Rekomendacijos

Rekomendacijos pagal temas:

Profesinė sveikata

Visuomenės sveikata

Visuomenės sveikatos stebėsena

Kitos temos

 

Naujausios metodinės rekomendacijos

Operacinių žaizdų infekcijų prevencija
Metodinės rekomendacijos
G. Vizujė, A. Jurkevičienė
Higienos institutas, Vilnius, 2022, 31 p. 

 

Šiose metodinėse rekomendacijose pateikiama informacija apie operacinių žaizdų infekcijų rizikos veiksnius ir jų prevencijos priemones. 
Leidinys parengtas vadovaujantis mokslo įrodymais ir jais grįstomis kitų šalių rekomendacijomis. 
Metodinės rekomendacijos skirtos operacijose dalyvaujančiai komandai, t. y. gydytojams chirurgams, slaugytojams, anesteziologams, kitiems operacinės darbuotojams, taip pat sveikatos priežiūros darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas pacientams pooperaciniu periodu, infekcijų kontrolės specialistams. 
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio dalyvavimo darbo rinkoje prielaidos
Metodinės rekomendacijos
J. Kolesnik, V. Juškelienė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 26 p. 

 

Metodinės rekomendacijos parengtos remiantis Higienos instituto tyrimo „Vyresnio amžiaus žmonių ilgesnio darbingo amžiaus ir pasilikimo darbo rinkoje veiksniai“ (2020–2021 m.) rezultatais bei Lietuvos ir užsienio mokslinių šaltinių duomenimis.
Supažindinama su senėjančios visuomenės tendencijomis ir įvairių šalių taikomais sprendimo būdais, apibūdinama vyresnių darbuotojų sveikata ir jos stiprinimo galimybės, profesinės rizikos ypatumai, akcentuojant psichosocialinę riziką ir jos valdymo svarbą bei atsižvelgiant į vyresnio amžiaus darbuotojų poreikius, pabrėžiama karjeros planavimo ir profesinės kvalifikacijos tobulinimo vyresniems darbuotojams reikšmė.
Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti Lietuvos įmonių ir organizacijų darbdaviai ir vadovai, jų įgalioti asmenys, atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą (profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai), žmogiškųjų išteklių specialistai ir kitų profesijų atstovai, vykdantys sveikatinimo programas, organizuojantys mokymus įvairių sektorių įmonėse ir organizacijose.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas
Metodinės rekomendacijos
S. Dreskinytė, V. Juškelienė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 26 p.

 

Šiose metodinėse rekomendacijose pristatoma profesinės gerovės vertinimo priemonė, pagrįsta mokslo įrodymais bei praktine patirtimi ir pritaikyta naudoti Lietuvoje.
Pateikiama medžiaga parengta remiantis Higienos instituto tyrimo „Mokyklos bendruomenės profesinės gerovės įvertinimas, naudojant profesinės gerovės darbe indeksą“ (2020 m.) rezultatais. Tyrimo metu Profesinės gerovės darbe įvertinimo klausimynas buvo išverstas į lietuvių kalbą ir pritaikytas naudoti mūsų šalyje.
Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai, Tarptautinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorius Lietuvoje – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras ir kiti suinteresuoti asmenys, turintys galimybę rekomenduoti bendrojo ugdymo mokykloms naudoti šią priemonę.
Atsiųsti metodines rekomendacijas

Rizikos vertinimo ir valdymo priemonės, susijusios su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija
Metodinės rekomendacijos
J. Tamašauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 17 p.

 

Metodinėse rekomendacijose pateikiama informacija apie tai, kas yra kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai, paaiškinama ergonomikos sąvoka ir supažindinama su veiksniais, pagreitinančiais kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų išsivystymą. Taip pat aprašomas rizikos vertinimo procesas – rizikos identifikavimas, asmenų, kuriems kyla rizika, nustatymas, rizikos ir jos veiksnių pagal svarbą įvertinimas, rizikos prevencijos priemonių taikymas, jų stebėsena ir peržiūra. Be to, pateikiama ir ergonominių rizikos veiksnių pavyzdžių darbo vietose, informacijos apie pagrindinius teisinius dokumentus, susijusius su kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų prevencija.
Leidinys skirtas darbdaviams, jų įgaliotiems asmenims, atsakingiems už darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse (profesinės sveikatos bei darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams).
Atsiųsti metodines rekomendacijas