• Titulinis
  • Sveikatos statistikos leidiniai > Health in the Baltic Countries

Health in the Baltic Countries

Leidinys „Sveikata Baltijos šalyse“ („Health in the Baltic Countries“) pristato Baltijos šalių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – paskutinius turimus sveikatos statistikos duomenis, apimančius svarbiausias gyventojų sveikatos sritis – demografijos tendencijas, mirties priežastis, svarbiausių ligų paplitimą, sveikatos priežiūros išteklius ir jų panaudojimą.
Pagrindiniai šaltiniai – sveikatos priežiūros institucijų kasmetinės ir specialios ataskaitos, kompiuterizuotos informacinės sistemos, registrai ir oficialūs Baltijos šalių statistikos įstaigų leidiniai.
Biuletenis yra kasmet išleidžiamas jungtinis Estijos sveikatos plėtros instituto, Latvijos sveikatos ekonomikos centro ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro leidinys.