Paieška

Nyderlanduose aptarti veiksmai, padėsiantys plėtoti bendradarbiavimą sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemas

2018 02 02

2018 m. sausio 22–23 d. Nyderlandų sveikatos, gerovės ir sporto ministerijoje (Hagoje) vyko Europos Sąjungos bendrųjų veiksmų antibiotikų vartojimo ir mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mažinimo (EU-JAMRAI) projekto seminaras. Jame uvo sprendžiami svarbūs 5-ojo veiklos paketo „Vieningos sveikatos politikos nacionalinių strategijų ir nacionalinių veiksmų planų AMR įgyvendinimas“ klausimai.

Seminare dalyvavo 13-os šalių, Europos agentūrų ir Europos Komisijos atstovai. Lietuvai atstovavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. R. Valintėlienė ir šio centro Inovacijų skyriaus specialistė J. Kuklytė bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atstovas. Penktąjį veiklos paketą koordinuoja Nyderlandų sveikatos, gerovės ir sporto ministerija, o jį įgyvendinant dalyvauja daugelio Europos Sąjungos valstybių skirtingos institucijos (projekto partneriai). 

Seminaro pradžioje Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro antimikrobinio atsparumo programos vadovas D. Monnet ir Europos Komisijos DG SANTE/F atstovas dr. G. Jones supažindino su situacija Europoje ir europinėmis iniciatyvomis. Projekto veiklos koordinatoriai pristatė partnerių užpildytus klausimynus (angl. mapping) apie antimikrobinio atsparumo veiksmų planų rengimą šalyse.

Pagrindinis seminaro laikas skirtas tolimesnių projekto darbų aptarimui. Artimiausiu metu numatomas šalių įsivertimas (angl. self-assesment) pagal Nyderlandų sveikatos, gerovės ir sporto ministerijos pateiktą savęs vertinimo klausimyną, skirtą nacionalinių strategijų ir veiksmų planų dėl antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos įgyvendinimo spragoms, trūkumams bei šalies pažangai nustatyti. 2018–2019 m. numatytas šalių tarpusavio vertinimas (angl. country to country visits), kuriuo bus siekiama pasidalyti gerąja patirtimi, pateikti ekspertines išvadas ir pasiūlymus.

Antimikrobinio atsparumo problemos sprendimui reikalingas aktyvus suinteresuotų šalių bendradarbiavimas ir visapusiški sprendimai tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygiu, tačiau daugelyje Europos valstybių medicinos ir veterinarijos sektoriai bendradarbiauja nepakankamai. Į visas projekte numatytas veiklas bus įtraukiami skirtingų sektorių politikai ir ekspertai. Taigi, tai bus puiki galimybė medicinos, veterinarijos sektorių ir kitų suinteresuotų sektorių (žemės ūkio, aplinkos sektoriai ir kt.)  atstovams susitikti diskusijai ir bendram darbui.

Daugiau informacijos gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistė Jolanta Kuklytė tel. (8 5) 262 9055. Daugiau informacijos apie projektą – http://www.hi.lt/lt/es-trecioji-sveikatos-programa.html.