• Titulinis
  • Informaciniai leidiniai > Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“

Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“

Visuomenės sveikatos netolygumai 2022, Nr. 2(46)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2016–2021 m.)
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2022, 14 p.

 

Leidinyje nagrinėjamas 0–17 m. Lietuvos vaikų įvairiapusių raidos sutrikimų paplitimas 2016–2021 m., aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal lytį, amžiaus grupes ir savivaldybes. Taip pat išsamiau analizuojamas vaikystės autizmas.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2022, Nr. 1(45)
Prevencinių gimdos kaklelio vėžio ir krūties vėžio programų įgyvendinimas Lietuvoje

J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2022, 11 p.

 

Leidinyje apžvelgiami prevencinių gimdos kaklelio vėžio ir krūties vėžio programų įgyvendinimo Lietuvoje aspektai.
Trumpai pristatomi tikslinės moterų populiacijos dalies, dalyvavusios minėtose programose, pokyčiai ir pasiskirstymas savivaldybėse, moterų mirtingumo nuo gimdos kaklelio ir krūties piktybinių navikų rodiklių pokyčiai ir skirtumai savivaldybėse, taip pat aptariama laiko tarp paslaugų teikimo skirtinguose ankstyvosios diagnostikos programų etapuose trukmė.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2021, Nr. 1(44)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2016–2020 m.)

I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2021, 13 p.

 

Pirmajame 2021 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas Lietuvos vaikų (0–17 m.) ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais, šių sutrikimų paplitimas 2016–2020 m., aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietą. Taip pat išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020, Nr. 4(43)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2019 m. 
I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 27 p.

 

Ketvirtajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje pateikiamas ligų, priklausomų nuo karščio, sąrašas, taip pat, analizuojant 2019 m. rodiklius, apžvelgiamas Lietuvos gyventojų kreipimasis į gydytojus (užregistruotų gydymo lapų skaičius, tenkantis 10 000 gyv.) ir jų mirtingumas nuo ligų, siejamų su karščio poveikiu. 
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020, Nr. 3(42)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga (2015–2019 m.)
I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 12 p.

 

Trečiajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais, šių sutrikimų paplitimas 2015–2019 m. tarp 0–17 m. amžiaus Lietuvos vaikų, aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietą. Taip pat išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020, Nr. 2(41)
Su klimato kaita susijusių alerginių susirgimų paplitimo 2019 m. Lietuvoje apžvalga
I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 23 p.

 

Antrajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimas Lietuvoje 2019 m. 
Leidinyje nagrinėjamos alerginės ligos, kurias sukelia klimato kaita, aptariamos tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą ir savivaldybes.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2020 Nr. 1(40)
Išvengiamos hospitalizacijos
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2020, 8 p.

 

Pirmajame 2020 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ leidinyje apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai – netiesioginiai pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriai.
Leidinyje trumpai pristatomi išvengiamų hospitalizacijų rodiklių pokyčiai 2012–2019 m. mūsų šalyje, pateikiami šie rodikliai pagal priežastį, amžiaus grupes ir Lietuvos savivaldybes 2019 m. bei kai kurių rodiklių pasiskirstymas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijai priklausančių šalių atžvilgiu.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 6(39)
Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 10 p.

 

Šeštajame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ serijos leidinyje apžvelgiami stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimo rezultatai.
Lietuvoje nėra vertinamas ryšys tarp stebėsenos duomenų ir savivaldybės sveikatos strateginio planavimo, todėl šiuo vertinimu siekta nustatyti šalies savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose iškeltų prioritetinių sveikatos problemų ryšį su savivaldybės planuojamomis sveikatos strategijos veiklomis.
Leidinyje nagrinėjamos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 2014–2016 m. ataskaitose keliamos prioritetinės sveikatos problemos; jų sprendimo priemonės, numatytos savivaldybių 2011–2028 m. strateginiuose planavimo dokumentuose, ir savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose nurodomų prioritetinių gyventojų sveikatos problemų ir planuojamų vykdyti sveikatos gerinimo veiksmų ryšys.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 5(38)
Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinis prieinamumas 
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 16 p.

