Paieška

Varšuvoje dalyvauta EU-JAMRAI projekto seminare

2018 09 05

Rugsėjo 3–4 d. Varšuvoje (Lenkija) įvyko Europos Sąjungos bendrųjų veiksmų antibiotikų vartojimo ir mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mažinimo (EU-JAMRAI) 5-ojo veiklos paketo (VP5) „Vienos sveikatos politikos nacionalinių strategijų ir nacionalinių antimikrobinio atsparumo (AMR) veiksmų plano įgyvendinimas“ partnerių trečiasis seminaras.

Renginyje dalyvavo 13 Europos šalių atstovai. Lietuvai atstovavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Jolanta Kuklytė bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų atstovas.

Seminaro pradžioje pristatyti apibendrinti pirmosios projekto veiklos – Savęs vertinimo (angl. Self-assesment) – rezultatai. Savęs vertinimo klausimynus pildė visos projekte dalyvaujančios šalys, pateikdamos informaciją apie savo šalies nacionalinį antimikrobinio atsparumo mažinimo veiksmų planą, jo prioritetus, siekinius, įgyvendinimo pasiekimus ir problemas, „Vienos sveikatos“ principo įgyvendinimą, antimikrobinio atsparumo ir antibiotikų suvartojimo stebėsenos sistemas.
 
Kita seminaro dalis buvo skirta šalių vizitų (angl. Country-to-country assessments) planavimui. Numatyta, kad kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies ekspertų grupė, sudaryta iš antimikrobinio atsparumo ekspertų žmonių sveikatos ir veterinarijos srityse, ir sveikatos politikų aplankys po vieną šalį ir priims kitos šalies ekspertų grupę. Pagrindinis tokių vizitų tikslas – keistis gerąja praktika, įvertinti antimikrobinio atsparumo mažinimo veiksmų planų įgyvendinimą ir pateikti rekomendacijas.
 
VP5 koordinatoriai pateikė siūlymą – šalių suskirstymą, kuriuo būtų siekiama kaip įmanoma labiau atspindėti skirtingą situaciją Europoje, atsižvelgiant į geografinį išsidėstymą, atsakomybių, įsipareigojimų paskirstymą (nacionaliniu lygmeniu ir regionuose), nacionalinių AMR veiklos planų plėtojimą, įgyvendinimą ir pan. WP5 projekto koordinatoriai pasiūlė Lietuvos atstovams vykti į Rumuniją, o Belgijos atstovams –  į Lietuvą. Šalių vizitai planuojami 2019 m.
 
Seminaro metu taip pat įvyko susitikimas su veterinarijos sektoriaus atstovais, kuriame pristatytas antimikrobinių preparatų naudojimas ir AMR mažinimas gyvulininkystėje, „Vienos sveikatos“ politika, Nyderlandų Karalystės patirtis bei gyvūninės kilmės bakterijų atsparumas antimikrobinėms medžiagoms.
 
  
Daugiau informacijos gali suteikti  Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Jolanta Kuklytė tel. (8 5) 262 9055. Daugiau informacijos apie projektą –  http://www.hi.lt/lt/eu-jamrai.html l