2019 m. veiklos ataskaita

    
 

PROJEKTO „SVEIKATOS SEKTORIAUS PROCESŲ VALDYMO TOBULINIMAS, PLĖTROS TOBULINIMAS, PLĖTOJANT VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENĄ“ VYKDYMO

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

Pagrindiniai 2019 m. darbai

Projekto 1.1. veikla „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“

  1. Atlikti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos inicijavimo, detaliosios analizės ir projektavimo darbai.
  2. Atlikti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos kūrimo (konstravimo) darbai.
  3. Atlikti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos integracijų sukūrimo darbai.
  4. Atlikti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos GIS dalies (SVENAS) modernizavimo ir integravimo su Visuomenės sveikatos stebėsenos informacine sistema inicijavimo, detaliosios analizės ir projektavimo darbai.

Projekto 2.1. veikla „Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos vertinimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“

  1. Parengtas Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos vertinimo modelis (atsiųsti).
  2. Parengtas Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos bandomasis vertinimas (atsiųsti).

Projekto 2.2. veikla „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“

  1. Parengta tobulinimo programa „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir  kraujagyslių ligų“ (atsiųsti).
  2. Parengtos ir išleistos medicininio mirties liudijimo pildymo metodinės rekomendacijos (atsiųsti).
  3. Parengta sveikatos būklių baigčių modelio įdiegimo ataskaita (atsiųsti).
  4. Suorganizuoti ir pravesti 3 mokymai asmens sveikatos priežiūros specialybių gydytojams, gydytojams patologams ir teismo medicinos gydytojams pagal parengtą tobulinimo programą „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų“.