Leidinyje apžvelgiami stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimo rezultatai.
Geografinis prieinamumas – tai sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kurį apibūdina sveikatos priežiūros įstaigų kiekis, įvairovė, pasiskirstymas ir fizinis prieinamumas, dalis.
Leidinyje trumpai pristatomas geografinis prieinamumas tiesinio atstumo ir kelionės automobiliu atžvilgiu bei suminio prieinamumo rodiklio reikšmių pasiskirstymas seniūnijose.
                                           Atsiųsti leidinį 

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 4(37)
Su klimato kaita susijusių alerginių susirgimų paplitimo 2018 m. Lietuvoje apžvalga
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 18 p.

 

Ketvirtajame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje apžvelgiamas su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimas Lietuvoje 2018 m. 
Šiame leidinyje nagrinėjamos alerginės ligos, kurias sukelia klimato kaita, aptariamos tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą ir savivaldybes.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 3(36)
Išvengiamos hospitalizacijos
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 7 p.

 

Trečiajame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ leidinyje apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai – netiesioginiai ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriai.
Leidinyje trumpai pristatomi išvengiamų hospitalizacijų rodiklių pokyčiai 2012–2018 m., pateikiami rodikliai pagal priežastį ir amžiaus grupes bei Lietuvos savivaldybes 2018 m.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 2(35)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2018 m. 
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 15 p.

 

Antrajame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje skelbiama 2018 m. šiltojo sezono karščio bangų, gyventojų kreipimosi į gydymo įstaigas, mirtingumo nuo tam tikrų ligų, kurioms karštis ir jo bangos turi įtakos, bei paskendimų analizė.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2019, Nr. 1(34)
Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalga
A. Vaidelauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2019, 11 p.


Pirmajame 2019 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje pateikiama apžvalga apie vaikų (0–17 m.) ligotumą įvairiapusiais sutrikimais 2014–2018 m. Joje analizuojamas šis ligotumas (TLK-10-AM kodas F84) bei išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas (F84.0).
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2018, Nr. 6(33)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2015–2017 m.
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 19 p. 


Šeštasis 2018 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris „Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai 2015–2017 m. “ skirtas visuomenei supažindinti su karščio įtaka šalies žmonių sveikatai.
Leidinyje pateikiamas ligų, siejamų su karščio poveikiu, sąrašas, taip pat apžvelgiamas Lietuvos gyventojų kreipimasis į gydytojus (užregistruotų gydymo lapų skaičius 10 000 gyv.) ir jų mirtingumas dėl šių ligų. Analizuojami 2015–2017 m. rodikliai.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2018, Nr. 5(32)
Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo 2017 m. Lietuvoje apžvalga
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 18 p. 

 

Penktajame 2018 m. serijos „Visuomenės sveikatos netolygumai“ numeryje „Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo 2017 m. Lietuvoje apžvalga“ nagrinėjamas alerginių ligų, kurias sukelia klimato kaita, paplitimas, aptariamos tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą ir savivaldybes.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2018, Nr. 4(31)
Išvengiamos hospitalizacijos
J. Jaselionienė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 8 p. 

 

Ketvirtajame 2018 m. serijos „Visuomenės sveikatos netolygumai“ leidinyje „Išvengiamos hospitalizacijos“ pateikiama hospitalizacijų dėl ligų, kurios gali būti išgydytos pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje, apžvalga.
Leidinyje apžvelgiami išvengiamų hospitalizacijų rodikliai, laikomi netiesioginiais ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriais. Taip pat jame trumpai pristatoma išlaidų sveikatai struktūra, išvengiamų hospitalizacijų situacija 2017 m. ir pokyčiai 2012–2017 m. Lietuvoje.
Atsiųsti leidinį

 

Visuomenės sveikatos netolygumai 2018, Nr. 3(30)
Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?
R. Skrobotovas, I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 17 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistų parengto trečiojo 2018 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos įgyvendinimas ir siekiami tikslai.
Leidinyje aptariami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vertinimo rodiklių pokyčiai: jų kryptis, dydis ir padėtis Lietuvos savivaldybėse, jei rodiklio siekinio kol kas nepavyksta įgyvendinti.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2018, Nr. 2(29)
Mažo fizinio aktyvumo padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai
I. Petrauskaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2018, 24 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido antrąjį 2018 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą visuomenei supažindinti su mažo fizinio aktyvumo padariniais Lietuvos gyventojų sveikatai.
Leidinyje apžvelgiama, kodėl svarbu būti fiziškai aktyviam bei kokiomis ligomis serga mažai fiziškai aktyvūs žmonės, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip palaikyti tinkamą fizinę formą. 

Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2018, Nr. 1(28)
Rūkymo padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai
R. Skrobotovas

Higienos institutas, Vilnius, 2018, 32 p.

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido pirmąjį 2018 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį „Rūkymo padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai“, kuriame išnagrinėtos rūkymo lemtos sergamumo ir mirtingumo tendencijos.

Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 8(27)
Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje apžvalga 2016 m.
R. Skrobotovas

Higienos institutas, Vilnius, 2017, 18 p.

 

Parengtas aštuntasis 2017 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris „Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje apžvalga 2016 m.“. Leidinyje nagrinėjamas alerginių ligų paplitimas, kurias sukelia klimato kaita. Aptariamos jų tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą, savivaldybes.

Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 7(26)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojams 2016 m.
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 11 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido informacinį leidinį „Karščio padariniai Lietuvos gyventojams 2016 m.“ (septintasis 2017 m. serijos „Visuomenės sveikatos netolygunmai“ numeris). Parengtame informaciniame biuletenyje apžvelgiamas Lietuvos gyventojų sergamumas, ligotumas ir mirtingumas dėl ligų, siejamų su karščio poveikiu. Rodikliai analizuoti pagal amžiaus grupes bei vertinti jų pokyčiai.

Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 6(25)
Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?
R. Skrobotovas, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 17 p.

Leidinyje nagrinėjami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vertinimo rodiklių pokyčiai: jų kryptis, dydis ir padėtis Lietuvos savivaldybėse, jei rodiklio siekinio kol kas nepavyksta įgyvendinti. 6 iš 21 LSS rodiklių reikšmės nuo 2012 m. iki 2016 m. pakito pakankamai ar net daugiau nei tikėtasi, kad būtų įvykdytas LSS 2020 m. tarpinio vertinimo tikslas. 6 rodiklių reikšmės keitėsi laukiama kryptimi, tačiau lėčiau nei reikėtų, norint užtikrinti, kad 2020 m. būtų pasiektos LSS numatytos šių rodiklių reikšmės. 9 rodiklių reikšmės nuo 2012 m. pakito priešinga kryptimi nei buvo siekiama LSS.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 5(24)
Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra: teritorinis prieinamumas Lietuvoje
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 6 p.

Higienos instituto specialistai pirmą kartą šalyje atliko tyrimą, kurio metu nustatytas šeimos medicinos ir pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumas šalies gyventojams pagal jų gyvenamąją vietą. Tyrimas atliktas panaudojant šiuolaikines erdvinių duomenų analizės ir atvaizdavimo priemones. Tyrimas atskleidė, kad šeimos medicinos paslaugos yra nesunkiai prieinamos, o gauti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas gali būti sudėtingiau.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 4(23)
Ar pakankamai daug lietuvių dalyvauja profilaktinėse (prevencinėse) programose?
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 23 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido ketvirtąjį 2017 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį apie Lietuvoje vykdomas profilaktines programas. Leidinyje apžvelgiamos visos Lietuvoje vykdomos profilaktinės programos, palyginama metodika tarp Valstybinės ligonių kasos ir Higienos instituto teikiamų duomenų, pateikiami sergamumo ir mirtingumo dėl ligų, įtrauktų į profilaktines programas, rodikliai bei jų tendencijos, apžvelgiama dalyvavusių profilaktinėse programose asmenų dalis 2010–2015 m. bei netolygumai savivaldybėse.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 3(22)
Sveiko gyvenimo trukmės netolygumai Lietuvoje
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 7 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido trečiąjį 2017 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su šalies gyventojų sveiko gyvenimo trukmės netolygumais Lietuvoje 2012–2014 m.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 2(21)
Ligoninių veikla. Kaip atrodome Europos Sąjungoje?
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 8 p.

Leidinyje lyginami Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių stacionaro išteklių ir veiklos rodikliai bei pateikiami šių rodiklių netolygumai Lietuvos savivaldybėse. Apžvelgiami šie pagrindiniai aspektai: išlaidos sveikatos priežiūrai, stacionaro lovų skaičius, lovadieniai, stacionaro ligoniai, vidutinis gulėjimo laikas, dienos stacionaras, lovų užimtumas, lovų perteklius ir išvengiamos hospitalizacijos.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2017, Nr. 1(20)
Lietuvos vaikų traumos ir jų priežastys
R. Ustinavičienė
Higienos institutas, Vilnius, 2017, 14 p.

