• Titulinis
  • Padaliniai -> Sveikatos stiprinimo centras

Sveikatos stiprinimo centras

Centro veiklos tikslas – plėtoti aplinkos sveikatinimo intervencijas ir organizuoti jų įgyvendinimą.

Centras, įgyvendindamas nurodytą tikslą, atlieka šias funkcijas: 

  • vykdo lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų prevenciją, aplinkos sveikatinimą ir sveikos gyvensenos skatinimą;
  • rengia inovatyvias aplinkos sveikatinimo intervencijas ir organizuoja jų įgyvendinimą;
  • pagal kompetenciją atlieka sveikatos strategijų ir programų priemonių vertinimą;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai (toliau – SAM) dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų ir programų projektų, galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai;
  • pagal kompetenciją metodiškai vadovauja savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, koordinuoja jų veiklą;
  • pagal kompetenciją informuoja visuomenę ir teikia žinias tikslinėms grupėms;
  • SAM pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo grupėse, bendradarbiauja su Pasaulio sveikatos organizacija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis savo veiklos srityje;
  • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sveikatos specialistus bei tobulinant jų profesinę kvalifikaciją, sudaro sąlygas teikti mokomąją praktiką aukštųjų mokyklų studentams ir kitiems klausytojams;
  • pagal kompetenciją atlieka kitas direktoriaus pavestas funkcijas. 

Centro vadovas – Romualdas Sabaliauskas, mob. 8 640 44 930, el. p. [email protected].