Atviri duomenys

Higienos institutas (HI) bendradarbiauja su Informacinės visuomenės plėtros komitetu ir kartu įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas" (kodas Nr. 02.2.1-CPVA-V-523-01-0001) (Projektas).  
Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2023 m. rugsėjo mėn.
Įgyvendinant Projektą sukurtas Lietuvos atvirų duomenų portalas (ADP) (data.gov.lt). Plačiau apie ADP čia.

Projekto metu bus atverta dalis HI duomenų rinkinių, skelbiamų HI interneto svetainėje (ir skelbtų likviduotame Informacijos rinkmenų sąraše (opendata.gov.lt)). Iš viso numatoma atverti šešiolika HI tvarkomų duomenų rinkinių. 2021 m. vasario–gegužės mėn. atlikti šių rinkinių duomenų suinventorinimo ir metaduomenų aprašymo darbai. Informacija apie HI atveriamus duomenų rinkinius (būsena, kategorija, žymos, atnaujinimo dažnumas ir kt.) skelbiama ADP.

Atverti duomenų rinkiniai iš karto bus pasiekiami ne tik ADP, bet ir Europos duomenų portale

DĖMESIO! 2021 m. liepos 30 d. likviduotas Informacijos rinkmenų sąrašas (Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2021 m. liepos 8 d. įsakymas Nr. TE-45(2021). Duomenys iš šio sąrašo perkelti į ADP

Žemiau HI rinkmenos, skelbtos Informacijos rinkmenų sąraše (opendata.gov.lt) iki jo likvidavimo.

Higienos instituto atvirų duomenų rinkinių, teikiamų pakartotiniam naudojimui, sąrašas

Eil. nr. Rinkmenos
kodas 
Rinkmenos pavadinimas 
Tiesioginė rinkmenos nuoroda
 1 5679 Sveikatos įstaigų metinių ataskaitų suvestinės http://hi.lt/spec_info/met_ata.php
 2 5680 Lietuvos sveikatos statistika http://www.hi.lt/lt/np-lsris.html
 3 5773 Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys http://www.hi.lt/hospitaliniu-infekciju-epidemiologines-prieziuros-duomenu-ataskaitos.html
 4 5784 Statistinė informacija apie kraujo donorus ir donacijas http://www.hi.lt/lt/kdr-statistine-informacija.html
 5 5789 Profesinių ligų atvejų duomenys http://www.hi.lt/lt/plr-statistine-informacija.html
 6 5790 Statistiniai duomenys apie mirties priežastis http://www.hi.lt/lt/paieskos_priemone.html
 7 6639 Nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ataskaita http://www.hi.lt/lt/ataskaitos.html
 8 6640 Savivaldybių gyvensenos stebėsenos rodiklių suvestinė-ataskaita

http://www.hi.lt/lt/gs-ataskaitos.html


 9 6641 Higienos instituto biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai http://www.hi.lt/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai.html 
10 6642 Higienos instituto finansinių ataskaitų rinkiniai http://www.hi.lt/finansiniu-ataskaitu-rinkiniai.html
11 6644 Antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo Lietuvoje ataskaita

