• Titulinis
  • Pranešk apie galimą korupcijos atvejį

Pranešk apie galimą korupcijos atvejį

Į HI gali kreiptis kiekvienas asmuo, jei mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie Higienos instituto darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite:
- raštu,
- tel.: (8 5) 262 4583, (8 5) 261 7278,
- faks. (8 5) 262 4663,
- el. p. korupcijosprevencija@hi.lt.

Kreipiantis raštu, pageidautina nurodyti:
- vardą, pavardę;
- gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
- HI darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę ir pareigas;
- skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes;
- ant voko būtina nurodyti – Higienos institutas, Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.