• Titulinis
  • Pranešėjų apsauga. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Pranešėjų apsauga. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Pranešimus apie pažeidimus Higienos institutui (HI) gali pateikti esami arba buvę jo darbuotojai ar asmenys, susiję su HI sutartiniais santykiais.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu.

Pranešti galima apie HI:
- galbūt neteisėtą ar neskaidrų viešųjų lėšų ar turto naudojimą;
- galbūt neteisėtos veiklos finansavimą;
- galbūt neteisėtu būdu įgytą turtą;
- ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su HI.

Pranešimo pateikimo būdai:
elektroniniu būdu:
užpildyti pranešimo apie pažeidimą formą (atsiųsti) ir atsiųsti elektroniniu paštu [email protected];
tiesiogiai:
pateikti informaciją apie pažeidimą tiesiogiai HI Ekonominio planavimo skyriui, atvykus į HI adresu: Studentų g. 45A, Vilnius.

Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka HI Bendrųjų reikalų skyrius. Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą. Asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos užtikrinamos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

Aktualūs teisės aktai:
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (atsiųsti);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (atsiųsti);
Informacijos apie pažeidimus Higienos institute teikimo tvarkos aprašas (atsiųsti).