• Titulinis
  • Profesinės sveikatos informaciniai leidiniai

Profesinės sveikatos informaciniai leidiniai

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams 2019–2020 m.
A. Abromavičiūtė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 16 p.

 

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie 2019–2020 m. veiklos pagal Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašą rezultatus.
Aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į darbuotojų psichikos sveikatos svarbą, esamų problemų mastą ir siekiant užtikrinti Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programos 12.3.4 priemonės įgyvendinimą: gerinti darbingo amžiaus asmenų psichikos sveikatą, mažinti psichosocialinės rizikos poveikį darbuotojų sveikatai, atkreipti dėmesį į psichosocialinių stresorių ir psichologinio atsparumo poveikio darbuotojų sveikatai svarbą.
Atsiųsti leidinį

 

Profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašas
J. Kartunavičiūtė, R. Šidagytė, R. Eičinaitė-Lingienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 23 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė profesinės sveikatos specialistų veiklos aprašą, siekdami plačiau paaiškinti profesinės sveikatos specialistų funkcijas, nustatytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniuose nuostatuose. Nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrų 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-266/V-575 „Dėl Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“.
Atsiųsti leidinį

Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimas (ART priemonė)
J. Tamašauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 16 p.

Higienos instituto specialistai pritaikė Jungtinės Karalystės saugos ir sveikatos agentūros Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonę (ART) naudoti Lietuvos įmonėse. ART priemonės paskirtis – nustatyti reikšmingą darbo užduočių riziką, kurių metu reikia nuolat judinti viršutines galūnes (rankas ir plaštakas) ir dėl to gali išsivystyti viršutinių galūnių kaulų ir raumenų sistemos pažeidimai bei sumažinti užduoties rizikos lygį.
Atsiųsti leidinį

Kiekvieno darbo dalis yra reguliariai pasimankštinti
S. Vičaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 24 p.

Leidinyje pristatomos fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietose idėjos bei Lietuvos įmonių patirtis. Šiuo leidiniu siekiama paskatinti kitas įmones ieškoti tinkamų ir veiksmingų darbuotojų fizinio aktyvumo skatinimo veiklų. Higienos institutas atkreipia dėmesį į veiklų įvairovę bei iniciatyvas nevertindami jų efektyvumo.

Atsiųsti leidinį

Blykst! Diskusijų modelis darbingumui ir gerovei darbe kurti
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 16 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centras Lietuvos įmonėms pritaikė diskusijų modelį „Blykst!“, skirtą darbuotojų gerovei kurti ir darbingumui didinti. Šį modelį sukūrė Suomijos profesinės sveikatos institutas. Jo vadovas lietuvių kalba parengtas atsižvelgiant į Lietuvos įmonių patirtį ir poreikius. Diskusijų modelis seminarų metu išbandytas šalies įmonių specialistų grupėse. Daugumos nuomone, modelis yra lengvai pritaikomas, įkvepiantis ir pozityvus.
Atsiųsti leidinį

Streso darbe valdymo standartai Jums
V. Kuodytė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 4 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė informacinį leidinį, padėsiantį geriau supranti streso valdymo metodiką – Streso darbe valdymo standartus.
Atsiųsti leidinį

Darbingumas vyresniame amžiuje: galimybė dirbti ilgiau
S. Vičaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 15 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengė informacinį leidinį, kurio tikslas – atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus darbuotojų darbingumo išlaikymo ir darbinės veiklos ilginimo galimybes. Leidinyje pristatomos dvi koncepcijos: Švedijos mokslininkų apibendrinta senėjimo kompleksiškumo koncepcija ir Suomijos profesinės sveikatos instituto sukurta darbingumo koncepcija.
Leidinys skirtas įmonių vadovams, darbuotojams, įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų (darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos) specialistams, visuomenės sveikatos, žmogiškųjų išteklių specialistams.
Atsiųsti leidinį

Informacinis atvirukas „Darbingumo namas“

Darbingumas gali būti pavaizduotas kaip kelių aukštų pastatas su jį supančia aplinka. Namo aukštus jungiantys laiptai rodo, kad visi skirtinguose aukštuose nurodyti veiksniai yra glaudžiai susiję tarpusavyje. Darbingumo veiksniai apima asmenines darbuotojų savybes, su darbu susijusius veiksnius ir aplinką už darbo ribų.
Atsiųsti atviruką

