Srautų atskyrimas ir valdymas

Pradinėje asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietoje būtina atlikti COVID-19 infekcijos tikimybės įvertinimą (klinikinės būklės bei epidemiologinių ir kelionių duomenų) ir atlikti pacientų rūšiavimą (triažą). Triažą vykdyti konsultacijos telefonu metu, kalbantis per telefonspynę, jei įmanoma. Pacientui atvykus į ligoninę – greitosios pagalbos automobilyje ar kitoje transporto priemonėje, kuria atvyko pacientas. Atsižvelgiant į COVID-19 infekcijos tikimybės įvertinimą, būtina atskirti pacientų priėmimą, panaudojant atskirus įėjimus („švarų“ ir „užterštą“). Pacientai ir sveikatos priežiūros darbuotojai turi judėti, laikydamiesi „švarių“ ir „užterštų“ kelių principo. Jei tam tikrose vietose neįmanoma išvengti „švaraus“ ir „užteršto“ kelių susikirtimo, po kiekvieno galimo užteršimo būtina dezinfekuoti paviršius.

 Informacija atnaujinta 2020-04-08.