Registrai

Kokybiški, patikimi ir palyginami sveikatos srities registrų duomenys yra būtini norint stebėti ir analizuoti gyventojų sveikatos būklę, vyraujančias tendencijas, be to svarbūs ir mokslinių tyrimų atlikimui ir politinių sprendimų priėmimui. Tik remiantis statistiškai patikimais duomenimis galima formuoti kryptingą nacionalinę sveikatos politiką, bei tikslingas prevencines priemones sveikatos netolygumams mažinti.

Registras apima teisinių, organizacinių, techninių ir programinių priemonių visumą, skirtą registro objektui registruoti ir registro duomenims, registro informacijai, registrui pateiktiems dokumentams ir (arba) jų kopijoms tvarkyti ir naudoti.

Higienos institute tvarkomi registrai:

Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras

Profesinių ligų valstybės registras

Kraujo donorų registras

 

Kontaktai. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyrius, el. p. [email protected].