http://www.hi.lt/lt/antibiotiku-suvartojimo-ataskaitos.html


12 6646 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro ataskaita http://www.hi.lt/lt/vsps-r-statistine-informacija.html
13 6348 Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų fondas http://www.hi.lt/lt/fondas.html
14 6444 Ambulatorinių ligonių, gydytų stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje ir ligonių, gydytų stacionare nuo traumų, skaičius pagal diagnozes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=175​
15 6445 Ambulatorinių ligonių, gydytų stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje ir ligonių, gydytų stacionare nuo traumų, skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=176​
16 6446 Ambulatorinių ligonių, gydytų stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje nuo traumų ir apsinuodijimų, skaičius pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=178​
17 6447 Ambulatorinių ligonių, gydytų stacionaro priėmimo-skubios pagalbos skyriuje nuo traumų ir apsinuodijimų, skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=179​
18 6448 Ligonių, gydytų stacionare nuo traumų ir apsinuodijimų, skaičius pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=180​
19 6449 Ligonių, gydytų stacionare nuo traumų ir apsinuodijimų, skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=181​
20 6450 Ligonių, gydytų nuo traumų ir apsinuodijimų, skaičius įstaigose http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=182​
21 6451 Ligonių, gydytų nuo traumų ir apsinuodijimų, struktūra (grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=186​
22 6452 Stacionaro ir ambulatorinių ligonių, gydytų dėl sužalojimų ir apsinuodijimų, skaičius 1000 gyventojų pagal amžių (grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=188​
23 6453 Informacija apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=162​
24 6454 Informacija apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=201​
25 6455 Informacija apie apmokėtus nedarbingumo pažymėjimus pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=202​
26 6456 Informacija apie apmokėtus nedarbingumo pažymėjimus pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=203​
27 6457 Informacija apie suaugusiems nustatytą darbingumo lygį dėl traumų pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=163​
28 6458 Informacija apie suaugusiems nustatytą darbingumo lygį dėl traumų pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=198​
29 6459 Informacija apie suaugusiems nustatytą darbingumo lygį, kai trauma lydinti liga, pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=211​
30 6460 Informacija apie suaugusiems nustatytą darbingumo lygį, kai trauma lydinti liga, pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=212​
31 6461 Informacija apie vaikams nustatytą neįgalumo lygį dėl traumų pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=199​
32 6462 Informacija apie vaikams nustatytą neįgalumo lygį dėl traumų pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=208​
33 6463 Informacija apie vaikams nustatytą neįgalumo lygį, kai trauma lydinti liga, pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=209​
34 6464 Informacija apie vaikams nustatytą neįgalumo lygį, kai trauma lydinti liga, pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=210​
35 6465 Mirusių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=244​
36 6466 Mirusių asmenų skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=245​
37 6467 Mirusių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes (ilgasis diagnozių sąrašas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=204​
38 6468 Mirusių asmenų skaičius pagal regionus (ilgasis diagnozių sąrašas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=205​
39 6469 Mirusių asmenų skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=227​
40 6470 Mirusių asmenų skaičius dėl traumų ir apsinuodijimų pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=228​
41 6471 Mirusių asmenų skaičius 100 000 gyventojų pagal metus (grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=246​
42 6472 Mirusių asmenų skaičius pagal metus ir diagnozes (grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=229​
43 6473 Mirusių asmenų skaičius 100 000 gyventojų pagal metus ir diagnozes (grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=247​
44 6474 Sergančių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=168​
45 6475 Sergančių asmenų skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=126​
46 6476 Sergančių asmenų skaičius pagal metus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=153​
47 6477 Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (1 grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=127​
48 6478 Sergančių asmenų skaičius 1000 gyventojų (2 grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=128​
49 6479 Sergančių asmenys skaičius 1000 gyventojų (3 grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=129​
50 6480 Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=131​
51 6481 Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=134​
52 6482 Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal metus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=136​
53 6483 Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų (1 grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=172​
54 6484 Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų (2 grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=173​
55 6485 Naujai susirgusių asmenų skaičius 1000 gyventojų (3 grafikas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=174​
56 6486 Užregistruotų ligų skaičius pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=169​
57 6487 Užregistruotų ligų skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=177​
58 6488 Stacionaro ligonių sudėtis pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=140​
59 6489 Stacionaro ligonių sudėtis pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=141​
60 6490 Stacionaro ligonių sudėtis pagal gydymo įstaigas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=143​
61 6492 Išrašytų dienos stacionaro ligonių sudėtis pagal diagnozių grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=144​
62 6493 Išrašytų dienos stacionaro ligonių sudėtis pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=146​
63 6494 Stacionaro ligonių sudėtis pagal diagnozių grupes ir gydymo rūšis http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=224​
64 6495 Stacionaro ligonių sudėtis pagal regionus ir gydymo įstaigas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=225​
65 6496 Stacionaro ligonių sudėtis pagal gydymo įstaigas ir gydymo rūšis http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=240​
66 6497 Operacijų skaičius pagal intervencijų (ACHI) grupes http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=147​
67 6498 Operacijų skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=119​
68 6499 Operacijų skaičius pagal gydymo įstaigas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=120​
69 6500 Reabilitacijos ligonių skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=155​
70 6501 Reabilitacijos ligonių skaičius pagal gydymo įstaigas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=156​
71 6502 Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius pagal gydytojų specialybes (trumpasis specialybių sąrašas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=187​
72 6503 Apsilankymų pas gydytojus /odontologus skaičius pagal gydytojų specialybes (ilgasis specialybių sąrašas) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=226​
73 6504 Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius pagal regionus http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=189​
74 6505 Apsilankymų pas gydytojus / odontologus skaičius pagal gydymo įstaigas http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=213​
75 6506 Stacionaro ligonių sudėtis pagal diagnozių grupes (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=216​
76 6507 Stacionaro ligonių sudėtis pagal prisirašymo įstaigas (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=217​
77 6508 Stacionaro ligonių sudėtis pagal prisirašymo įstaigas ir gydymo rūšis (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=218​
78 6509 Stacionaro ligonių sudėtis pagal gydymo įstaigas (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=219​
79 6510 Stacionaro ligonių sudėtis pagal prisirašymo teritoriją (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=221​
80 6511 Stacionaro ligonių sudėtis pagal gydymo teritoriją (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=222​
81 6512 Sergančių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=237​
82 6513 Sergančių asmenų skaičius pagal regionus (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=238​
83 6514 Sergančių asmenų skaičius pagal metus (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=239​
84 6515 Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal diagnozių grupes (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=234​
85 6516 Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal regionus (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=235​
86 6517 Naujai susirgusių asmenų skaičius pagal metus (prisirašę ligoniai) http://stat.hi.lt/default​.aspx?report_id=236​


Informacija atnaujinta 2021-12-13.