Tarybos, komitetai, komisijos ir darbo grupės

2021 m. sudaryta taryba, komitetai, komisija ir darbo grupės:

Dėl darbo grupės 2022–2027 m. darbuotojų saugos ir sveikatos veiksmų plano projektui parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. A1-662 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje Erikas Mačiūnas – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas.

Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano priemonėms įgyvendinti sudarymo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. V-2093 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovės darbo grupėje: 
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.

Dėl tarpinstitucinės darbo grupės, skirtos kovoti su klimato kaitos padarinių poveikiu visuomenės sveikatai, sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-1910 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Žilvinė Našlėnė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vadovo funkcijas.

Dėl Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacinių paslaugų pacientams, sergantiems širdies nepakankamumu, prieinamumo ir kokybės stebėsenos tarybos sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. V-1589 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė taryboje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos asmens duomenų apsaugos komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-1480 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas komitete – duomenų apsaugos pareigūnas.

Dėl darbo grupės elektroninėms formoms E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“, E003 „Stacionaro epikrizė“ ir paciento sutikimo gauti sveikatos priežiūros paslaugą formą peržiūrėti ir jų pakeitimų projektams parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-1205 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės Išvengiamos hospitalizacijos rodiklių skaičiavimo metodikos pakeitimo projektui parengti sudarymo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-1433 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 29 įsakymas Nr. V-988 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Jonė Jaselionienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė.

Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ projektui parengti sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-672 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė. 

Dėl Sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis priežiūros tobulinimo komiteto sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-660 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovės komitete:
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo priežiūros komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-201 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas komisijoje Remigijus Jankauskas – Higienos instituto direktorius. 

Dėl Europos komisijos techninės paramos veiklų, skirtų sveikatos sistemos veiklos rezultatų vertinimo modeliui sukurti, valdymo darbo grupės sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-72 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

 

2020 m. sudarytas komitetas, komisijos ir darbo grupė:

Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros produktų, gyvūnų ir kitų gyvų organizmų, naudojamų teikiant papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo ekspertų komisijos personalinės sudėties, nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-2634 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė komisijoje Justina Avelytė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė.

Dėl Nepageidaujamų įvykių ekspertų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. V-2562 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovės komisijoje:
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.

Dėl Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-1653 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. V-394 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-1393 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovas komitete Vincentas Liuima – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Išmintingasis vaistų sąrašas“ Nr. 08.4.2-ESFA-V-613“ valdymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-87 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė valdymo grupėje Asta Jurkevičienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė.

 

2019 m. sudarytas komitetas ir darbo grupės:

Dėl darbo grupės Enterobacterales atsparumo karbapenemams epidemiologinei situacijai koordinuoti ir atlikti epidemiologinį tyrimą sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1353 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovės darbo grupėje:
Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė;
Justė Petrėnė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė.

Dėl biomonitoringo padangų perdirbimo įmonės „Ekologistika“ vykusio gaisro zonoje koordinavimo darbo grupės sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-69 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V-1322 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Jolanta Valentienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vadovo funkcijas. 

Dėl darbo grupės strateginei sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros poreikių planavimo programai parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-1295 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovas darbo grupėje Remigijus Jankauskas – Higienos instituto direktorius.

Dėl darbo grupės atvirų duomenų iniciatyvos įgyvendinimui sveikatos sektoriuje sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-446 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-811 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Danutė Umbrasienė – Higienos instituto Bendrųjų reikalų skyriaus specialistė.

Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų veiklos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimas Nr. 487 (atsiųsti)
Sveikatos statistikos darbo grupė (Higienos institutas – dalyvaujanti įstaiga).

Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo projektui parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. V-503 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.

Dėl tarpinstitucinės Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimo darbo grupės sudarymo
Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. DĮ-113 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl traumų integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1503 (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-1006 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-528 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. V-221 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-592/A1-210 „Dėl ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pakeitimo projektui parengti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. V-529 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. V-143 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovai darbo grupėje:
Saulius Vainauskas – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas (darbo grupės vadovas);
Danguolė Gorobecienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė;
Jūratė Tamašauskaitė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė (darbo grupės sekretorė).

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų atstovų, pristatančių Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos ir Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-60 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė Sveikatos informacijos ekspertų darbo grupėje Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė;
Higienos instituto atstovas Profesinių ligų statistikos darbo grupėje Šarūnas Alasauskas – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas;
Higienos instituto atstovė Mirties priežasčių statistikos darbo grupėje Sandra Mekšriūnaitė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė; 
Higienos instituto atstovė Sveikatos priežiūros statistikos techninėje grupėje ir Sergamumo statistikos techninėje grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės procesų, susijusių su užkrečiamųjų ligų valdymu, skaitmenizavimo tobulinimui sudarymo 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1198 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-58 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.


2018 m. sudaryta komisija ir darbo grupės:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-67 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos sudarymo bei darbo reglamento patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. V-453 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. V-1232 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovas komisijoje Remigijus Jankauskas – Higienos instituto direktorius.

Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl Lietuvos gyvybės mokslų industrijos skatinimo politikos formavimo ir įgyvendinimo teikti sudarymo
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. 4-289 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 4-253 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Raimonda Janonienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė.

Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Korupcijos apraiškų sveikatos apsaugos sistemoje stebėjimo ir vertinimo sistemos sukūrimas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0010 administravimo ir valdymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1249 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymas Nr. V-337 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovės projekto administravimo grupėje:
Elvyra Lokutijevska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus specialistė, jos laikinai nesant – Jolanta Salvinska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus vadovė.

Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2015 m. sausio 13 d. potvarkio Nr. 5 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, kitų institucijų, kurių atstovai pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Stojimo į Europos Sąjungą sutarties Akto 52 straipsnio komitetuose ir darbo grupėse, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. birželio 10 d. potvarkis Nr. 69 (atsiųsti)
Darbo grupė (Higienos institutas – dalyvaujanti įstaiga):
Vienos sveikatos tinklas dėl antimikrobinio atsparumo.
Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018 m. kovo 5 d. potvarkis Nr. 44 (atsiųsti)
Darbo grupės (Higienos institutas – atsakinga įstaiga):
Profesinių ligų statistikos darbo grupė;
Mirties priežasčių statistikos darbo grupė;
Sveikatos priežiūros statistikos techninė grupė;
Sergamumo statistikos techninė grupė.

Tarpžinybinė ekspertų grupė antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos klausimams spręsti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. V-1486 (atsiųsti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. V-222 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė (Tarpžinybinės ekspertų grupės pirmininko pavaduotoja).


2017 m. sudaryta taryba ir darbo grupės:

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-1137 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pagrindinių veiklos rodiklių sistemos sukūrimas" vykdymo priežiūros grupės sudarymo" pakeitimo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-1372 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones" administravimo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-743 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. V-698 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė administravimo grupėje Jolanta Salvinska – Higienos instituto Ekonominio planavimo skyriaus vadovė.

Valstybinė visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-165 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1144 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 9 d. įsakymas Nr. V-397 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. V-1272 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-647 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė taryboje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamo projekto „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones" vykdymo priežiūros grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. V-594 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė priežiūros grupėje Aušra Grigošaitienė – Higienos instituto direktoriaus pavaduotoja.


2016 m. sudaryta darbo grupė

Karščio padarinių prevencijos tarpžinybinė darbo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. V-509 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-725 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Žilvinė Našlėnė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė.


2015 m. sudarytas komitetas, komisija ir darbo grupės:

Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano įgyvendinimo komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-1512 (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė komisijoje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos sveikatos informacijos iniciatyvos komitetas (EHII)
2015 m. lapkričio 2 d. raštas Nr. (1.1.31-23)10-9713 dėl Lietuvos atstovų EHII paskyrimo (atsiųsti)
Lietuvos atstovės komitete:
Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė;
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Sveikatos ir vartotojų direktorato informacijos ekspertų darbo grupė
Lietuvos atstovė komitete Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė.

Ekspertų grupė antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymas Nr. V-729 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-661 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-211 (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė (pirmininko pavaduotoja) – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.


2014 m. sudaryta taryba, komitetai ir komisija:

Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės programos įgyvendinimo ir onkologinės pagalbos organizavimo stebėsenos taryba
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. V-1366 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. V-19 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. V-1348 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-96 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1438 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė taryboje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. A1-775 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. A1-476 (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. A1-225 (įsigalioja nuo 2018 m. birželio 22 d.) (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. A1-447 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovas komisijoje Saulius Vainauskas – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovas.  

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-2174 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-744 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1388 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-939 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-1409 (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. V-1217 (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-811 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-883 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovas komitete Vincentas Liuima – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas.

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas LST TK 64 „Ergonomika" 
Higienos instituto 2014 m. birželio 12 d. įgaliojimas (atsiųsti
Higienos instituto įgaliota atstovė komitete Jūratė Tamašauskaitė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo  skyriaus vyriausioji specialistė.

Kardiologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. V-628 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-223 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Onkologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-223 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Insulto integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. V-340 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-223 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros valdymo komitetas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-214 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-963 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. V-1458 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-223 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė komitete Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.


2013 m. sudaryta darbo grupė

Darbo grupė Tarpinstitucinė Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimui
Lietuvos statistikos departamento direktoriaus 2015 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. DĮ-83 (atsiųsti);
Lietuvos statistikos departamento direktoriaus 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymas Nr. DI-167 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.


2012 m. sudarytas komitetas ir darbo grupė:

Darbo grupė Lietuvos pozicijos dėl Europos Sąjungos socialinės įtrauktiems ir socialinės apsaugos rodiklių sveikatos srityje suderinimo ir pristatymo Europos Sąjungos institucijose
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. V-189 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1043 (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė. 

Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetas LST TK 83 „Cheminių ir biologinių veiksnių darbo vietoje vertinimas“
Higienos instituto 2012 m. sausio 18 d. įgaliojimas Nr. 01-49 (atsiųsti)
Higienos instituto įgaliota atstovė komitete Danguolė Gorobecienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė.

  Informacija atnaujinta 2021-09-28.