po onkologinės ligos patyrimas
38-ąjame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje pateikiami 2018–2019 m. Higienos instituto atlikto tyrimo „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“ rezultatai.
2020-06-01
Higienos institutas 2019 m.: nauji iššūkiai ir atlikti darbai
Leidinyje „Higienos institutas 2019 metais“ pristatomi pagrindiniai praėjusių metų Higienos instituto veiklos rezultatai.
2020-05-26
Naujame leidinyje – apie Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčius
Higienos instituto specialistai parengė išsamią šalies vaikų sveikatos 2014–2018 m. apžvalgą.
2020-05-21
Sukurtas virtualus žemėlapis, analizuojantis koronaviruso infekcijos situaciją Lietuvoje
Kaip praneša Sveikatos apsaugos ministerija, nuo šiol susipažinti su COVID-19 statistika bus dar patogiau – naujasis virtualus įrankis leis aiškiai matyti esamą situaciją.
2020-05-16
Higienos institutas mini 212 metų veiklos sukaktį
Gegužės 17 d., sekmadienį – Higienos instituto gimimo diena. Šią dieną 1808 m. Vilniuje buvo įsteigtas Vakcinacijos institutas, nuo kurio ir prasidėjo jo turiningos veiklos kelias.
2020-05-15
Didesnės rizikos susirgti sunkia COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma asmenų skaičius savivaldybėse
Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros bei kitiems specialistams – 2019 m. statistiniai duomenys apie rizikos grupės asmenų skaičių ir sveikatos priežiūros išteklius šalies savivaldybėse.
2020-05-14
Tęsiamos pakartotinės internetinės konsultacijos ambulatorinėms ASPĮ dėl infekcijų kontrolės atnaujinant planines paslaugas
Gegužės 15 d. 9.30 ir 12.00 val. bei gegužės 16 d. 10.30 val. ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistus kviečiame į internetines konsultacijas.
2020-05-14
Gegužės 15 d. – papildomi mokymai sveikatos specialistams apie asmens apsaugos priemonių naudojimą
Gegužės 15 d. 11.00 val. rengiami papildomi nuotoliniai mokymai-konsultacija apie asmens apsaugos priemonių naudojimą, atnaujinant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2020-05-13
Pakartotinės internetinės konsultacijos ambulatorinėms ASPĮ dėl infekcijų kontrolės atnaujinant planines paslaugas
Gegužės 14 d. 11.00 val. kviečiame į pakartotinę internetinę konsultaciją infekcijų kontrolės klausimais, atnaujinant paslaugas (tarp jų ir odontologijos bei burnos priežiūros).
2020-05-08
Kviečiame sveikatos specialistus į papildomus mokymus apie asmens apsaugos priemonių naudojimą
Gegužės 12 d. 11.00 val. Higienos institutas rengia papildomus nuotolinius mokymus-konsultaciją apie asmens apsaugos priemonių naudojimą.
2020-05-07
Higienos institutas konsultuoja infekcijų kontrolės ir prevencijos klausimais
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms teikiamos konsultacijos dėl infekcijų kontrolės ir prevencijos atnaujinant ir teikiant stacionarines ir ambulatorines paslaugas.
2020-05-05
Internetinė konsultacija ambulatorinėms ASPĮ dėl infekcijų kontrolės atnaujinant planines paslaugas
Gegužės 8 d. 14.00 val. – internetinė konsultacija dėl infekcijų kontrolės ir prevencijos ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, atnaujinančioms paslaugas.
2020-05-04
Gegužės 5-oji – Pasaulinė rankų higienos diena: plauni rankas – saugai gyvybes
Gegužės 5 d. dvyliktus metus iš eilės pasaulyje minima Pasaulio sveikatos organizacijos inicijuota Rankų higienos diena.
2020-04-22
Slaugos specialistai gilino žinias apie asmens apsaugos priemonių naudojimą
Balandžio 22 d. šalies slaugos specialistai gilino žinias dvejuose nuotoliniuose mokymuose-konsultacijose asmens apsaugos priemonių naudojimo tema.
2020-04-20
Skelbiami išankstiniai 2019 m. Lietuvos gyventojų mirties priežasčių duomenys
Išankstiniais duomenimis, pernai mirė 38 281 mūsų šalies gyventojas (1 293 asmenimis mažiau negu 2018 m.).
2020-04-18
Slaugos specialistai kviečiami į nuotolinius mokymus apie asmens apsaugos priemonių naudojimą
Balandžio 22 d. 12.30 val. – nuotoliniai mokymai-konsultacija asmens apsaugos priemonių naudojimo tema slaugos specialistams.
2020-04-15
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistai tobulino žinias apie racionalų ir saugų asmens apsaugos priemonių naudojimą
Balandžio 10 ir 14–15 d. įvyko nuotoliniai mokymai-konsultacijos asmens apsaugos priemonių naudojimo klausimais, skirti penkių Lietuvos regionų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.
2020-04-14
Vilniaus regiono ASPĮ kviečiamos dalyvauti nuotolinėje konsultacijoje asmens apsaugos priemonių naudojimo tema
Balandžio 15 d. 14 val. Vilniaus regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės specialistams rengiami nuotoliniai mokymai-konsultacija asmens apsaugos priemonių naudojimo klausimais.
