• Titulinis
  • Korupcijos prevencija -> Privačių interesų deklaravimas ir deklaruojančių asmenų pareigos

Privačių interesų deklaravimas ir deklaruojančių asmenų pareigos

Higienos instituto darbuotojai privačius interesus deklaruoja ir deklaruojančių asmenų pareigas vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.

Higienos instituto pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas