Privačių sveikatos priežiūros įstaigų metinė statistinė atskaitomybė

Sveikatos priežiūros įstaigos pagal Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnį, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 48 straipsnio 1 dalį ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 3 priedą privalo teikti Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotai institucijai, t. y. Higienos institutui, patvirtintos formos metines statistines ataskaitas.

Kasmet visos privačios sveikatos priežiūros įstaigos ir valstybinės įmonės, kurių pagrindinė veikla nėra sveikatos priežiūra, turi pateikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centrui (toliau – HI SIC) užpildytas metines statistinės ataskaitos formas:

„Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos metų veiklos statistinė ataskaita 1-PR (sveikata)“ (Forma Nr. 1-PR) ir / arba „Privačios odontologijos įstaigos metų veiklos statistinė ataskaita 25-PR (sveikata)“ (Forma Nr. 25-PR).

ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad naujo pavyzdžio metinių sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 2805 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. V-938 „Dėl sveikatos statistinių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo“ (formas galima rasti adresu https://www.hi.lt/lt/statistine-atskaitomybe.html). Ataskaitose, priklausomai nuo atliekamos veiklos, įstaigos turi nurodyti įstaigos rekvizitus ir tipą, darbuotojų ir užimtų etatų skaičių, ligonių apsilankymų pas gydytojus skaičių, atliktų tyrimų ir procedūrų skaičių bei kai kuriuos kitus duomenis. Šie duomenys reikalingi Lietuvos gydytojų ir kitų sveikatos specialistų skaičiui nustatyti bei įvertinti Lietuvos gyventojams suteiktų paslaugų apimtis. Kadangi privačių sveikatos priežiūros įstaigų skaičius nuolat auga, šių įstaigų atsiskaitymas labai svarbus tiksliems sveikatos priežiūros personalo bei veiklos rodikliams suskaičiuoti.

Privačių greitosios medicinos pagalbos įstaigų prašome papildomai užpildyti formą Nr. 27 „Greitosios medicinos pagalbos stoties (skyriaus) metų veiklos statistinė ataskaita“.

Sanatorijų prašome užpildyti formas Nr. 34 „Medicininės reabilitacijos įstaigos metų veiklos statistinė ataskaita“ ir Nr. 3 „Metų personalo statistinė ataskaita“.

2023 m. pradžioje HI SIC elektroniniu paštu arba paštu išsiųs metines ataskaitų formas visoms privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms. Užpildytas ataskaitas reikia pateikti HI SIC iki 2023 m. vasario 28 d. Į jas turi būti įtraukti ir visų įstaigos filialų duomenys, išskyrus atvejus, kai filialas atsiskaito savarankiškai. Jei 2022 m. įstaiga veiklos nevykdė, prašome apie tai būtinai informuoti (telefonu, el. paštu ar raštu).

Ataskaitas prašome siųsti elektroniniu paštu, paštu. Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė Higienos instituto buveinės adresas, naujas adresas yra Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius.

Atsiskaitant elektroniniu būdu, reikia užpildyti ataskaitos formas WORD formatu. Jas galima rasti šiame interneto puslapyje. Tam būtina išsisaugoti savo kompiuteryje atitinkamą formą WORD formatu, ją užpildyti ir atsiųsti el. paštu [email protected] (priimsime ir be parašo).

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos statistikos įstatymą įstaigų pirminiai ataskaitų duomenys konfidencialūs, HI SIC negali jų perduoti tretiesiems asmenims ir gali juos skelbti tik suvestinėse.

Taip pat siūlome įstaigoms išsisaugoti metinių ataskaitų kopijas, nes kartais jų prireikia net prabėgus keleriems metais.

Labai prašome nevėluoti, nes vėluojančių ataskaitų nebegalime įtraukti į metinių ataskaitų suvestines.

Informaciją apie metinę statistinę atskaitomybę teikia
Rita Gaidelytė
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
Studentų g. 45A, LT-08107 Vilnius
Tel. (8 5) 277 3303
El. paštas: [email protected] arba [email protected]