Atviri duomenys

Higienos institutas (HI) bendradarbiauja su Informacinės visuomenės plėtros komitetu (IVPK) ir kartu įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas" (kodas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001) (Projektas).  
Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2023 m. rugsėjo mėn.
Įgyvendinant Projektą sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas (ADP) (data.gov.lt). Plačiau apie ADP čia.

Projekto metu numatoma atverti 16 HI tvarkomų duomenų rinkinių.

2021 m. vasario–gegužės mėn. Projekto vykdymo darbo grupė, sudaryta iš HI specialistų, atliko šių duomenų rinkinių suinventorinimo ir metaduomenų aprašymo darbus. Vėliau HI, IVPK, Lietuvos statistikos departamento (LSD) ir kitų atstovų susitikimuose bei diskusijose spręsti minėtų duomenų atvėrimo galimybių klausimai ir derinti veiksmai, susiję su tolesniais darbais.

2022 m. parengti 5 iš 16 numatytų atverti HI duomenų rinkinių pirminio duomenų šaltinio duomenų struktūros aprašai (ŠDSA) ir pradėti šių 5 HI duomenų rinkinių atvėrimo darbai, kuriuos vykdė LSD (nuo 2023-01-01 – Valstybės duomenų agentūra).

Informacija apie HI atveriamus duomenų rinkinius (būsena, kategorija, žymos, atnaujinimo dažnumas ir kt.) skelbiama ADP.

Atverti duomenų rinkiniai iš karto bus pasiekiami ne tik ADP, bet ir Europos duomenų portale

DĖMESIO! 2021 m. liepos 30 d. likviduotas Informacijos rinkmenų sąrašas (Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. TE-45(2021). Duomenys iš šio sąrašo perkelti į ADP


Informacija atnaujinta 2023-01-02.