2018 m. veiklos ataskaita

  

PROJEKTO „SVEIKATOS SEKTORIAUS PROCESŲ VALDYMO TOBULINIMAS, PLĖTROS TOBULINIMAS, PLĖTOJANT VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENĄ“ VYKDYMO

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

Pagrindiniai 2018 m. darbai

Projekto 1.1. veikla „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas“

1. Parengti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatai ir duomenų saugos nuostatai bei patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-405 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.
2. Parengtas ir 2018 m. liepos 25 d. Nr. V1.0/3S-91 Lietuvos Respublikos sveiktos apsaugos ministro patvirtintas Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos techninis aprašymas (specifikacija).
3. Parengti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos saugos dokumentai ir patvirtinti 2018 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1065 „Dėl Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių, Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo plano patvirtinimo“.
4. Parengti Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimo dokumentai ir 2018 m. lapkričio 16 d. paskelbtas pirkimas Nr. 408372.

Projekto 2.1. veikla „Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos vertinimo modelio sukūrimas ir įdiegimas“

1. Parengta Strateginių planavimo dokumentų vertinimo praktikos Lietuvoje apžvalga (atsiųsti).
2. Parengta Strateginių planavimo dokumentų vertinimo praktikos užsienio šalyse apžvalga (atsiųsti).

Projekto 2.2. veikla „Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelio įdiegimas“

Parengtas tiriamasis darbas „Išeminių širdies ligų hiperdiagnostika ir jos įtaka mirties priežasčių statistikai Lietuvoje 2016–2017 m.“ (atsiųsti).