• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Hospitalinės infekcijos -> Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra

Hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra

Hospitalinių infekcijų (toliau – HI) epidemiologinė priežiūra – tai nuolatinis sistemingas duomenų apie hospitalines infekcijas kaupimas, analizė ir informacijos platinimas, siekiant planuoti, diegti ir vertinti priemones, skirtas sumažinti hospitalinių infekcijų atsiradimo ir plitimo galimybes.
 
Tinkamas HI epidemiologinės priežiūros vykdymas leidžia sumažinti jų dažnumą 20–30 proc.
 
Nuo 2009 m. šalyje HI epidemiologinė priežiūra vykdoma vadovaujantis 2008 m. lapkričio 14 d. pasirašytu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1110 „Dėl Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“ (2014 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-137 redakcija) (įsakymas – atsiųsti) (redakcija – atsiųsti).
 
Ši tvarka reglamentuoja hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros organizavimą ir vykdymą nacionaliniu ir vietiniu lygiu asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Pagrindiniai HI dažnumo įvertinimo komponentai – kasmetinis Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas, atliekamas nacionaliniu lygiu, ir nuolatinė hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriuose bei operacinių žaizdų infekcijų priežiūra chirurgijos skyriuose.
 
Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros pagrindinis tikslas – nustatyti HI ir jų sukėlėjų paplitimo lygį šalyje, atskiruose stacionaruose ir jų skyriuose, stebėti HI paplitimo tendencijas (pagal vietą ir laiką), laiku nustatyti HI protrūkius, stebėti sergamumą HI reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose bei operacinių žaizdų infekcijų dažnumą chirurgijos skyriuose, nustatyti HI atsiradimui įtakos turinčius rizikos veiksnius, įvertinti infekcijų kontrolės priemonių efektyvumą.
 
HI epidemiologinė priežiūra visuose stacionaruose vykdoma naudojant standartizuotas vienodas duomenų rinkimo formas bei vadovaujantis nacionaliniais protokolais. HI nustatomos naudojat specialiųjų sveikatos problemų atvejų apibrėžtis, priimtas 2012 m. rugpjūčio 8 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. 2012/506/ES (atsiųsti).
 
HI epidemiologinę priežiūrą nacionaliniu lygiu koordinuoja Higienos institutas, kuris ne tik metodiškai vadovauja priežiūrai šalyje, bet ir pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo mokymus, rengia bendras HI epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitas, planuoja ir vykdo mokslinius praktinius tyrimus priežiūros kokybei ir efektyvumui įvertinti ir didinti, garantuoja dalyvių konfidencialumą ir gerą grįžtamąjį ryšį bei tvarko duomenų bazes ir perduoda jas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrui (angl. European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) (ECDC svetainė).