Archyvas

2020 m. sudaryta darbo grupė

Dėl darbo grupės neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2021–2015 metų programos projektui parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. įsakymas Nr. V-1111 (atsiųsti) (galioja iki 2020 m. rugsėjo 15 d.)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Svetlana Bogdanova – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Kraujo donorų registro valdymo specialistė.
 
2019 m. sudarytos darbo grupės:
 
Dėl Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymo planavimo ir atskaitomybės formų parengimo darbo grupės sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1381 (atsiųsti) (galioja iki 2020 m. gegužės 31 d.);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1154 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovės darbo grupėje:
Jolanta Valentiene – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų specialistė;
Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė.
 
Dėl darbo grupės siūlymams dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros gerų rezultatų apskaičiavimo tobulinimo bei geresnio psichikos sveikatos prieinamumo užtikrinimo parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. V-832 (galioja iki 2019 m. spalio 30 d.) (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V-30  (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Milda Garbuvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus specialistė.
 
2018 m. sudarytos darbo grupės:

Dėl darbo grupės sisteminei pažymų reformai pirminėje ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūroje sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-5 (galioja iki 2019 m. gruodžio 31 d.) (atsiųsti); 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. V-1338 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 18 d. įsakymas Nr. V-1153 (galioja iki 2018 m. gruodžio 31 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Dėl darbo grupės nacionalinių racionalaus antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo rekomendacijų ir rekomendacinio pobūdžio pirmaeilio pasirinkimo ir rezervinių antimikrobinių vaistinių preparatų sąrašų projektams parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. V-1147 (galioja iki 2019 m. rugsėjo 1 d.) (atsiųsti)
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Jolanta Kuklytė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė.

Dėl darbo grupės antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašo ir antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose rodiklių sąrašo projektams parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. V-1082 (galioja iki 2019 m. rugsėjo 1 d.) (atsiųsti
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Virginija Kanapeckienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė.
 
 
2017 m. sudarytos darbo grupės:
 
Dėl darbo grupės Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" patvirtinimo" tobulinimo galimybei įvertinti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1318 (galioja iki 2018 m. liepos 1 d.) (atsiųsti
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Ieva Kisielienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus specialistė.
 
Dėl darbo grupės psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-699/A1-241 „Dėl psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų patvirtinimo“, pakeitimo projektui parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-1123  (galioja iki 2018 m. gegužės 1 d.) (atsiųsti
Higienos instituto atstovės darbo grupėje:
Raimonda Eičinaitė-Lingienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė (darbo grupės vadovė);
Jolita Kartunavičiūtė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus specialistė (darbo grupės sekretorė);
Rasa Šidagytė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė.
 
Dėl darbo grupės asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų projektui parengti sudarymo
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymas Nr. V-1087 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Sandra Mekšriūnaitė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė.
 
Dėl darbo grupės Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse stebėsenos vykdymo mechanizmo projektui sukurti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 21 d.  įsakymas Nr. V-1478 (galioja iki 2018 m. kovo 1 d.) (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-939 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Milda Garbuvienė  – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus specialistė.

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 45 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 152, 153 straipsniais įstatymo įgyvendinamiesiems teisės aktams parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. V-83 (galioja iki 2020 m. gegužės 1 d.) (atsiųsti)
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. V-686 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-415 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. V-110 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-132 (galioja iki 2018 m. balandžio 30 d.) (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-838 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.
 

2016 m. sudarytos darbo grupės:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymui Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ peržiūrėti ir pakeitimo projektui parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-1381 (galioja iki 2017 m. gruodžio 1 d.) (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rasa Šidagytė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė.

Tarpinstitucinė darbo grupė siūlymams dėl statistikos apie smurtą artimoje aplinkoje parengti
Lietuvos statistikos departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. DĮ-231 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Neringa Madeikytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus Traumų ir nelamingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos poskyrio vadovė. 

Darbo grupė antimikrobinėms medžiagoms atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos ir kontrolės veiksmų 2017–2021 metų plano projektui parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-1114 (galioja iki 2017 m. balandžio 1 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.

Darbo grupė Lietuvos Respublikos kraujo donorystės įstatymo Nr. I-1611 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektams parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-950 (galioja iki 2016 m. lapkričio 15 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Svetlana Bogdanova – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Kraujo donorų registro vadovė. 

2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio sveikatos apsaugos sektoriui vertinimo projekto priežiūros darbo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-897 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė.

Darbo grupė Lietuvos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr. 1400 „Dėl Pažymėjimo apie vaiko gimimą išdavimo tvarkos patvirtinimo " pakeitimo projektui parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. V-118 (galioja iki 2016 m. birželio 30 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė.

Darbo grupė Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo programai parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-593 (galioja iki 2016 m. rugsėjo 30 d.) (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-99 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.


2015 m. sudaryta komisija ir darbo grupės:

Darbo grupė sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo priemonių plano projektui parengti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-1314 (galioja iki 2016 m. kovo 15 d.) (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Sandra Mekšriūnaitė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyriausioji specialistė.

Darbo grupė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Lietuvos Higienos normų HN 50:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“ ir HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai darbo vietose“ patvirtinimo“ pakeitimo projektui parengti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minsitro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-1092 (galioja iki 2016 m. balandžio 1 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Danguolė Gorobecienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vyriausioji specialistė.

Darbo grupė Nacionalinės darbuotojų saugos ir sveikatos strateginės programos ir jos įgyvendinimo 2016–2020 m. veiksmų plano projektui parengti
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. A1-478  (galioja iki 2016 m. sausio 1 d.) (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Raimonda Eičinaitė-Lingienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė.

Darbo grupė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektui dėl kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos nustatymo parengti
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 1V-594 (galioja iki 2015 m. spalio 1 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Raimonda Eičinaitė-Lingienė – Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė.

Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų persvarstymo darbo grupė 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-595 (galioja iki 2015 m. lapkričio 1 d.) (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Olga Gražulienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyriausioji specialistė.

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos kūrimo projekto priežiūros komisija
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1138 (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-482 (atsiųsti).
Higienos instituto atstovai komisijoje:
Šarūnas Alasauskas – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vadovas;
Romualdas Gurevičius – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro vadovas;
Elena Mikalajūnienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus vyriausioji specialistė;
Aušra Želvienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vadovė.

Darbo grupė klimato kaitos ir sveikatos rodiklių sąrašui ir informacijos rinkimo tvarkos aprašui parengti 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. V-305 (galioja iki 2015 m. rugsėjo 30 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Žilvinė Našlėnė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyriausioji specialistė.

Skatinimo racionaliai vartoti vaistus 2015–2017 m. priemonių plano įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-213 (galioja iki 2015 m. kovo 15 d.) (atsiųsti). 
Higienos instituto atstovė darbo grupėje Rolanda Valintėlienė – Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė.


2012 m. sudaryta darbo grupė

Darbo grupė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m.  lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atsiskaitomybės tvarkos“ peržiūrėjimui koordinuoti
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 20 d. įsakymas Nr. V-779 (galioja iki 2012 m. lapkričio 1 d.) (atsiųsti).
Higienos instituto atstovės darbo grupėje:
Rita Gaidelytė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė;
Irma Stankūnienė – Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vyriausioji specialistė.