Darbdavių skatinimas rūpintis darbuotojų sveikata ir darbo vietų kokybe
J. Kartunavičiūtė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 16 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro parengtame informaciniame leidinyje pateikiama informacija apie ekonominių paskatų plėtoti darbuotojų saugą ir sveikatą būdus, pristatomi paskatų schemos kūrimo žingsniai, analizuojama investicijų į darbuotojų saugą ir sveikatą nauda bei grąža, pateikiami kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiai bei darbdavių ekonominio skatinimo sėkmę lemiantys veiksniai.
Atsiųsti leidinį

Profesinės sveikatos slaugytojas. Kompetencija ir vaidmuo įmonėje
V. Derkintienė, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 14 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centras parengtame informaciniame leidinyje pateikti duomenys apie tai, kokias kompetencijas ir funkcijas Pasaulio sveikatos organizacija priskiria profesinės sveikatos slaugytojams, atkreiptas dėmesys į šių specialistų svarbą bei naudą ir skatinamas tokių slaugytojų rengimas bei įdarbinimas įmonėse.
Leidinyje apžvelgiama užsienio šalių geroji praktika, profesinės sveikatos slaugytojų atliekamų funkcijų įvairovė, žmogiškieji ištekliai bei Lietuvos teisiniai reikalavimai šios srities specialistams rengti. Leidinyje atkreiptas dėmesys į tai, kad profesinės sveikatos slaugytojų išsilavinimas ir profesinių įgūdžių lygmuo lemia kokią įtaką įmonės veiklai turės šie specialistai.
Atsiųsti leidinį

Moksleiviams apie profesinę sveikatą
G. Kirilovas, R. Šidagytė
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 12 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė informacinę medžiagą „Moksleiviams apie profesinę sveikatą“, kurią edukaciniais tikslais gali naudoti visuomenės sveikatos specialistai, prižiūrintys mokinių sveikatą mokyklose, mokytojai, tėvai.
Leidinyje pateikta medžiaga skirta supažindinti vaikus ir jaunimą su profesinės sveikatos principais, profesine rizika sveikatai bei su nepilnamečiams asmenims leidžiamais dirbti darbais ir darbo sąlygomis.
Atsiųsti leidinį

Darbo ir poilsio laiko derinimas darbo vietose
J. Kaliatkaitė, T. Jasiukevičiūtė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 10 p.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus specialistai parengė informacinę medžiagą apie darbo ir poilsio laiko derinimą darbo vietoje. Ji skirta darbuotojams, darbdaviams bei tuo besidomintiems kitiems specialistams. Darbo ir poilsio laiko derinimas – vienas sveikatos stiprinimo darbo vietoje aspektų. Darbo ir poilsio laiko pusiausvyros darbo vietoje užtikrinimas ir palaikymas padeda išvengti neigiamų lėtinio streso darbe pasekmių, didina produktyvumą ir darbo užduočių atlikimo kokybę, skatina bendravimą bei bendradarbiavimą tarp kolegų. Šioje informacinėje medžiagoje apžvelgiama bendra darbo ir poilsio laiko samprata, darbo ir poilsio laiko derinimo darbo vietoje ryšys su sveikata bei sauga darbe, aptariamos darbo lankstumo teikiamos galimybės ir glaustai pristatoma kitų Europos šalių patirtis šioje srityje. Pateikiamos rekomendacinės gairės darbuotojams ir darbdaviams, kaip galima pasirūpinti darbo ir poilsio laiko pusiausvyra darbo vietoje, padėsiančia kurti ir palaikyti sveikatai palankią, darbuotojų gerovę palaikančią darbo aplinką.
Atsiųsti leidinį

Darbingumas: ilgo ir kokybiško darbingo amžiaus link
S. Vičaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 7 p.

Darbingumas plačiąja prasme – tai pusiausvyra tarp darbuotojo turimų resursų bei darbo keliamų reikalavimų. Darbingumo gerinimas yra svarbus ir darbuotojams, ir įmonėms. Palaikant tinkamą darbingumo lygį, gerinama darbuotojų gyvenimo kokybė, mažinamas nedarbingumo atvejų dėl ligos skaičius ir ankstyvo darbuotojų išėjimo į pensiją tikimybė, didinamas darbo našumas ir įmonės produktyvumas.
Leidinyje pristatomas holistinis darbingumo modelis, kuris apima ir asmeninius darbuotojo resursus, ir su darbu bei darbo aplinka susijusius veiksnius, taip pat ir už darbo ribų esančią aplinką. Pristatoma, kaip yra matuojamas darbingumas, kodėl svarbu darbingumą išsaugoti, kas lemia darbingumo lygio kitimą bei pateikiamos naudingos nuorodos į Higienos instituto parengtas rekomendacijas.
Šio leidinio pagalba siekiama plačiau supažindinti visuomenę su darbingumo samprata bei atkreipti specialistų ir visuomenės dėmesį į darbingumo sąsajas su sveikata.

