Nepageidaujamų įvykių stebėsenos metodika

DĖMESIO!
Nuo 2021 m sausio 1 d. nepageidaujamų įvykių registravimas pradedamas vykdyti per Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VISS IS).
Prisijungti prie VISS IS galima adresu https://viss.hi.lt.
2020 m. nepageidaujamų įvykių duomenys bus teikiami senąja  tvarka – užpildant nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinę Excel formatu.
Daugiau informacijos teikia Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 ir el. p. n.ivykiai@hi.lt.
2021 m. sausio 13 d. įvykusių nuotolinių mokymų „Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinė sistema. Nepageidaujamų įvykių stebėsena“ įrašas


Nepageidaujamų įvykių sąrašas
(pdf)

Nepageidaujamų įvykių sąrašo pogrupių klasifikatorius (pdf)

Nepageidaujamų įvykių duomenų registravimo forma (word) (pdf)

Nepageidaujamų įvykių duomenų suvestinė (word) (excel)