• Titulinis
  • Informacinė ir metodinė medžiaga

Informacinė ir metodinė medžiaga

•   Rizikos vertinimo ir valdymo priemonės, susijusios su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija. Metodinės rekomendacijos (2020) (atsiųsti)
•   Profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašas (2017) (atsiųsti)
•   Karščio poveikio prevencinės priemonės darbo vietoje uždaroje aplinkoje ir lauke. Metodinės rekomendacijos (2017) (atsiųsti)
•   Kaip atpažinti su darbu susijusias ir profesines ligas. Metodinės rekomendacijos gydytojams (2016) (atsiųsti)
•  Lietuvos higienos normos HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ taikymas. Metodinės rekomendacijos (2016) (atsiųsti)
•    Profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Metodinės rekomendacijos (2015) (atsiųsti)
•    Darbdavių skatinimas rūpintis darbuotojų sveikata ir darbo vietų kokybe (2015) (atsiųsti)
•    Profesinės sveikatos slaugytojas. Kompetencija ir vaidmuo įmonėje (2014) (atsiųsti)
•    Rekomendacijos „Gydytojau, ar žinote, kokiomis sąlygomis dirba jūsų pacientas?“ (2013) (atsiųsti)
•    Darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijos (2013) (atsiųsti)
•    Darbo medicinos gydytojo vaidmuo darbuotojų sveikatos priežiūroje (2013) (atsiųsti)  
•   Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany (2012) (atsiųsti)
•    Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos (2010) (atsiųsti)