Higienos instituto direktoriaus įsakymai

Sveikatos informacijos centro nuostatai (atsiųsti)

Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus nuostatai (atsiųsti)

Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Higienos institute taisyklių patvirtinimo (atsiųsti)

Dėl statistinės informacijos skelbimo ir patikslinimų tvarkos aprašo patvirtinimo (atsiųsti)