• Titulinis
  • Paviršių valymas ir dezinfekcija

Paviršių valymas ir dezinfekcija

Valymas ir dezinfekcija COVID-19 infekcijos pandemijos metu turėtų būti atliekami pagal ASPĮ patvirtintą higienos planą, vadovaujantis Higienos normos „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (HN 47-1:2012) reikalavimais. Visos patalpos turėtų būti valomos ne rečiau kaip kartą per dieną, o dažnai liečiami paviršiai – du kartus per parą. Užterštų krauju ir (ar) kūno skysčiais, ekskretais paviršių valymas ir dezinfekcija atliekami nedelsiant. Patalpų ir paviršių valymui tinka visos Lietuvoje įprastai naudojamos valymo-dezinfekcijos medžiagos, nes jos veiksmingai naikina virusus.  

Sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcija
Skubios pagalbos skyriaus higienos planas (RVUL)

Informacija atnaujinta 2020-04-08.