JAHEE

3-osios Europos Sąjungos sveikatos srities 2014–2020 m. programos bendrieji veiksmai sveikatos tolygumams 
(angl. Joint Action Health Equity Europe, JAHEE)


Projekto koordinatorius

Italijos nacionalinis sveikatos institutas (Istituto Superiore di Sanità).


Projekto dalyviai

25 Europos šalys, iš viso – 49 institucijos. Lietuvai projekte atstovauja Higienos institutas.


Projekto vykdymo laikotarpis

2018–2021 m.

Projekto bendra vertė


3,124,996.28 Eur (iš jų Europos Sąjungos skiriamos lėšos sudaro 2,499,997.02 Eur (80 proc.), Higienos institutui skiriama Europos Sąjungos lėšų suma – 20,522.60 Eur)


Projekto tikslas

Pagrindinis bendrasis JAHEE tikslas – pagerinti Europos gyventojų sveikatą ir gerovę bei padidinti sveikatos pasekmių lygybę (tolygumus) tarp visų visuomenės grupių visose dalyvaujančiose šalyse ir visoje Europoje apskritai. Taip pat JAHEE skiriamas specifinis dėmesys pažeidžiamoms grupėms ir migrantams.


Projekto veiklos (veiklų paketai – WP)

WP1: „Projekto koordinavimas“
WP2: „Sklaida“
WP3: „Projekto įvertinimas“
WP4: „Integravimas į nacionalinę politiką ir tvarumas“
WP5: „Stebėsena“
WP6: „Sveika gyvenamoji aplinka“
WP7: „Migracija ir sveikata“
WP8: „Sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumo gerinimas“
WP9: „Sveikata ir lygybė visose politikose – valdymas“

Higienos institutas dalyvauja šiose veiklose: WP1WP4, WP5 ir WP9.

2020 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2019 m. įvykdytos veiklos
(atsiųsti)
2018 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)

Projekto interneto svetainė https://jahee.iss.it/.

Kontaktai

Daiva Jakštienė, projekto vykdymo grupės vadovė, Higienos institutas
Tel. (8 5) 212 0861, el. p. daiva.jakstiene@hi.lt