Metodinė informacija apie medicininio mirties liudijimo pildymą ir mirties priežasčių statistiką

Medicininio mirties liudijimo pildymas
Formos Nr. 106/a „Medicininis mirties liudijimas“ pildymo taisyklės (atsiųsti)
Forma Nr. 106/a (atsiųsti)
Formos Nr. 106-2-1/a  „Medicininis perinatalinės mirties liudijimas“ pildymo taisyklės (atsiųsti)
Forma Nr. 106-2-1/a (atsiųsti)
Metodinės rekomendacijos „Medicininio mirties liudijimo pildymas“ (atsiųsti)
Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas „Sisteminis ligų sąrašas“ Australijos modifikacija (TLK-10-AM) 

Mirties priežasčių statistikos rengimas
Mirties priežasčių statistikos kokybės ataskaita (2021) (atsiųsti)
Mirusieji pagal mirties priežastis (metainformacijos aprašas) (atsiųsti)
Mirties priežasčių statistinio tyrimo metodika (2015) (atsiųsti)


Konsultacijos dėl medicininio mirties liudijimo pildymo teikiamos tel. (8 5) 277 3305 arba el. paštu vile.ciceniene@hi.lt.