• Titulinis
  • Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą

Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą

 
 
Higienos institutas kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Norvegijos visuomenės sveikatos institutu (NIPH) įgyvendina Tiesioginio finansavimo dvišalio bendradarbiavimo fondo projektą „Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimas plėtojant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimą Nr. LT-01-1S-CPVA-TF-002“.
 

Projekto trukmė – 2019-09-02–2021-12-31.

Bendra projekto vertė – 74 900 Eur.

Projekto tikslas – stiprinti visuomenės sveikatos intervencijų vertinimo gebėjimus Lietuvoje, perimant Norvegijos sveikatos technologijų vertinimo gerąją patirtį.

Projekto veiklos

1.1. Specialistų, atliekančių sveikatos technologijų vertinimą, gebėjimų stiprinimas.
1.2. Protokolų, skirtų Lietuvoje diegiamų programų vertinimui, parengimas.
1.3. Protokolų, skirtų Lietuvoje diegiamų programų vertinimui, viešinimas.

2020 m. įvykdytos veiklos (atsiųsti)
2019 m. įvykdytos veiklos
(atsiųsti)

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima tel. (8 5) 261 6681, el. p. vincentas.liuima@hi.lt.