Projektas „Išmintingasis vaistų sąrašas“

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su Higienos institutu (projekto partneris) ir kitais partneriais, įgyvendina 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-V-613 „Sveiko senėjimo skatinimo iniciatyvos“ projektą „Išmintingasis vaistų sąrašas“ (Nr. 08.4.2-ESFA-V-613-01-0001) (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto vykdymo laikas
2019 m. rugsėjo mėn.–2021 m. rugsėjo mėn.

Projekto tikslas
Gerinti žmonių sveikatą, skatinant racionalų vaistų vartojimą, remiantis įrodymais pagrįstos medicinos, vaistų saugumo, veiksmingumo ir ekonomiškumo santykio vertinimo principais.

Projekto uždavinys
Parengti ir išleisti informacinius leidinius apie racionalų vaistų vartojimą, skleisti šią informaciją sveikatos priežiūros, farmacijos specialistams ir pacientams, siekiant, kad pacientai, ypač vyresnio amžiaus ir (ar) sergantys lėtinėmis ligomis, vaistus vartotų racionaliai.

Projekto veiklos
1. Leidinio „Išmintingasis vaistų sąrašas“ sveikatos priežiūros, farmacijos specialistams ir leidinio pacientams apie racionalų vaistų vartojimą parengimas.
2. Informacijos apie racionalų vaistų vartojimą skleidimas organizuojant mokymus sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams bei seminarus pacientams.

Projekto dokumentai
Projekto administravimo darbo grupė:
Projekto administravimo grupės įsakymas;
Įsakymo pakeitimas 2019-12-17.

Projekto vykdymo valdymo grupė:
Projekto vykdymo priežiūros grupės įsakymas;
Įsakymo pakeitimas 2020-02-06.

Daugiau informacijos apie Projektą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/farmacine-ir-kita-su-tuo-susijusi-veikla/ismintingasis-vaistu-sarasas.

Kontaktinis asmuo
Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Asta Jurkevičienė, tel. (8 5) 206 1056, el. p. [email protected].