2020-04-13
Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro duomenimis, kol kas Lietuvoje COVID-19 situacija stabili
Mūsų šalyje suminis COVID-19 atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų, siekia 37,75 (Europos vidurkis – 146,16).
2020-04-10
Balandžio 14 d. – nuotolinės konsultacijos apie asmens apsaugos priemones gydymo įstaigų infekcijų kontrolės specialistams
Higienos institutas rengia nuotolinius mokymus asmens apsaugos priemonių naudojimo klausimais Šiaulių, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus regionų gydymo įstaigų infekcijų kontrolės specialistams.
2020-04-10
Su pavasario ir atgimimo švente!
Šiemet neįprastos šv. Velykos suteikia mums visiems neįprastas ir ypatingas galimybes – nebūnant greta būti labai artimiems, liekant namuose saugoti vieni kitus.
2020-04-09
Kviečiame Panevėžio regiono gydymo įstaigų infekcijų kontrolės specialistus į nuotolinę konsultaciją
Balandžio 10 d. 11 val. Panevėžio regiono infekcijų kontrolės specialistams rengiami nuotoliniai mokymai-konsultacija asmens apsaugos priemonių naudojimo tema.
2020-04-08
Asmens apsaugos priemonių naudojimas gydymo įstaigose – pagal saugumo lygius
Gydymo įstaigoms rekomenduojama vadovautis penkiais saugumo lygiais, sprendžiant klausimus dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo ir jų poreikio.
2020-04-06
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Balandžio 6 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos nuotolinis posėdis, kuriame pristatyti svarstymui du tiriamųjų darbų projektai ir tiriamojo darbo ataskaita.
2020-03-30
Skelbiame mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalgą
Higienos instituto duomenimis, 2018–2019 mokslo metais 94 proc. profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių 7–17 m. amžiaus mokinių galėjo dalyvauti ugdymo veikloje be apribojimų.
2020-03-28
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pradedama teikti metodinė pagalba infekcijų kontrolės klausimais
Higienos institutas pradeda teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms metodinę pagalbą infekcijų kontrolės klausimais.
2020-03-19
Saugokime save ir kitus!
Plintant koronavirusui ir šalyje įsigaliojus karantinui, gyventojai raginami saugoti save ir kitus. Pirmiausia skatinama likti namuose, taip pat laikytis rekomendacijų ir imtis prevencinių priemonių.
2020-03-17
Pristatome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerį
Skaitytojų dėmesiui – pirmasis šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris.
2020-03-10
Džiugios ir šviesios Kovo 11-osios!
Trisdešimtą kartą minima Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena tesuburia ir suvienija didiems tikslams. Būkime atsakingi savo valstybės šeimininkai, tikintys laisve ir jos verti.
2020-03-09
Išankstiniai duomenys apie mirties priežastis bus paskelbti vėliau
Išankstiniai mėnesiniai duomenys apie 2020 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežastis bus paviešinti vėliau nei įprasta. Paprastai jie skelbiami kiekvieno mėnesio 15 d.
2020-02-28
Prasideda antrasis moksleivių gyvensenos tyrimas Lietuvos mastu
Kovo–gegužės mėn. visose šalies savivaldybėse bus atliekamas penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimas. Pirmasis toks tyrimas atliktas 2016 m.
2020-02-24
Pristatyta pradedama įgyvendinti Lietuvoje programa „Neįtikėtini metai“
Vasario 21 d. Vilniuje savivaldybių ir visuomenės sveikatos biurų atstovams pristatytas projektas „Programos „Neįtikėtini metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas Lietuvoje“.
2020-02-17
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Vasario 14 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas.
2020-02-14
Sveikiname Vasario 16-iosios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – proga
Visiems mums tarpusavio supratimo ir sutarimo, pasitikėjimo savimi ir savo valstybe, kilnių polėkių ir darbų!
2020-02-05
Higienos institute lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai
Vasario 5 d. Higienos institute svečiavosi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentai – Visuomenės sveikatos studentų draugijos nariai.
2020-02-03
Higienos instituto Metodinė komisija informuoja
Sausio 31 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tobulinimo programos „Vaikų sveikatos stiprinimo veiklos vadyba” aprašas.
2020-01-17
Žengtas dar vienas žingsnis kovos su antimikrobiniu atsparumu kelyje
Praėjusių metų pabaigoje Higienos institutas organizavo Lietuvos antimikrobinio atsparumo ekspertų vizitą į Rumuniją ir Belgijos kolegų – į Lietuvą.
2020-01-16
Sukurk bakterijų atsparumo antibiotikams simbolį, dalyvauk konkurse ir laimėk prizą!
Kviečiame dalyvauti tarptautiniame bakterijų atsparumo antibiotikams simbolio konkurse.
2020-01-07
Tik kas šeštas visuomenės sveikatos studijų absolventas dirbo visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose
Tai atskleidė Higienos instituto atliktas tyrimas apie 2011–2018 m. visuomenės sveikatos studijų absolventų užimtumą ir jų pasitraukimo iš profesijos mastą.
                 
Naujienų prenumerata