Higienos instituto sveikatos informacijos centras išleido pirmąjį 2017 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, kuriame išsamiai nagrinėjamos Lietuvos vaikų traumos. Leidinyje pateikiami 2015 m. dažniausi vaikų sužalojimai, traumų priežastys ir vietos, aptariami duomenys pagal amžiaus grupes, lytį. Taip pat pateikiamos įvairios traumų prevencijos strategijos.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2016, Nr. 6(19)
Išvengiamos hospitalizacijos
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 5 p.

Leidinyje supažindinama su išvengiamomis hospitalizacijomis, kurios laikomos netiesioginiu ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės indikatoriumi. Pristatoma, kaip Lietuva atrodo Europos Sąjungos šalių kontekste, apžvelgiama situacija Lietuvoje 2015 m. ir jos pokyčiai nuo 2012 m. Taip pat trumpai aptariama išvengiamų hospitalizacijų situacija Lietuvos savivaldybėse 2015 m. ir 2012–2015 m.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2016, Nr. 5(18)
Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje apžvalga 2016
R. Ustinavičienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 15 p.

Higienos instituto specialistai parengė su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo Lietuvoje apžvalgą, kurioje pateikiamas šalies žmonių ligotumas su klimato kaita susijusiomis alerginėmis ligomis 2015 m. ir jo kitimo tendencijos per pastarąjį dešimtmetį. Leidinyje analizuojami skirtumai tarp lyčių, skirtingų amžiaus grupių ir savivaldybių gyventojų.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2016, Nr. 4(17)
Karščio padariniai Lietuvos gyventojų sveikatai
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 10 p.

Higienos instituto specialistai išleido ketvirtąjį 2016 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su karščio padariniais Lietuvos gyventojų sveikatai.
Parengtame informaciniame biuletenyje apžvelgiamas Lietuvos gyventojų sergamumas, ligotumas ir mirtingumas dėl ligų, susijusių su karščio poveikiu. Rodikliai analizuoti pagal amžiaus grupes bei vertinti jų pokyčiai.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2016, Nr. 3(16)
Lietuvos jaunimo sveikatos būklė
Ž. Našlėnė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 9 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido trečiąjį 2016 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su jaunimo (14–29 m. amžiaus) sveikatos būkle Lietuvoje 2015 m.
Atsiųsti leidinį

Visuomenės sveikatos netolygumai 2016, Nr. 2(15)
Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vykdymas: kaip sekasi siekti užsibrėžtų tikslų?
R. Ustinavičienė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 16 p.

Antrajame 2016 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje aptariami Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos vertinimo rodiklių pokyčiai: jų kryptis, mastelis ir padėtis Lietuvos savivaldybėse, jei rodiklio siekinio kol kas nepavyksta įgyvendinti.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2016, Nr. 1(14)
Pasaulinė sveikatos diena – suvaldyk diabetą!
R. Ustinavičienė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2016, 9 p.

