Atstovavimas tarptautinėse organizacijose

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) (https://www.oecd.org/)  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-2663 (atsiųsti)
• Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato Sveikatos statistikos darbo grupėje
Rita Gaidelytė, SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. rita.gaidelyte@hi.lt).
• Užimtumo, darbo ir socialinių reikalų direktorato Sveikatos priežiūros kokybės ir rezultatų darbo grupėje
Rita Gaidelytė, SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. rita.gaidelyte@hi.lt).

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) (angl. World Health Organization, WHO) (https://www.who.int/)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. V-779 (atsiųsti)
Gintarė Petronytė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro (toliau – VSTC) Technologijų vertinimo skyriaus specialistė (10.2. Sveikatos technologijos);
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (10.7. Visuomenės sveikata, inovacijos ir intelektinė nuosavybė).

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (angl. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) (http://www.ecdc.europa.eu)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-2958 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-341 „Dėl Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir Atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (atsiųsti)
Dėl bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru tvarkos aprašo ir atstovų, atsakingų už bendradarbiavimą su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru, sąrašo patvirtinimo (atsiųsti)
• Patarėjų forume
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (Patarėjų forumo nario pakaitinė atstovė) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt).
 Ligų grupėje „Antimikrobinis atsparumas“:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinė atstovė) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Dalia Jankutė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) ir Antimikrobinio atsparumo epidemiologijos (Europos supratimo apie antibiotikus dienos) techninis kontaktinis asmuo (el. p. dalia.jankute@hi.lt).
• Ligų grupėje „Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimas“:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Dalia Jankutė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo) (el. p. dalia.jankute@hi.lt).
• Ligų grupėje „Infekcijos, susijusios su sveikatos priežiūra“:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinis kontaktinis asmuo) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt);
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose, HAI-ICU)) (el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt);
Augustė Šalnaitė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (operacinių žaizdų infekcijos, HAI-SSI)) (el. p. auguste.salnaite@hi.lt);
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (infekcijos ilgalaikės priežiūros įstaigose, HAI-HALT)) (el. p. asta.jurkeviciene@hi.lt);
Asta Jurkevičienė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (paplitimo tyrimas, HAI-PPS)) (el. p. asta.jurkeviciene@hi.l);
Augustė Šalnaitė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (techninis kontaktinis asmuo (Clostridium difficile infekcija, HAI-CDI)) (el. p. auguste.salnaite@hi.lt).

Bendradarbiavimo su Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (angl. ECDC) ataskaitos


Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-60 (atsiųsti)
• Profesinių ligų statistikos darbo grupėje
Šarūnas Alasauskas, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (toliau – SIC) Registrų skyriaus vadovas (el. p. sarunas.alasauskas@hi.lt).
• Sveikatos priežūros statistikos techninė grupėje 
Rita Gaidelytė, SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. rita.gaidelyte@hi.lt).
• Sergamumo statistikos techninė grupėje
Rita Gaidelytė, SIC Sveikatos statistikos skyriaus vadovė (el. p. rita.gaidelyte@hi.lt).
• Mirties priežasčių statistikos darbo grupėje
Sandra Mekšriūnaitė, SIC Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė (el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt).
• Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupėje
Aušra Želvienė, SIC Biostatistinės analizės skyriaus vadovė Aušra Želvienė (el. p. ausra.zelviene@hi.lt).

Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje veiklose bei ekspertų darbo grupėse paskirti dalyvauti asmenys (angl. Northern Dimention Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS) (http://www.ndphs.org/)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-450 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1539 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. V-305 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-867 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-98 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-619 (atsiųsti). 
• Antimikrobinio atsparumo ekspertų darbo grupėje:
Rolanda Valintėlienė, VSTC vadovė (pagrindinė atstovė) (el. p. rolanda.valinteliene@hi.lt); 
Dalia Jankutė, VSTC Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė (pakaitinė atstovė) (el. p. dalia.jankute@hi.lt).
Veiklos ataskaitos
• Darbo saugos ir profesinės sveikatos ekspertų darbo grupėje
Erikas Mačiūnas, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro (toliau – PSC) vadovas (pagrindinis atstovas) (el. p. erikas.maciunas@hi.lt). 
Europos saugos ir sveikatos darbe Lietuvos ryšių punkto informacinis tinklas (angl. European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) (https://osha.europa.eu/lt/about-eu-osha)
Erikas Mačiūnas, PSC vadovas (el. p. erikas.maciunas@hi.lt).

Baltijos jūros profesinės sveikatos ir saugumo tinklas (angl. Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety, BSN) (http://www.balticseaosh.net/about-bsn/)
Erikas Mačiūnas, PSC vadovas (el. p. erikas.maciunas@hi.lt).
 
  Informacija atnaujinta 2021-12-29.