Įvykdytų tyrimų archyvas

Eil. nr. Tyrimo pavadinimas Aprašymas Ataskaita
131. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, normatyvai ir darbo krūvių paskirstymas (2020)  aprašymas ataskaita
130.  Ligų naštos rodiklių skaičiavimo galimybės Lietuvoje (2020) aprašymas ataskaita
129. Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą (2020) aprašymas ataskaita
128. Psichosocialinės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įmonėse (2020) aprašymas  ataskaita
127. Ergonominės rizikos vertinimo ypatybės Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse (2019–2020) aprašymas ataskaita
126. Tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų teikimo situacija ir poreikis Lietuvoje (2019–2020) aprašymas ataskaita
125. Gripo vakcinacijos apimčių didinimui taikomų intervencijų veiksmingumas (2019)  aprašymas ataskaita
124. Profesinės sveikatos paslaugų Lietuvos įmonėse prieinamumas (2019)  aprašymas ataskaita
123. Tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei jų diegimas Lietuvoje (2019) aprašymas ataskaita
122. Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai (2019) aprašymas ataskaita 
121. Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai (2019) aprašymas ataskaita
120. Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje (2019) aprašymas  ataskaita
119. Antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimas operacinių žaizdų infekcijų profilaktikai 2009–2018 metais   ataskaita
118. Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas (2018–2019) aprašymas ataskaita
117. Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimas (2018–2019) aprašymas ataskaita
116. Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas (2018–2019) aprašymas ataskaita
115. Kompiuterizuotos darbo vietos kontrolinio klausimyno adaptavimas Lietuvos įmonėms (2018–2019) aprašymas ataskaita
114. Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo efektyvumas ir taikymas Europos šalyse (2018) aprašymas  ataskaita
113. Suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominis vertinimas (2018)  aprašymas ataskaita
112. Atviruose jaunimo centruose ir erdvėse besilankančio jaunimo gyvensena bei sveikatos stiprinimo ir atvirojo darbo su jaunimo integralumo raiška (2018) aprašymas ataskaita
111. Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius (2017–2018) aprašymas ataskaita
110. Lanksčių darbo sąlygų sąsajos su darbuotojų psichologiniu kapitalu ir pasitenkinimu darbu (2017–2018) aprašymas ataskaita
109. Gėrimų ir maisto produktų, turinčių didelį cukraus kiekį, poveikio sveikatai ir jo vartojimo mažinimo priemonių apžvalga (2017) aprašymas ataskaita
108. Valymas ir dezinfekcija garais sveikatos priežiūros įstaigose (2017) aprašymas ataskaita
107. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei priklausantiems asmenims taikomų grupinių mokymų, skirtų stiprinti sveikatą, veiksmingumo vertinimas (2016–2017) aprašymas ataskaita
106. Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais reguliavimas – Europos šalių praktika (2017) aprašymas ataskaita
105. Jungtinėje Karalystėje naudojamos viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonės tinkamumo savarankiškai valdyti kaulų ir raumenų sistemos pažeidimų riziką Lietuvos įmonėse tyrimas (2016–2017) aprašymas ataskaita
104. Sveikatos stiprinimo veiklą įgalinantys veiksniai profesinio mokymo įstaigose (2016–2017) aprašymas ataskaita
103. Suaugusiems asmenims skirtų fizinio aktyvumo intervencijų, taikant savikontrolės priemones, veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas (2016) aprašymas ataskaita
102. Pirminio lygio ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų geografinis  prieinamumas Lietuvoje 2016 m. (2016–2017) aprašymas ataskaita
101. Elektroninės cigaretės: poveikis sveikatai ir teisinis reglamentavimas Europoje (2016–2017) aprašymas ataskaita
100. Sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų prieinamumas rizikos grupės mokiniams (2016–2017) aprašymas ataskaita
99. Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojančių psichosocialinių darbo veiksnių tyrimas (2016–2017) aprašymas ataskaita
98. Darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimas (2015–2016)  aprašymas ataskaita
97. Didžiojoje Britanijoje naudojamo streso darbe standarto kaip įrankio savarankiškai valdyti stresą darbe pritaikomumo Lietuvos įmonėms tyrimas aprašymas ataskaita
96. Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais (2015–2016) aprašymas ataskaita
95. Intervencijų, gerinančių antimikrobinių vaistų skyrimą ligoninėse vertinimas (2015–2016) aprašymas ataskaita
94. 13–14 metų vaikų fizinio aktyvumo veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybėse (2014–2016) aprašymas ataskaita
93. Šeimos gydytojų žinių apie tabako vartojimo poveikį ir jų intervencinės elgsenos tyrimas (2014–2015) aprašymas ataskaita
92. Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos veiksnius (2015) aprašymas ataskaita
91. Muzikantų ergonominiai darbo aplinkos veiksniai ir jų sąsajos su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais (2014–2015) aprašymas ataskaita
90. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas vaikams, turintiems psichikos, elgesio ir emocijų sutrikimų (2015) aprašymas ataskaita