Atsiųsti leidinį

Darbo medicinos gydytojo vaidmuo darbuotojų sveikatos priežiūroje
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 23 p.

Pastaraisiais metais Lietuvoje dirbo vos keliolika galiojančią darbo medicinos praktikos licenciją turinčių gydytojų, nors reikėtų ne mažiau kaip šimto darbo medicinos gydytojų. Pagal darbo medicinos gydytojų skaičių, tenkantį tūkstančiui dirbančių gyventojų, Lietuva užima paskutinę vietą Europos Sąjungoje, nuo kitų šalių atsilikdama dešimtis kartų. Šiuo metu galiojanti Lietuvos medicinos norma MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ nepilnai atspindi tarptautinių organizacijų rekomendacijas.

Šiame leidinyje, remiantis tarptautinių organizacijų (Pasaulio sveikatos organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos) rekomendacijomis bei gerąja tarptautine profesinės sveikatos priežiūros praktika, pristatomas darbo medicinos gydytojo veiklos turinys, kompetencijos reikalavimai ir nauda darbdaviams, darbuotojams ir visuomenei. Leidinys skirtas valstybinėms institucijoms ir politikams, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, profesinės saugos ir sveikatos specialistams, šeimos ir kitų specialybių gydytojams, darbo medicinos gydytojus ruošiančioms mokykloms, medicinos studentams, darbuotojams ir juos atstovaujančioms profesinėms sąjungoms.
Atsiųsti leidinį

Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany
R. Jankauskas, R. Eičinaitė-Lingienė, J. Kartunavičiūtė, Institute of Hygiene, Lithuania, 2012, 77 p.

Higienos instituto specialistai parengė Šiaurės matmens partnerystės šalių (NDPHS – angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamąją studiją „Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany“. Studija išleista anglų kalba.
Šiaurės matmens partnerystės šalių profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamoji studija buvo vykdoma 2011–2012 m. pagal BSN programą bendradarbiaujant su NDPHS ekspertais iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Norvegijos, Rusijos ir Vokietijos.
Atsiųsti leidinį

Darbo medicinos gydytojo vaidmuo atliekant darbuotojų sveikatos priežiūrą
Higienos institutas, Vilnius, 2010, 5 p.

Šiandien profesinę sveikatą galima apibrėžti kaip discipliną, siekiančią darbą pritaikyti prie žmonių galimybių, o žmonėms padėti prisitaikyti prie atliekamo darbo. Viena svarbiausių šios disciplinos dalių yra darbo medicina, o darbo medicinos gydytojas yra vienas iš pagrindinių specialistų profesinės sveikatos priežiūros ir stiprinimo komandoje. Deja, Lietuvos įmonėse darbo medicinos gydytojų akivaizdžiai trūksta. Šiame leidinyje glaustai aprašytas darbo medicinos gydytojo vaidmuo ir funkcijos, siekiant pateikti bendrą profesinės sveikatos ir darbo medicinos gydytojo funkcijų suvokimą.
Atsiųsti leidinį

Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos
Higienos institutas, Vilnius, 2010, 18 p.

Higienos institutas išleido informacinį leidinį „Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos. Strategija, struktūra, veikla, ištekliai“, kurio tikslas - profesinės sveikatos tarnybų plėtra, jų stiprinimas bei veiklos gerinimas Lietuvoje.
Pagrindinės profesinės sveikatos tarnybos (PPST) – tai tarnybos, siekiančios užtikrinti žmonių sveikatos darbe apsaugą, sveikatos stiprinimą, gerą savijautą ir darbingumą, taip pat sveikatos sutrikimų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją darbe. Jų tikslas – teikti profesinės sveikatos paslaugas kiekvienam dirbančiam žmogui pasaulyje nepriklausomai nuo ūkio sketoriaus, įmonės dydžio, geografinės vietovės ar darbo sutarties pobūdžio.
Šis leidinys prisidės prie Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijoje Nr.161 „Profesinės sveikatos tarnybos“ (1985m.) ir Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) strategijoje „Profesinė sveikata visiems“ (1995m.) iškelto tikslo – plėtoti profesinės sveikatos tarnybų tinklą ir užtikrinti jų teikiamų paslaugų prieinamumą visiems dirbantiesiems.
Leidinyje aprašytos PPST politika, misija, sistema bei rekomendacijos, kurios papildytos trumpomis praktinėmis gairėmis (priemonėmis), skirtomis įvairiai techninei Pagrindinių profesinės sveikatos tarnybų veiklai vykdyti.
Atsiųsti leidinį