Statistinių tyrimų metodikos ir rodiklių aprašai (Europos statistikos praktikos kodekso įgyvendinimas)

SVEIKATOS STATISTIKOS SKYRIUS

Gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų išteklių bei veiklos statistinio tyrimo aprašas 2015 (atsiųsti)

Abortų statistinio tyrimo metodika 2015 (atsiųsti)
Nefinansinių sveikatos priežiūros išteklių statistinio tyrimo metodika 2015 (atsiųsti)
Sveikatos priežiūros veiklos statistinio tyrimo metodika 2015 (atsiųsti)

Abortų statistikos metainformacijos aprašas (atsiųsti)
Nefinansinių sveikatos priežiūros išteklių statistikos metainformacijos aprašas (atsiųsti)
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos statistikos metainformacijos aprašas (atsiųsti)
Sergamumo ir ligotumo statistikos metainformacijos aprašas (atsiųsti)
Dalyvavimo vėžio prevencijos programose statistikos metainformacijos aprašas (atsiųsti)


Gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų išteklių bei veiklos rodiklių kokybės aprašai (atsiųsti)

Abortų statistikos kokybės ataskaita (atsiųsti)
Nefinansinių sveikatos priežiūros išteklių statistikos kokybės ataskaita (atsiųsti)
Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos statistikos kokybės ataskaita (atsiųsti)
Sergamumo ir ligotumo statistikos kokybės ataskaita (atsiųsti)


MIRTIES ATVEJŲ IR JŲ PRIEŽASČIŲ VALSTYBĖS REGISTRAS

Mirusieji pagal mirties priežastis (metainformacijos aprašas) (2022) (atsiųsti)
Mirusieji per mėnesį pagal priežastis (metainformacijos aprašas) (2022) (atsiųsti)

Mirties priežasčių statistinio tyrimo metodika (2021) (atsiųsti)
Išvengiamo mirtingumo ligų sąrašas (2021) (atsiųsti)
Mirties priežasčių statistikos kokybės ataskaita (2021) (atsiųsti)


LIETUVOS RESPUBLIKOS PROFESINIŲ LIGŲ VALSTYBĖS REGISTRAS

Profesinių ligų statistikos metainformacijos aprašas (atsiųsti)
Profesinių ligų statistikos kokybės ataskaita (atsiųsti)
Oficialiai patvirtintų profesinių ligų atvejų statistinio tyrimo metodika 2014 (atsiųsti)


Teisės aktų, reglamentuojančių oficialiosios statistikos darbus, sąrašas (atsiųsti)

Higienos instituto direktoriaus įsakymai (atsiųsti)

Vartotojų nuomonės tyrimas 2016 (atsiųsti)

Informacija atnaujinta 2022-10-18.