(visa ataskaita)

89. Gerovės patyrimas derinant darbą ir asmeninį gyvenimą darbuotojams grįžus iš vaikų priežiūros atostogų (2014–2015) aprašymas ataskaita
88. Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumas ir taikymo praktika Lietuvoje (2013–2014)  aprašymas ataskaita
87. Saugos ir sveikatos kultūra bei profesinės sveikatos paslaugos apdirbamosios gamybos įmonėse (2014) aprašymas ataskaita
86. Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002–2013 metais (2014) aprašymas ataskaita
85. Vilniaus miesto slaugytojų, dirbančių psichiatrijos ligoninėse, bendrojo profilio ligoninių psichiatrijos skyriuose bei psichikos sveikatos centruose, psichosocialinių darbo (taip pat ir smurto darbe) veiksnių įvertinimas (2013–2014) aprašymas ataskaita
84. Hospitalinių infekcijų valdymo ir savigydos antibakteriniais vaistais vertinimas (2013–2014) aprašymas ataskaita
83. Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais (2013–2014) aprašymas ataskaita
82. 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje (2013–2014) aprašymas ataskaita
81. Fizinio aktyvumo skatinimas darbo vietose (2013) aprašymas ataskaita
80. Išvengiamo mirtingumo tendencijos tarp Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų 1967–2011 m. (2012–2013) aprašymas ataskaita
79. Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje bei visuomenės sveikatos stebėsenos specialistų žinių ir įgūdžių poreikio vertinimas (2012–2013) aprašymas ataskaita
78. Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimas gyventojų ir gydytojų požiūriu (2012) aprašymas ataskaita
77. Odontologinių paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia (2012) aprašymas ataskaita
76. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas (2011–2012) aprašymas ataskaita
75. Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas (2012)  aprašymas ataskaita 

(visa ataskaita)

74. Pagrindinių sveikatos ir švietimo sistemų žmogiškųjų išteklių būklės vertinimas (2011–2012) aprašymas ataskaita
73. Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės psichosocialinėje aplinkoje (2011–2012) aprašymas ataskaita
72. Darbuotojų periodinių sveikatos patikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas (2011–2012) aprašymas ataskaita
71. Smurto tarp 11–18 m. amžiaus vaikus paplitimo ir jį įtakojančių veiksnių vertinimas (2012)   ataskaita

(visa ataskaita)

70. Klinikinių mikrobiologinių tyrimų organizavimo tvarka (2011)   ataskaita
69. Ministerijų dalyvavimo visuomenės sveikatos stiprinimo veikloje vertinimo ataskaita (2011)   ataskaita
  2000–2010 m. tyrimai    
68. Psichologinio smurto darbo vietose paplitimas, pasireiškimo formos ir rizikos veiksniai (2008–2010) aprašymas ataskaita
67.  Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programos vertinimas (2009–2010)   ataskaita
66. Profesinių ligų diagnostikos problemos Lietuvoje (2010)   ataskaita
65. Sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiai Lietuvoje 1995–2008 metais ir teisės aktų įtaka profesinių ligų nustatymui (2008–2009)   ataskaita
64. Antibiotikų suvartojimo ypatumai Lietuvos ligoninėse ir suvartojimą įtakojantys veiksniai (2008–2009)   ataskaita
63. Hospitalinių infekcijų, jų rizikos veiksnių paplitimas ir infekcijų valdymo būklė slaugos ligoninėse (2010)   ataskaita
62. Žmonių, užsikrėtusių ŽIV (sergančių AIDS), pažeidžiamumo įvertinimas Lietuvoje (2009)   ataskaita
61. Epidemiologiniai operacinių žaizdų infekcijų ypatumai lietuvos ligoninėse 2003–2007 metais (2008)   ataskaita
60. Nepageidautini įvykiai ir jų priežastys sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų požiūriu (2008–2009)   ataskaita
59. Sveikatos netolygumų paplitimo erdvėje tinkamiausių metodų paieška, optimizavimas ir aprobavimas (2008)   ataskaita
58. Diagnostinių testų įtaka antibakterinių vaistų vartojimui (2005–2007)   ataskaita
57. Lietuvos gyventojų ekspozicija kancerogeniniais teršalais – policikliniais aromatiniais angliavandeniliais (2005)   ataskaita
56. Moksleivių sveikatos ir rizikos veiksnių informacinės sistemos sudarymas (2004–2006)   ataskaita
55. Retrospektyvaus asbesto poveikio darbe paplitimas tarp plaučių vėžiu ir pleuros mezotelioma sergančių ligonių (2003–2005)   ataskaita
54. Lietuvos gyventojų ekspozicijos kancerogeniniais teršalais policikliniais aromatiniais angliavandeniliais tyrimai (2002–2005)   ataskaita
53. Lietuvos rajonų darbingo amžiaus populiacijos gyvenimo kokybės vertinimas (2002–2004)   ataskaita
52. Avarijos Jonavos gamybiniame susivienijime „Azotas“ pasekmių dirbančiųjų sveikatai įvertinimas (2002–2004)   ataskaita
51.

Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresijos ir depresinės būsenos išsivystymui (2002–2004):

I fragmentas „Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka kliniškai patvirtintos depresijos išsivystymui“

II fragmentas „Psichosocialinių darbo veiksnių įtaka depresinės būsenos išsivystymui“

 

 

ataskaita

ataskaita

50. Mobiliųjų telefonų naudojimo intensyvumo ir padidinto jautrumo jų skleidžiamiems elektromagnetiniams laukams įvertinimas (2003–2004)    ataskaita
49. Profesinių mokyklų moksleivių sveikata ir socialinė aplinka (2002–2003)   ataskaita
48. Hospitalinės infekcijos ir jų rizikos veiksniai Lietuvos ligoninių intensyvios terapijos skyriuose (2002–2004)   ataskaita
47. Kaulų raumenų sistemos pažeidimai tarp dirbančiųjų su vibraciją generuojančiais įrengimais (2000–2001)   ataskaita
46. Aplinkos cheminio užterštumo PAA ir Pb biologinio poveikio miesto gyventojams studija (2001)   ataskaita
45. Vilniaus miesto visuomeninio transporto (autobusų ir troleibusų) vairuotojų darbo sąlygų ir sveikatos būklės įvertinimas (2000–2001)    ataskaita
44. Medicinos darbuotojų, dirbančių su cheminės dezinfekcijos medžiagomis, cheminių darbo aplinkos veiksnių, individualios apsaugos priemonių naudojimo ir sveikatos būklės įvertinimas Vilniaus miesto ligoninėse (2000–2001)   ataskaita
43. Gydymas antibakteriniais vaistais ir mikrobiologinių tyrimų organizavimas Lietuvos poliklinikose (2000)   ataskaita
42. Aplinkos cheminio užterštumo policikliniais aromatiniais angliavandeniliais ir švinu biologinio poveikio miesto gyventojams studija (1999–2001)   ataskaita
41. XI–XII klasių moksleivių mokymosi krūviai ir sveikata (1999–2000)   ataskaita
40. Įmonių darbuotojų galimybių įvertinimas pagal darbingumo indekso nustatymo metodiką (1999–2000)   ataskaita
  1993–1999 m. tyrimai    
39. Profilaktinis antibiotikų skyrimas Lietuvos ligoninių chirurgijos skyriuose (1999)   ataskaita
38. Fizinio aktyvumo įtaka vaikų sveikatai sveikos gyvensenos vaikų darželiuose (1998–1999)   ataskaita
37. Tarptautinės sveikatą stiprinančių mokyklų programos vertinimas (1998–1999)   ataskaita
36. Lietuvos valstybinių įstaigų tarnautojų darbingumo pokyčiai ir juos sąlygojantys veiksniai (1998)   ataskaita
35. Antimikrobinių vaistų skyrimas Lietuvos poliklinikose (1998)    ataskaita
34. Fizinio aktyvumo įtaka vaikų sveikatai sveikos gyvensenos darželiuose (1999)   ataskaita
33. CMV injekcijos serologinių žymenų ypatumai vyresnio amžiaus žmonių organizme (1998)   ataskaita
32. Citomegalovirusinės (CMV) infekcijos serologiniai tyrimai skirtinguose ekologiniu požiūriu rajonuose (1997)   ataskaita
31. Operacinių žaizdų infekcijų rizikos faktorių kraujagyslių chirurgijoje įvertinimas (1997–1998)   ataskaita
30. Lietuvos valstybinių įstaigų tarnautojų darbingumo pokyčiai ir juos sąlygojantys veiksniai (1998)   ataskaita
29. Šiaurės Lietuvos regiono suaugusių gyventojų sveikatos ir rizikos veiksnių tyrimas (1998)   ataskaita
28. Širvintų rajono moksleivių mažakraujystės rizikos veiksniai (1998)   ataskaita
27. Stresas darbe ir širdies kraujagyslių funkcinė būklė (1994–1999)
  ataskaita
26. Įvairaus laipsnio klausos neuropatijos paplitimas tarp moterų, dirbančių tekstilės gaminių ir austinių dirbinių (1997)   ataskaita