Pirmasis 2016 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris, skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. 2016 metų tema – diabetas. Leidinyje aptariami ligotumo cukriniu diabetu rodikliai Lietuvoje ir Europoje, pateikiami duomenys pagal amžiaus grupes, lytį. Taip pat pateikiamos antrojo tipo diabeto dažniausios komplikacijos ir prevencija.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2015, Nr. 4(13)
Gyvenimo trukmė be negalios Lietuvoje 2012-2014 m.
Ž. Našlėnė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 8 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė informacinį biuletenį „Gyvenimo trukmė be negalios Lietuvoje 2012–2014 m.“, kuriame pateikiama informacija apie šalies žmonių vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę (VGT) be negalios Lietuvoje 2012–2014 m. pagal savivaldybes, gyventojų amžiaus grupes bei lytį.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2015, Nr. 3(12)
Alerginiai susirgimai Lietuvoje: ligotumas ir tendencijos
R. Ustinavičienė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 11 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė informacinį biuletenį „Alerginiai susirgimai Lietuvoje: ligotumas ir tendencijos“, kuriame pateikiamas šalies žmonių ligotumas įvairiomis alerginėmis ligomis 2014 m. ir jo kitimo tendencijos per pastarąjį dešimtmetį. Ledinyje analizuojami skirtumai tarp lyčių, skirtingų amžiaus grupių ir savivaldybių gyventojų.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2015, Nr. 2(11)
Rūkymo ir alkoholio vartojimo prevencija: kokį scenarijų programuosime?
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 9 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistų parengtame antrajame 2015 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeryje pristatoma gyventojų mirtingumo prognozė dėl kai kurių išvengiamų priežasčių taikant įvairaus efektyvumo alkoholio vartojimo ir rūkymo prevencines priemones.
Leidinyje pateikiama prognozė iki 2080 metų. Numatomas gyventojų mirtingumas dėl plaučių vėžio, lėtinės obstrukcinės plaučių ligos, išeminių širdies ligų, kepenų cirozės ir kepenų vėžio. Prognozuojamas tikėtinas gyventojų mirtingumas dėl šių ligų, jeigų rūkymas arba alkoholio vartojimas sumažėtų 10 arba 50 proc. Aprašoma, kokią didelę įtaką gyventojų mirtingumui turi gyventojų amžius.      
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2015, Nr. 1(10)
Vyresnio amžiaus žmonių sveikata 2014 m.
Ž. Našlėnė, O. Gražulienė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2015, 11 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistų išleistas pirmasis 2015 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris skirtas supažindinti visuomenę su vyresnio amžiaus žmonių (55 metų ir vyresnių) sveikatos būkle Lietuvoje 2014 m.
Informaciniame biuletenyje apžvelgiami išankstiniai 2014 m. sergamumo, ligotumo, mirtingumo bei sveikatos priežiūros rodikliai. Analizuojami netolygumai tarp lyčių, skirtingų amžiaus grupių bei gyvenamosios vietos.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2014, Nr. 5(9)
Diabetas
N. Lipunova
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 6 p.

Išleistas penktasis 2014 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numeris, skirtas Pasaulinei diabeto dienai paminėti. 
Leidinyje aptariama antrojo tipo diabeto sukeliama našta Europoje ir Lietuvoje, pateikiami pastarųjų metų sergamumo rodikliai pagal amžiaus grupes ir lytį, situacijos prognozės. Taip pat pateikiami pagrindiniai antrojo tipo diabeto vystymosi rizikos veiksniai, dažniausios ligos komplikacijos. 
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2014, Nr. 4(8)
Išvengiamos hospitalizacijos: ar galime sutaupyti valstybės lėšų?
S. Mekšriūnaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 6 p.

Ketvirtojo 2014 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – „Išvengiamos hospitalizacijos: ar galime sutaupyti valstybės lėšų?“
Leidinys supažindina skaitytojus su išvengiamų hospitalizacijų reiškiniu, kaip netiesioginiu ambulatorinės sveikatos priežiūros efektyvumo ir prieinamumo rodikliu.
Leidinyje apžvelgiama išvengiamų hospitalizacijų situacija pasaulyje, jų sukeliama našta užsienio šalių biudžetams. Pristatomi turimi duomenys apie išvengiamas hospitalizacijas Lietuvoje 2012 m., jų paplitimo ypatumus.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2014, Nr. 3(7)
Išvengiamas mirtingumas: ką jis sako apie sveikatos sistemos veiklą?
S. Mekšriūnaitė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 7 p.

