• Titulinis
  • Informacijos apie asmenį pateikimas

Informacijos apie asmenį pateikimas

Tuo atveju, kai asmuo siekia eiti pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos korupcijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje, teisės aktų nustatyta tvarka Higienos institutas kreipiasi į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie konkursą laimėjusį pretendentą pateikimo.

Higienos instituto pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas (atsiųsti)
 

 Informacija atnaujinta 2021-10-27.