Asbesto šalinimo programa

Asbesto šalinimo programa patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 351 (Žin., 2008, Nr. 48-1777). Lietuvoje nuo 2005 metų yra uždrausta naudoti asbestą ar jo turinčius gaminius, tačiau dėl plataus asbesto ankstesnio panaudojimo statiniuose ir toliau išlieka asbesto skaidulų, išsiskiriančių iš pažeistų jo turinčių gaminių, keliama rizika visuomenės sveikatai.
 
Patvirtintos programos tikslas – siekiant pagerinti aplinkos būklę ir užtikrinti sveikesnę aplinką, palaipsniui ir saugiai pašalinti iš aplinkos pavojų keliančius asbesto turinčius gaminius. Tikslui įgyvendinti numatoma įvertinti pastatuose panaudotų asbesto turinčių gaminių kiekį ir jų būklę, remti visuomenės sveikatai nesaugių asbesto turinčių gaminių pašalinimą iš aplinkos, kelti valstybės institucijų tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, informuoti ir šviesti visuomenę apie asbesto keliamą riziką, saugų elgesį šalinant jį iš aplinkos.
 
Programoje numatytos priemonės bus remiamos valstybės biudžeto, savivaldybių, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos, tarptautinių fondų bei kitomis lėšomis. Šiam tikslui numatoma panaudoti beveik 23 milijonus litų.
 
Programos vykdymą koordinuoja Aplinkos ministerija, atskiras priemones įgyvendina Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija ir Valstybinė darbo inspekcija.
 
Asbesto šalinimo programa (atsiųsti)
Asbesto šalinimo programos vykdymo 2013 m. ataskaita (atsiųsti)
Asbesto šalinimo programos vykdymo 2012 m. ataskaita (atsiųsti)
Asbesto šalinimo programos vykdymo 2011 m. ataskaita (atsiųsti)
Asbesto šalinimo programos vykdymo 2010 m. ataskaita (atsiųsti)
Asbesto šalinimo programos vykdymo 2009 m. ataskaita (atsiųsti)