Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro statistiniai duomenys

Leidiniai:

Leidinys „Mirties priežastys 2019“ (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys 2018“ (atsiųsti)                      

Leidinys „Mirties priežastys 2017“ (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys 2016“ (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys 2015“ (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys 2014“ (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys 2013" (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys 2012“ (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys 2011“ (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys 2010“ (atsiųsti)

Mirusiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų, 2010–2017 m. pagal NUTS2 (atsiųsti)

Apžvalga „Išorinės mirties priežastys 2010“ (atsiųsti)

Dauginės mirties priežastys Lietuvoje 2010 m. (atsiųsti)

Leidinys „Mirties priežastys savivaldybėse“ (2011–2014) (plačiau)

 

Mirusių asmenų skaičius pagal mirties priežastis, išankstiniai mėnesiniai duomenys (archyvas):

201920182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 metų duomenys