Apie Registrą

Registro valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, juridinio asmens kodas 188604574, buveinės adresas: Vilniaus g. 33, 01402 Vilnius.
 
Registro tvarkytojas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, Studentų g. 45A, 08107 Vilnius.
 
Registro objektas – Lietuvos Respublikos teritorijoje mirusių asmenų ir Lietuvos Respublikos piliečių, mirusių užsienyje, mirties atvejai ir priežastys.
 
Duomenų teikėjai – civilinės metrikacijos įstaigos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos.