• Titulinis
  • Veiklos sritys -> Darbo aplinkos tyrimai

Darbo aplinkos tyrimai

Atliekami metodologiškai pagrįsti kiekybiniai ir kokybiniai darbo aplinkos tyrimai. Empiriškai pagrįsti įrodymai pritaikomi praktikoje rengiant rekomendacijas, metodikas, mokymus bei intervencijas. Bendradarbiaujama su įvairiomis organizacijomis ir institucijomis nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.
 
Psichosocialinių darbo veiksnių tyrimai
 
Vykdomi tyrimai
Nuotolinis darbas ir profesinė rizika, atsižvelgiant į COVID-19 patirtį Lietuvos savivaldybių įmonėse (2022) (projekto santrauka)
• 
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų psichosocialinės darbo aplinkos ypatumai pokyčių laikotarpiu: profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų požiūris (2022) (projekto santrauka)
• Lietuvos profesinių mokyklų darbuotojų profesinės gerovės įvertinimas (2021–2022) (projekto santrauka)
 
Įvykdyti tyrimai:
Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių vertinimo ypatybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (2020–2021) (ataskaitos santrauka)
Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingumo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje veiksniai (2020–2021) (ataskaitos santrauka)
• Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą (2020) (ataskaitos santrauka)
• Psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įmonėse (2020) (ataskaitos santrauka)
• Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas (2018–2019) (ataskaitos santrauka)
• Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu (2017–2018) (ataskaitos santrauka
• Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
• Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikomumo Lietuvos įmonėms tyrimas (2015–2016) (ataskaitos santrauka)
• Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus iš vaikų priežiūros atostogų (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
• Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas (2013–2014) (ataskaitos santrauka)
• Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje (2011–2012) (ataskaitos santrauka

Darbuotojų sveikatos ir profesinės sveikatos tarnybų tyrimai
 
Įvykdyti tyrimai:
• Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse (2019–2020) (ataskaitos santrauka)
• Profesinės sveikatos paslaugų prieinamumas (2019) (ataskaitos santrauka)
• Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimas Lietuvos įmonėms (2018–2019) (ataskaitos santrauka)
• Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius (2017–2018) (ataskaitos santrauka)
• Jungtinėje Karalystėje naudojamo viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas (2016–2017) (ataskaitos santrauka)
• Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimas (2015–2016) (ataskaitos santrauka)
• Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais (2014–2015) (ataskaitos santrauka)
• Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse (2014) (ataskaitos santrauka)
 
 
Kontaktai. Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyrius, el. p. [email protected].