• Titulinis
  • Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms teikiami derinti teisės aktų projektai

Sveikatos apsaugos ministerijai ir jai pavaldžioms įstaigoms teikiami derinti teisės aktų projektai

Ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos įvertinimo ir pagalbos alkoholiu piktnaudžiaujantiems asmenims teikimo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo projektas (parengtas įgyvendinant 2016 m. veiksmų alkoholio vartojimo problemoms spręsti plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-5, priemonę Nr. 44) (atsiųsti). Pateiktas derinti 2016-12-23.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo projektas (atsiųsti). Pateiktas derinti 2015-09-24.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas (atsiųsti).