Asmens duomenų apsauga

Gerbiami naujienų prenumeratoriai, 
 
gerbdami Jūsų privatumą, įsipareigojame mūsų naujienų siuntimo Jums elektroniniu paštu (taigi ir naudodami Jūsų elektroninio pašto adresą informavimo tikslu) laikotarpiu iki tol, kol neatšauksite savo sutikimo jas gauti, visomis galimomis priemonėmis sąžiningai ir skaidriai tvarkyti Jūsų elektroninio pašto adresą bei užtikrinti jo saugumą. Jūsų elektroninio pašto tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas.
 
Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 
Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Studentų g. 45A, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583
 
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 212 2574, el. p. [email protected].

Higienos instituto duomenų apsaugos pareigūnas – tai darbuotojas, kuris prižiūri Higienos instituto atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda ją užtikrinti (Reglamento (ES) 2016/679 37 str. 6 d., 38 str. 1 d., 39 str. 1 d.).

Higienos instituto duomenų apsaugos politika 
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Higienos institute tvarkos aprašas (atsiųsti)
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojama forma (MS Word formatu) (atsiųsti)
Asmens duomenų tvarkymo Higienos institute tvarkos aprašas (atsiųsti
Higienos instituto tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas (atsiųsti)
Pranešimo apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą forma (MS Word formatu) (atsiųsti)
Asmens duomenų saugumo pažeidimų registracijos žurnalo forma (MS Word formatu) (atsiųsti)
Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitos forma (MS Word formatu) (atsiųsti)

Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registre, Kraujo donorų registre, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registre, Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registre forma (MS Word formatu) (atsiųsti
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje forma (MS Word formatu) (atsiųsti
Rekomenduojama prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje forma (MS Word formatu) (atsiųsti

Informacija atnaujinta 2022-07-12.