• Titulinis
  • Metinė statistinė atskaitomybė

Valstybės ir savivaldybių sveikatos įstaigų metinė statistinė atskaitomybė

Naujo pavyzdžio metinių sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-2805 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-938 „Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo“ (formos skelbiamos adresu https://www.hi.lt/lt/statistine-atskaitomybe.html).

Informuojame, kad valstybės ir savivaldybių sveikatos įstaigų 2022 m. sveikatos statistikos ataskaitos bus teikiamos elektroninių būdu per Visuomenė sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VISIS IS) https://viss.hi.lt/. Duomenų teikimo instrukcija skelbiama adresu https://www.hi.lt/uploads/pdf/statistika/MSSA duomenu teikejo instrukcija.docx. Teikiant duomenis elektroniniu būdu, popierinių formų teikti nebereiks.

Paskelbtas metinių sveikatos statistikos ataskaitų teikimo grafikas yra rekomendacinio pobūdžio. Metinių sveikatos statistikos ataskaitų duomenys turi būti įvesti į VISS IS iki 2023 m. vasario 10 d. Vis dėlto siūlome tai padaryti truputį anksčiau, kad liktų laiko galimoms klaidoms ištaisyti.

Primename, kad forma Nr. 17 panaikinta, jos pildyti nebereikia. Formą Nr. 2 pildo tik valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigos, nedirbančios su Privalomojo sveikatos draudimo informacine sistema.

ATKREIPIAME PERSONALO SKYRIŲ DĖMESĮ DĖL FORMOS NR. 3 PILDYMO (statistikus prašome apie tai informuoti Personalo skyrius).

Dėl pagrindinio ir papildomo (antraeilio) darbo sąvokų panaikinimo – labai prašome Personalo skyrius pildant formą Nr. 3 pagal galimybes bandyti atskirti „pagrindinį" darbą dirbančius darbuotojus, kuriuos reikia nurodyti formos 1 lentelės 1 stulpelyje. „Pagrindinio“ darbo kriterijais galėtų būti: didesnis užimamų etatų skaičius šioje įstaigoje, palyginus su kitomis darbovietėmis (realiai darbuotojus, dirbančius 0,75 etato ir didesniu krūviu, galima laikyti pagrindiniais darbuotojais); jei dirbama vienodu krūviu, „pagrindine“ darboviete laikoma ta, kurioje įsidarbinta anksčiausiai. Nedidelė paklaida statistikos nesugadins, bet jei visi pradėtų nurodyti visus savo darbuotojus, neišskirdami „pagrindinių“ ir „nepagrindinių“, tiesiog nebeturėtume jokios sveikatos specialistų skaičiaus statistikos. Mes bandome lyginti formos Nr. 3 duomenis su METAS sistemoje esančiais įdarbinimo duomenimis. Todėl prašome teisingai įvesti duomenis į šią sistemą. 

Primename, kad privačios sveikatos priežiūros įstaigos ir valstybės įmonės, kurių pagrindinė veikla nėra sveikatos priežiūra, pildo formą Nr. 1-PR „PRIVAČIOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA“ ir / arba Nr. 25-PR „PRIVAČIOS ODONTOLOGINĖS ĮSTAIGOS METŲ VEIKLOS STATISTINĖ ATASKAITA“ (išskyrus sanatorijas, kurios pildo formas Nr. 3 ir Nr. 34).

Informaciją apie metinę statistinę atskaitomybę teikia
Rita Gaidelytė
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius
Tel. (8 5) 277 3303
El. paštas: [email protected] arba [email protected]