Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios metodinės rekomendacijos

Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje prielaidos
Metodinės rekomendacijos
J. Kolesnik, V. Juškelienė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 26 p. 

 

Metodinėse rekomendacijose pateikiama medžiaga remiantis Higienos instituto tyrimo „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje veiksniai“ (2020–2021) rezultatais ir Lietuvos ir užsienio mokslinių šaltinių duomenimis.
Supažindinama su amžėjančios visuomenės tendencijomis ir įvairių šalių taikomais sprendimo būdais, apibūdinama vyresnių darbuotojų sveikata ir jos stiprinimo galimybės, profesinės rizikos ypatumai, akcentuojant psichosocialinę riziką ir jos valdymo svarbą bei atsižvelgiant į vyresnio amžiaus darbuotojų poreikius, pabrėžiama karjeros planavimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo vyresniems darbuotojams reikšmė.
Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti Lietuvos įmonių ir organizacijų darbdaviai ir vadovai, jų įgalioti asmenys, atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą (profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai), žmogiškųjų išteklių specialistai bei kitų profesijų atstovai, vykdantys sveikatinimo programas, organizuojantys mokymus įvairių sektorių įmonėse ir organizacijose.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas
Metodinės rekomendacijos
S. Dreskinytė, V. Juškelienė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 26 p.

 

Šiose metodinėse rekomendacijose pristatoma profesinės gerovės vertinimo priemonė, pagrįsta mokslo įrodymais bei praktine patirtimi ir pritaikyta naudoti Lietuvoje.
Pateikiama medžiaga parengta remiantis Higienos instituto tyrimo „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą“ (2020 m.) rezultatais. Tyrimo metu Profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimynas buvo išverstas į lietuvių kalbą ir pritaikytas naudoti mūsų šalyje.
Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai, Tarptautinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius Lietuvoje – Sveikatos mokymų ir ligų prevencijos centras (SMLPC) ir kiti suinteresuoti asmenys, turintys galimybę rekomenduoti bendrojo ugdymo mokykloms naudoti šią priemonę.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Rizikos vertinimo ir valdymo priemonės, susijusios su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija
Metodinės rekomendacijos
J. Tamašauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 17 p.

 

Metodinėse rekomendacijose pateikiama informacija apie tai, kas yra kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai, paaiškinama ergonomikos sąvoka ir supažindinama su veiksniais, pagreitinančiais kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų išsivystymą. Taip pat aprašomas rizikos vertinimo procesas – rizikos identifikavimas, asmenų, kuriems kyla rizika, nustatymas, rizikos ir jos veiksnių pagal svarbą įvertinimas, rizikos prevencijos priemonių taikymas, jų stebėsena bei peržiūra. Be to, pateikiama ir ergonominių rizikos veiksnių pavyzdžių darbo vietose, informacijos apie pagrindinius teisinius dokumentus, susijusius su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija.
Leidinys skirtas darbdaviams, jų įgaliotiems asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse (profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams).
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Pneumonijų, susijusių su dirbtine plaučių ventiliacija, prevencija
Metodinės rekomendacijos
J. Kisielienė, G. Gargasienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 27 p.

 

Metodinėse rekomendacijose pateikiamas hospitalinės pneumonijos apibrėžimas ir diagnozavimo kriterijai, pneumonijų išsivystymo mechanizmas ir rizikos veiksniai, taip pat informuojama apie epidemiologinę priežiūrą ir pneumonijų prevencijos priemones. 
Leidinys skirtas sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės specialistams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už hospitalinių infekcijų prevenciją ir skiriantiems / atliekantiems dirbtinę plaučių ventiliaciją sveikatos priežiūros  įstaigose.
Atsiųsti metodines rekomendacijas 

Grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo gairės
Metodinės rekomendacijos
V. Ivleva, V. Juškelienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 32 p.

 

Šiandien dėl pažengusių medicinos technologijų ir ankstyvos diagnostikos vis daugiau onkologinių pacientų turi galimybę grįžti į darbą. Tačiau dėl ligos ir šalutinių gydymo reiškinių grįžusiųjų darbingumas dažnai būna mažesnis nei iki ligos, o grįžimo į darbą procesą apsunkina nemažai individualių ir darbo aplinkos veiksnių.
Šiose metodinėse rekomendacijose apibūdinami grįžimo į darbą po onkologinės ligos ypatumai, supažindinama su sergančiųjų patiriamais sunkumais bei grįžti į darbą skatinančiais veiksniais.
Analizuojama informacija siekiama padėti Lietuvos įmonėms ir organizacijoms užtikrinti sklandų onkologinės ligos paveiktų darbuotojų grįžimo į darbą procesą. Ji taip pat galėtų prisidėti prie visuomenės švietimo, vėžio stigmos bei diskriminacinio elgesio šalies darbovietėse apraiškų mažinimo.
Metodinės rekomendacijos skirtos įmonių ir įstaigų vadovams, žmogiškųjų išteklių ir profesinės sveikatos specialistams bei kitiems asmenims, galintiems prisidėti prie grįžimo į darbą po onkologinės ligos proceso organizavimo. Jos naudingos ir onkologiniams pacientams, planuojantiems grįžti į darbą.
Atsiųsti metodines rekomendacijas