25. Klinikinių sindromų paplitimas tarp sergančių vibracine liga (1997)   ataskaita
24. Šnabždesio metodo jautrumo ir specifiškumo įvertinimas klausos susilpnėjimo nustatymui dirbančiųjų, kurių darbas susijęs su triukšmu (1998–1999)   ataskaita
23. Įvairių CMV infekcijos formų nustatymas gimdyvių-naujagimių kraujyje (1996-1997)   ataskaita
22. Širvintų rajono vaikų sveikatos ir aplinkos tyrimas (1997)    ataskaita
21. Infekcijų paplitimas ir antibiotikų skyrimas Lietuvos stacionaruose (1996)   ataskaita
20. Antibiotikų vartojimas ir hospitalinė higiena Lietuvos stacionaruose (1996)   ataskaita
19. Profesinės veiklos įtaka bronchinės astmos sergamumui (1995–1996)    ataskaita
18. Širvintų rajone gyvenančių žmonių sveikatos ir rizikos veiksnių tyrimas (1996)    ataskaita
17. Vilniaus pirmųjų klasių moksleivių maitinimosi ypatumai ir sveikatos būklė (1996)   ataskaita
16. CMV DNR amplifikacijos metodo diagnostinių galimybių įvertinimas (1996)   ataskaita
15. Asimetrinės kūno laikysenos paplitimas, rizikos faktoriai ir dinamika tarp 7–8 m.  amžiaus vaikų (1996)   ataskaita
14. Kaulų ir raumenų pakenkimų paplitimas ir profesinė rizika lengvosios pramonės įmonėse (1996)    ataskaita
13. Katijoninių baktericidinių polimerų bendratoksinio ir gonadotoksinio poveikio įvertinimas ilgalaikiuose lėtiniuose eksperimentuose (1996)   ataskaita
12. Biologinės ekspozicijos indeksų nustatymas (1996)    ataskaita
11. Dirbančiųjų kenksmingomis darbo sąlygomis sveikatos būklės įvertinimas kai kuriose apdirbamosios pramonės šakose (1995)    ataskaita
10. Sergamumo vėžiu profesinės rizikos įvertinimas naftos pramonės dirbantiesiems (1995–1996)    ataskaita
9. Vilniaus pirmųjų klasių moksleivių ugdymo proceso higieninės sąlygos ir sveikatos būklės pokyčiai per mokslo metus (1995)   ataskaita   
8. Imuniteto pokyčiai esant skirtingai citomegalovirusinės (CMV) infekcijos aktyvacijai (1995)    ataskaita
7. Dažniausiai pasitaikančių ligų profesinė rizika popieriaus gamybos pramonėje (1994)   ataskaita
6. Asimetrinės laikysenos priežastys ir paplitimas tarp ikimokyklinio (6–7 metų) amžiaus vaikų (1994)    ataskaita
5. Šiaulių miesto ekologinis monitoringas (1994)   ataskaita
4. Lėtinių virusinių infekcijų, susijusių su vis dažnėjančiais imunodeficitais, nustatymas: įvairių skirtingą prognostinę reikšmę turinčių citomegalovirusinės (1994)    ataskaita
3.

Darbo aplinkos veiksnių įtaka prioritetinių krašto ūkiui pramonės šakų dirbančiųjų sveikatai ir profesinio sergamumo, invalidumo ir mirtingumo nuo ligų, susijusių su darbu, profilaktika (1993–1996):

I fragmentas „Metalo apdirbimo pramonės įmonių darbuotojų darbo sąlygos ir sveikatos būklė“ (1993) 

II fragmentas „Valstybinės televizijos ir radijo darbuotojų darbo sąlygos ir sveikatos būklė“ (1994) 

III fragmentas „Profesinė rizika dažniausiai pasitaikančių ligų paplitimui popieriaus gamybos pramonėje“ (1994) 

IV fragmentas „Mėsos perdirbimo įmonės darbuotojų traumų ir ligų paplitimo santykinė rizika“(1995) 

 

 

 

ataskaita

ataskaita

ataskaita

ataskaita

2. Vaikų (6–7 metų), lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir auklėjamų namuose, sveikata (1993)   ataskaita
1. Vilniaus miesto ekologinis monitoringas (1993)   ataskaita