Informaciniai leidiniai

Informaciniai leidiniai pagal temas

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos būklė

Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai

 

Naujausi informaciniai leidiniai

State of Health in the EU
Lietuva
2021 m. sveikatos būklės šalyje apžvalga 

 

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ir Europos sveikatos sistemų ir politikos stebėjimo centro ekspertų parengtoje apžvalgoje glaustai apžvelgiama sveikatos būklė šalyje; pristatomi sveikatą lemiantys veiksniai (ypatingą dėmesį skiriant elgsenos rizikos veiksniams); supažindinama su sveikatos priežiūros sistemos organizavimu ir analizuojamas sveikatos priežiūros sistemos veiksmingumas, prieinamumas ir lankstumas.
Atsiųsti leidinį 

 

Visuomenės sveikatos netolygumai 2022, Nr. 2(46)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2016–2021 m.)
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2022, 14 p.

 

Leidinyje nagrinėjamas 0–17 m. Lietuvos vaikų įvairiapusių raidos sutrikimų paplitimas 2016–2021 m., aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal lytį, amžiaus grupes ir savivaldybes. Taip pat išsamiau analizuojamas vaikystės autizmas.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2022, Nr. 1(45)
Prevencinių gimdos kaklelio vėžio ir krūties vėžio programų įgyvendinimas Lietuvoje

J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2022, 11 p.

 

Leidinyje apžvelgiami prevencinių gimdos kaklelio vėžio ir krūties vėžio programų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai.
Trumpai pristatomi tikslinės moterų populiacijos dalies, dalyvavusios minėtose programose, pokyčiai ir pasiskirstymas savivaldybėse, moterų mirtingumo nuo gimdos kaklelio ir krūties piktybinių navikų rodiklių pokyčiai ir skirtumai savivaldybėse, taip pat aptariama laiko tarp paslaugų teikimo skirtinguose ankstyvosios diagnostikos programų etapuose trukmė.
Atsiųsti leidinį

Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos pokyčiai. 2016 ir 2020 metų gyvensenos tyrimų palyginamoji analizė
G. Makauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 34 p.

 

Šio leidinio tikslas – palyginti 2016 ir 2020 m. atliktų mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimų rodiklius, apžvelgti tiek teigiamus, tiek neigiamus pokyčius, kurie įvyko per ketverius metus, ir išryškinti netolygumus tarp atskirų savivaldybių.
Rodikliai, kurių reikšmės pateikiamo leidinyje, suskirstyti į tris grupes: laimingumas, sveikatos vertinimas; sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas, prie ekranų praleistas laikas, mitybos įpročiai ir burnos higiena) bei rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimas, saugumas kelyje, fizinės bausmės ir patyčios mokykloje).
Atsiųsti leidinį 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2020 metais
D. Gerasimavičienė, V. Kanapeckienė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 15 p.

 

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie specialistų, atliekančių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinėse įstaigose, pasiskirstymą pagal įstaigas, amžiaus grupes ir lytį, išsilavinimą, baigtas studijas, darbo krūvį, savivaldybes, užsienio kalbų mokėjimą ir dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Leidinys parengtas, remiantis Higienos instituto tvarkomo Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenimis.
Atsiųsti leidinį 

 

Visuomenės sveikatos netolygumai 2021, Nr. 1(44)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2016–2020 m.)

I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 13 p.

 

Pirmame 2021 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas Lietuvos vaikų iki 17 m. ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais, šių sutrikimų paplitimas 2016–2020 m., aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietą. Taip pat išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas.
Atsiųsti leidinį

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams 2019–2020 m.
A. Abromavičiūtė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 16 p.

 

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie 2019–2020 m. veiklos pagal Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašą rezultatus.
Aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į darbuotojų psichikos sveikatos svarbą, esamų problemų mastą ir siekiant užtikrinti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos 12.3.4 priemonės įgyvendinimą: gerinti darbingo amžiaus asmenų psichikos sveikatą, mažinti psichosocialinės rizikos poveikį darbuotojų sveikatai, atkreipti dėmesį į psichosocialinių stresorių ir psichologinio atsparumo poveikio darbuotojų sveikatai svarbą.
Atsiųsti leidinį