• Titulinis
  • Antibiotikai. Teisinė informacija

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-1024 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-857 „Dėl antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų  veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (atsiųsti)
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-857 „Dėl antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės 2017–2021 metų  veiksmų plano patvirtinimo“ (atsiųsti)
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V-376 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (atsiųsti)
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-322 „Dėl antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (atsiųsti)
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. V-228 „Dėl antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-1273 „Dėl skatinimo racionaliai vartoti vaistus 2014–2017 m. Priemonių plano patvirtinimo“ (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-1194 „Dėl kliniškai ir epidemiologiškai svarbių mikroorganizmų atsparumo antimikrobiniams vaistams stebėsenos ir duomenų apie mikroorganizmų atsparumą antimikrobiniams vaistams rinkimo, kaupimo, analizės ir informacijos pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. V-385 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. V-752 „Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganzimų plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo” (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-523 „Dėl antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganzimų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos 20102011 metų priemonių plano patvirtinimo“ (atsiųsti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-453 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (atsiųsti)
 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-752Dėl ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganzimų plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo ir nuostatų patvirtinimo” (atsiųsti)

Europos Tarybos nutarimas dėl antimikrobinio atsparumo (AMR) 
(Council conclusions on antimicrobial resistance (AMR)), priimtas 2876-ajame Europos Tarybos pasitarime 2008 m. birželio 10 d. Liuksemburge (atsiųsti)
  
Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-922 (atsiųsti)
 
Europos Tarybos rekomendacija dėl teisingo antimikrobinių medžiagų vartojimo medicinoje (2002/77/EC) (Council Recommendation on the prudent use of antimicrobial agents in human medicine (2002/77/EC), priimtos 2001 m. lapkričio 15 d.
Santrauka lietuvių k. (atsiųsti)
Visas dokumentas
 
Pasaulio sveikatos organizacijos pasaulinė antimikrobinio atsparumo sustabdymo strategija
(WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance)
Santrauka lietuvių k. (atsiųsti)
 
Kopenhagos rekomendacijos (The Copenhagen Recommendations), patvirtintos Europos Sąjungos konferencijoje „Mikrobinė grėsmė“ (“Microbial Threat“), vykusioje 1998 m. rugsėjo  9–10 d. Kopenhagoje (Danija)
Santrauka lietuvių k. (atsiųsti)