Asmens apsaugos priemonių naudojimas

Tinkamas asmens apsaugos priemonių (AAP) dėvėjimas apsaugo sveikatos priežiūros darbuotoją nuo užsikrėtimo, o kartu ir sumažina infekcijos sukėlėjų perdavimą pacientui.
AAP grupės:
Veido ir kvėpavimo takų apsauga:
- vienkartinė medicininė (chirurginė) kaukė;
- respiratorius (FFP2, FFP3, N95);
- priglundantys akiniai arba veido skydas.
Rankų apsauga:
- vienkartinės medicininės pirštinės (keičiamos po kontakto).
Kūno apsauga:
- vienkartinis chalatas;
- neperšlampama prijuostė;
- vienkartinis neperšlampamas chalatas;
- kombinezonas;
- vienkartinė chirurginė kepurė;
- antbačiai arba uždara avalynė.
Sveikatos priežiūros darbuotojai privalo naudoti tinkamą AAP rinkinį, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius".
Darbuotojai turi tinkamai naudoti AAP:
a. labai svarbu, kad personalas būtų ne tik aprūpintas AAP, bet ir apmokytas tinkamai jas užsidėti, naudoti ir saugiai nusiimti;
b. visas AAP dėvėti pagal reikalavimus – medicinines pirštines keisti po kiekvieno kontakto su pacientu, o medicinines kaukes – kai jos sudrėksta ar užsiteršia, bet ne rečiau kaip kas 4 val.;
c. įstaigoje nenumatytiems atvejams turi būti sudaryti IV ar V saugumo lygio AAP rinkiniai, nurodyta, kur jie laikomi, ir apie tai informuoti visi darbuotojai;
d. teikiant odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas naudoti ne žemesnes kaip III saugumo lygio AAP;
e. panaudotos APP tvarkomos kaip infekuotos atliekos, laikantis Higienos normos HN66:2013 reikalavimų. Atliekas tvarkantis asmuo turi dėvėti AAP (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo gegužės 20 d. sprendimu Nr. V-1228 neteko galios 2020 m. kovo 5 d. sprendimas Nr. V-296 „Dėl panaudotų priemonių rūšiavimo ir saugojimo“).
Taip pat labai svarbu užtikrinti gerą patalpų vėdinimą bei liečiamų paviršių dezinfekciją, mažinti galimų sveikatos priežiūros darbuotojų kontaktų skaičių, laikytis rankų higienos ir bent 1 metro atstumo (esant galimybėms – iki 2 m.), sudaryti ilgesnius laiko tarpus tarp skirtingų pacientų vizitų ar jiems teikiamų paslaugų toje pačioje vietoje.    

AAP naudojimo instrukcijos (Koronastop.lt) (2020-04-23)
AAP pagal saugos lygius (2020-04-23)

AAP naudojimas ASPĮ pagal saugumo lygius (2020-04-07)
Apsirengimo / nusirengimo schema (RVUL)

Filmukai apie AAP naudojimą:
Vienkartinių medicininių (chirurginių) kaukių dėvėjimas (PSO);
Apsirengimas / nusirengimas (Minesota pagal CDC);
Apsirengimas / nusirengimas (Lakeridge Health, Kanada);
Apsirengimas (Public health England);
Nusirengimas (Public health England).

Informacija atnaujinta 2020-06-08.