Sveikatos stebėsena

Tikslas – metodiškai vadovauti visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui.

Įykdyti tyrimai:
• Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje ir jų galimas ryšys su sveikatos būkle 2012–2014 metais (2015–2016) (atsiųsti)
• Išvengiamo mirtingumo Lietuvoje alternatyvi prognozė atsižvelgiant į rizikos veiksnius (2015) (atsiųsti)
• Amžiaus, periodo, kohortos faktoriai ir jų įtaka suaugusiųjų sergamumo 2 tipo diabetu dinamikai Lietuvoje 2002–2013 metais (2013–2014) (atsiųsti)
• Išvengiamų hospitalizacijų mastas ir paplitimo ypatumai Lietuvoje 2012 metais (2013–2014) (atsiųsti)
• Išvengiamo mirtingumo tendencijos tarp Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų 1967–2011 m. (2012–2013) (atsiųsti)

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos
 
Leidiniai:
„Savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti duomenų pildymo kokybės gydymo įstaigose analizė“ (2018) (atsiųsti)
„Alkoholio vartojimo padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai“ (2017) (atsiųsti)
Metodinės rekomendacijos „Rodiklių standartizacija" (2017) (atsiųsti)
„Lietuvos gyventojų sveikatos būklė Europos Sąjungos šalių kontekste (2016)“ (atsiųsti)
„Sveikatos būklių baigčių vertinimo modelis“ (2016) (atsiųsti)
„Lietuvos senyvo amžiaus žmonių sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai“ (2016) (atsiųsti)
„Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse“ (2015 m.2014 m.2013 m.2012 m.2011 m.2010 m.)
Leidinys „Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai“ (2014) (atsiųsti)
„Kraujotakos sistemos ligų atlasas 2009–2013 m. Lietuva“ (2014) (atsiųsti)
Pranešimas „Lietuva. Visuomenės sveikatos netolygumai Europoje" (2013) (atsiųsti)
„Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos programos: pastabos ir pasiūlymai, 2013 m.“ (atsiųsti
„Rekomendacijos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimui. Pastabos, 2013 m.“ (atsiųsti)
„Rekomendacijos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimui, 2011 m.“ (atsiųsti)
 
 

Kontaktai. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyrius, el. p. zilvine.naslene@hi.lt.