Metinių statistinių ataskaitų pildymo metodiniai nurodymai

BENDROSIOS ATASKAITOS
Forma Nr. 1 ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS  STATISTINĖ ATASKAITA
Laboratorinių tyrimų išdėstymas

Formos Nr. 1 Laboratorinių tyrimų išdėstymas 5.4 lentelėje  

Stacionaro lovų profilių sąrašas 

Formos Nr. 1 Stacionarinės įstaigos veikla, 3 lentelė

Forma Nr. 1-RAD RADIOLOGINĖS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 2 PAPILDOMA ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS ATASKAITA
Forma Nr. 3 METŲ PERSONALO STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 27 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES (SKYRIAUS) METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 34 MEDICININĖS REABILITACIJOS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 35 SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA
PRIVAČIOS VEIKLOS ATASKAITOS
PRIVAČIOS VEIKLOS ATASKAITOS
Forma Nr. 1-PR PRIVAČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS  STATISTINĖ ATASKAITA
Forma Nr. 25-PR PRIVAČIOS ODONTOLOGINĖS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA