Informaciniai leidiniai

Informaciniai leidiniai pagal temas

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos būklė

Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai

 

Naujausi informaciniai leidiniai

Visuomenės sveikatos netolygumai 2021, Nr. 1(44)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2016–2020 m.)

I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 13 p.

 

Pirmame 2021 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas Lietuvos vaikų iki 17 m. ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais, šių sutrikimų paplitimas 2016–2020 m., aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietą. Taip pat išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas.
Atsiųsti leidinį

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams 2019–2020 m.
A. Abromavičiūtė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 16 p.

 

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie 2019–2020 m. veiklos pagal Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašą rezultatus.
Aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į darbuotojų psichikos sveikatos svarbą, esamų problemų mastą ir siekiant užtikrinti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos 12.3.4. priemonės įgyvendinimą: gerinti darbingo amžiaus asmenų psichikos sveikatą – mažinti psichosocialinės rizikos poveikį darbuotojų sveikatai, atkreipti dėmesį į psichosocialinių stresorių ir psichologinio atsparumo poveikio darbuotojų sveikatai svarbą.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020, Nr. 4(43)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2019 m. 
I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 27 p.

 

Ketvirtajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje pateikiamas ligų, priklausomų nuo karščio, sąrašas, taip pat, analizuojant 2019 m. rodiklius, apžvelgiamas Lietuvos gyventojų kreipimasis į gydytojus (užregistruotų gydymo lapų skaičius, tenkantis 10 000 gyv.) ir jų mirtingumas nuo ligų, siejamų su karščio poveikiu. 
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020, Nr. 3(42)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2015–2019 m.)
I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 12 p.

 

Trečiajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais, šių sutrikimų paplitimas 2015–2019 m. tarp 0–7 m. amžiaus Lietuvos vaikų, aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietą. Taip pat išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020, Nr. 2(41)
Su klimato kaita susijusių alerginių susirgimų paplitimo 2019 m. Lietuvoje apžvalga
I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 23 p.

 

Antrajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimas Lietuvoje 2019 m. 
Leidinyje nagrinėjamos alerginės ligos, kurias sukelia klimato kaita, aptariamos tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą ir savivaldybes.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020 Nr. 1(40)
Išvengiamos hospitalizacijos
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 8 p.

 

Pirmajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ leidinyje apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai – netiesioginiai pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriai.
Leidinyje trumpai pristatomi išvengiamų hospitalizacijų rodiklių pokyčiai 2012–2019 m. mūsų šalyje, pateikiami šie rodikliai pagal priežastį, amžiaus grupes ir Lietuvos savivaldybes 2019 m. bei kai kurių rodiklių pasiskirstymas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančių šalių atžvilgiu.
Atsiųsti leidinį

Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai
Ž. Našlėnė, I. Petrauskaitė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 85 p.

 

Leidinyje apžvelgiama Lietuvos vaikų sveikata 2014–2018 m. Apžvalgoje analizuojama nemažai su vaikų sveikata susijusių aspektų – demografija, socialinė ir ekonominė padėtis, vaikų gyvensena, ligų prevencija, sveikatos priežiūra, ligotumas, patiriamos traumos, psichikos sveikata, sveikata perinataliniu periodu ir mirtingumas.
Atsiųsti leidinį

Lietuvos visuomenės sveikatos būklės pokyčiai per šimtmetį
I. Petrauskaitė, R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 73 p.

Higienos institutas šimtmečio proga surinko istorinius sveikatos statistikos duomenis ir parengė leidinį, kuriame aptariami visuomenės sveikatos būklės pokyčiai atkurtos Lietuvos šimtmečio istorijos kontekste. Jie leis pažvelgti į tai, kaip glaudžiai persipina gyventojų sveikata ir svarbūs istoriniai momentai, kaip visuomenės sveikatos būklę keitė moksliniai atradimai ir politinės reformos, kaip keitėsi gyventojų aprūpinimas ištekliais, kurie šiuo metu laikomi savaime suprantamais.
Atsiųsti leidinį