Trečiojo 2014 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – „Išvengiamas mirtingumas: ką jis sako apie sveikatos sistemos veiklą?“
Leidinyje apžvelgiamos pagrindinės išvengiamos mirties priežastys, aprašomi išvengiamo mirtingumo rodikliai Lietuvoje 1967–2011 m., jų skirtumai tarp vyrų ir moterų, miesto ir kaimo gyventojų. Pristatoma, kiek metų pailgėtų vidutinė tikėtina žmonių gyvenimo trukmė Lietuvoje, jeigu įstengtume sumažinti išvengiamų mirčių skaičių. Pateikiama faktų iš Lietuvos ir užsienio publikacijų.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2014, Nr. 2(6)
Skendimai
U. Augustinaitė, O. Michalovskaja, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 9 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės specialistai išleido antrąjį 2014 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą supažindinti visuomenę su skendimų statistika Lietuvoje 2013 m.
Biuletenyje pateikiama informacija apie Lietuvos ir Europos standartizuotus mirtingumo dėl atsitiktinių paskendimų rodiklius, stebimas tendencijas, pasiskirstymą pagal amžiaus grupes bei lytį. Analizuojama Lietuvos gyventojų mirtingumo dėl atsitiktinių paskendimų dinamika per pastaruosius dešimt metų ir jų aplinkybės.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2014, Nr. 1(5)
Lietuvos vaikų sveikatos būklė 2013 m.
U. Augustinaitė, O. Michalovskaja, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2014, 11 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido pirmąjį 2014 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą Vaikų sveikatos metams paminėti.
Informaciniame biuletenyje apžvelgiama vaikų sveikatos būklė 2013 m. 
Pateikiami ligotumo, sergamumo bei mirtingumo rodikliai. Analizuojami netolygumai tarp skirtingų amžiaus grupių bei gyvenamosios vietos.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai “ 2013, Nr. 4
Pasaulinė cukrinio diabeto diena
O. Michalovskaja, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 9 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido ketvirtąjį 2013 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį, skirtą lapkričio 14 d. minimai Pasaulinei cukrinio diabeto dienai. 
Numeryje pateikta aktuali šalies ir užsienio statistinė informacija apie sergamumą, ligotumą bei mirtingumą nuo  cukrinio diabeto. Duomenys pateikiami pagal lytį, amžių, gyvenamąją vietą.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2013, Nr. 3
Rinkis kelią į sveiką širdį
A. Žalienė, A. Želvienė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 8 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido trečiąjį 2013 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį. Jis skirtas paminėti rugsėjo 29-ąją, – Pasaulinę širdies dieną. 
Kraujotakos sistemos ligos Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, nepaisant medicinos laimėjimų, yra dažniausia mirties priežastis. Pasaulio širdies federacija šiais metais primena, kad labai svarbu kontroliuoti kraujotakos sistemos ligas. Žmonės galėtų gyventi ilgiau jei pasirinktų sveikesnį gyvenimo būdą – mestų rūkyti, valgytų sveikesnį maistą ir padidintų fizinį aktyvumą.
Numeryje pateikiama aktuali šalies ir užsienio visuomenės sveikatos statistika. Statistiškai išanalizuoti Lietuvos gyventojų sveikatos būklės duomenys pateikiami grafikuose. Leidinyje pateikiama informacija apie šalies sergamumą ir mirtingumą nuo kraujotakos sistemos ligų pagal lytį, amžių, gyvenamąją vietą. Taip pat apie mirtingumą nuo šių ligų Lietuvoje ir Europoje.
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2013, Nr. 2 
Moterų sveikatos netolygumai
Š. Alasauskas, U. Augustinaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 7 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido antrąjį 2013 m. „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį. Jis skirtas gegužės 28 d. minimai Tarptautinei moterų sveikatos gerinimo dienai. 
Numeryje pateikiama aktuali informacija bei statistika apie pagrindines moterų sveikatos problemas. Statistiškai išanalizuotas ligotumas bei sergamumas krūties, gimdos kaklelio, storosios žarnos bei odos piktybiniais navikais. Pateikiama grafinė medžiaga apie moterų mirties priežasčių struktūrą. 
Analizuoti sveikatos rizikos veiksniai: rūkymas, fizinis aktyvumas bei nutukimas. 
Atsiųsti leidinį

„Visuomenės sveikatos netolygumai“ 2013, Nr. 1
Arterinė hipertenzija
Š. Alasauskas, S. Kutkaitė
Higienos institutas, Vilnius, 2013, 4 p.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyrius pradėjo rengti teminių leidinių „Visuomenės sveikatos netolygumai“ seriją. Leidinyje pateikiama aktuali šalies ir užsienio visuomenės sveikatos statistika. Statistiškai išanalizuoti Lietuvos gyventojų sveikatos būklės duomenys pateikiami grafikuose.
Pirmasis šio leidinio numeris skirtas Pasaulinei sveikatos dienai paminėti, kuri švenčiama balandžio 7-ąją. Šiemet šios dienos tema yra hipertenzija. Leidinyje pateikiama informacija apie ligotumą hipertenzinėmis ligomis Lietuvoje ir Europoje, hipertenzinių ligų rizikos veiksnius. Taip pat apie sergamumą ir mirtingumą nuo šių ligų. Duomenys pateikiami įvairiais pjūviais: pagal lytį, amžių, gyventojų gyvenamą vietą.  
Atsiųsti leidinį