• Titulinis
  • Mokymai. 2020 m. lapkričio 19-20 d.

Mokymai. 2020 m. lapkričio 19–20 d.

 
 
 
Įrodymais grįstos sveikatos politikos formavimas: Įrodymų paieška ir santraukų rengimas
 
 
PSO Įrodymais grįstos sveikatos politikos tinklo Europoje veikla ir tikslai (atsiųsti)
 
Naujausios EVIPNet skelbiamos (2014) santraukos pavyzdys (Uganda): trijų politikos priemonių, skirtų nepageidaujamų reiškinių dažnio mažinimui ir pacientų saugą sveikatos priežiūros sistemoje didinimui, aptarimas (atsiųsti)
 
Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (Lietuva) inicijuotos politikos santraukos pavyzdys: NordAN pozicija dėl alkoholio reklamos (atsiųsti)
 
Įrodymais grįstos sveikatos politikos formavimas: Įrodymų paieška ir santraukų rengimas, Estijos pavyzdys (atsiųsti)
 
Evidence brief for policy. Reducing the consumption of sugar sweetened beverages and their negative health impact in Estonia (atsiųsti)
 
Laisvai prieinamų duomenų bazių panaudojimas sprendimų priėmime (atsiųsti)
 
Alkoholio reklamos draudimo advokacija: politikos dokumentas (atsiųsti)
 
Alkoholio kontrolės politika (atsiųsti)
 
Politikai formuoti skirta įrodymų  santrauka (atsiųsti)
 
Europos prevencijos tyrimų draugijos pozicija dėl neefektyvių ir galimai žalingų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos metodų (atsiųsti)
 
Veiksmingos ir neveiksmingos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos priemonės (atsiųsti)
 
Gerosios praktikos portalai (atsiųsti)
 
Geroji praktika: Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 20182028 m. programos parengimas (atsiųsti)
 
Ilgalaikių neigiamų covid-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimo veiksmų plano šaltinių įvertinimas (atsiųsti
 
Priemonių ir politikos veiksmingumo įvertinimas: veiksminga ir neveiksminga psichoaktyviųjų medžiagų prevencija (EMCDDA best practice portalo pristatymas (atsiųsti)  ir EUSPR pozicija (atsiųsti
 
 
Lektorė Nijolė Goštautaitė Midttun
 

Renginys vyko įgyvendinant ES struktūrinės paramos projektą „Sveikatos srities viešojo valdymo institucijų efektyvumo ir gebėjimų tobulinimas, diegiant įrodymais grįsto valdymo priemones, Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0010“